|

FREIBERG

Freiberg (doslova: „svobodné horní město“) je historické a okresní město v Sasku v Německu, v podhůří Krušných hor asi v polovině cesty mezi Drážďany a Saskou Kamenicí. Správní oblastí města protéká řeka Freiberger Mulde a dva potoky. Českým partnerským městem je Příbram.

11. března 2015 – Horní náměstí ve Freibergu – Pavel Hypš

Město bylo založeno kolem roku 1170 a po staletí bylo centrem těžby stříbra a rud. Z této těžby plynulo jeho bohatství a s dovozem stříbra z Ameriky v 16. století jeho sláva skončila. Nicméně v roce 1765 zde byla založena důlní akademie, nynější Technische Universität Bergakademie Freiberg.

11. března 2015 – Zámek Freiberg – Pavel Hypš

Freiberg jako celek je jedinečnou památkou města s plánem z přelomu 12. a 13. století, se stovkami domů z doby 1480 až 1620 a s několika zvláště významnými stavbami. Mezi ně patří například Dóm Panny Marie, založený kolem 1180.

11. března 2015 – Dóm Panny Marie – Pavel Hypš

Město leží na sasko-francké železniční trati, jedná z nejdůležitějších v Německu. Roku 1862 byla zprovozněna trať do Drážďan, 1869 do Saské Kamenice, 1873 do Nossen a 1875 do Muldy. Freiberg je přibližně v půli cesty mezi Drážďany a Saskou Kamenicí a zastavují zde vlaky IRE1 (Drážďany – Norimberk), RE3 (Drážďany – Hof) a RB30 (Drážďany – Cvikov).

11. března 2015 – Souprava tažená lokomotivou řady 143 ve Freibergu – Pavel Hypš

Většinu regionální autobusové dopravy provozuje dopravce Regiobus, který sídlí ve městě Mittweida, ale ve Freibergu má samostatné garáže. Linku číslo 400 v trase: Drážďany – Freiberg – Annaberg-Buchholz provozuje smíšeně s dopravce RVE.

11. března 2015 – MAN Lion´s Coach dopravce RVE na lince číslo 400 vyjíždí z autobusového nádraží Freiberg – Pavel Hypš

Městská autobusová doprava Freiberg zahájila provoz roku 1965. Dnes se skládá z devíti linek, označených písmeny A až I. Linky A až F a H se potkávají na autobusovém nádraží a je zde umožněn přestup. Všechny spoje linky I a vybrané večerní spoje všech ostatních linek jedou pouze po předchozím objednání telefonem (tzv. radiobus).

11. března 2015 – MAN Lion´s City s hybridním pohonem na lince D v Červené ulici – Pavel Hypš

Městská doprava obsluhuje i sousední město Brand-Erbisdorf a několik okolních obcí. Linky jsou vedeny v těchto trasách:

  • A: Freiberg, Busbahnhof – Freiberg, Wasserberg – Freiberg, Busbahnhof
  • B: Freiberg, Clausthaler Straße – Freiberg, Busbahnhof – Zug, Hauptstr/Schule – Brand-Erbisdorf, Gymnasium – Brand-Erbisdorf, Gewerbegebiet Süd
  • C: Freiberg, Busbahnhof – Freiberg, Häuersteig
  • D: Freiberg, Busbahnhof -> Freiberg, Freiberg, Anton-Günther-Straße -> Freiberg, Busbahnhof -> Freiberg, Dammstr/Silberhofstraße -> Freiberg, Busbahnhof
  • E: Freiberg, Busbahnhof -> Freiberg, Friedeburg -> Freiberg, Busbahnhof
  • F: Freiberg, Busbahnhof – Brand-Erbisdorf, Ring.d.Einheit/Wende
  • G: Brand-Erbisdorf, Gymnasium – Brand-Erbisdorf, Zuger Straße – St.Michaelis, Talstr/Sonnenst. – Linda, Wendeschleife – Oberschöna, Wendeplatz
  • H: Freiberg, Busbanhhof – Freiberg, Brennstoffinstitut – Tuttendorf, Gewerbepark
  • I: Brand-Erbisdorf, Ring der Einheit/Wendeschleife – Zug, Stollnhaus – Freiberg, Berthelsdorfer Straße – Halsbach, Deutsche Solar AG
11. března 2015 – Třínápravová Setra S319 vyjíždí na lince F z autobusového nádraží – Pavel Hypš

Zdroje: web mapy.cz, web regiobus.de, web wikipedia.cz (Freiberg), web wikipedia.de (Freiberg, Geschichte der Stadt Freiberg)

Podobné příspěvky

Napsat komentář