|

NORIMBERK

Město

Norimberk (německy Nürnberg) je německé město, asi 170 km severně od Mnichova. Patří do administrativní oblasti Středních Franků (Mittelfranken) v Bavorsku. Historicky, kulturně i hospodářsky významné univerzitní město leží na obou březích řeky Pegnitz, na sever od města leží krasová oblast Franské Švýcarsko.

16. dubna 2016 – Norimberské Hlavní náměstí (Hauptmarkt) – Pavel Hypš

Přesné okolnosti založení města nejsou známy, ale předpokládá se, že proběhlo v letech 1000 až 1040 v průběhu opevňování pohraničního území mezi Saskem, Bavorskem, Východními Frankami a Čechami v místě průsečíku důležitých strategických cest. Vydáním „Velké listiny svobod“ (Großer Freiheitsbrief) roku 1219 povýšil císař Fridrich II. Norimberk na svobodné říšské město.

16. dubna 2016 – Radnice v Norimberku – Pavel Hypš

Ve druhé světové válce byl Norimberk jedním z předních cílů spojeneckých leteckých náletů, které 2. ledna 1945 staré město téměř zcela srovnaly se zemí a město jako celek těžce poškodily. Rovněž v pětidenní bitvě o Norimberk, v dubnu 1945, byly základy mnoha historických budov zničeny. Krátce zaznívaly i názory, že by bylo lepší ruiny opustit a město vystavět znova na jiném místě, většinu staveb se ale podařilo zrekonstruovat do původní podoby.

16. dubna 2014 – Nassauer Haus, jediná historická věž ve městě – Pavel Hypš
Železnice

V 19. století se Norimberk rozvíjel jako jedno z průmyslových center Bavorska. Právě zde byla roku 1835 zprovozněna první železniční trať pro přepravu osob v Německu, kterou na trase z Norimberka do Fürthu zajišťovala lokomotiva Adler.

cca 1850 – Lokomotiva Adler, jezdící z Norimberku do Fürthu – web wikipedia.de

Významnými přepravními směry na železnici z Norimberka jsou dnes především Mnichov, Hannover, Hamburk, Regensburg nebo Vídeň.

16. dubna 2016 – Regionální linka S3 na hlavním nádraží – Pavel Hypš

Příměstskou železniční doprava S-Bahn byla vytvořena roku 1987 na trase: Norimberk – Hartmannshof. V roce 1992 přibyly linky S2 do Rothu a Altdorfu a S3 do Neumarktu, v roce 2010 linka S4 do Dombühlu a prodloužení linky S1 přes Fürth do Bambergu a nakonec linka S5, která jezdí od roku 2020 do Allersbergu.

14. března 2020 – Jednotka 143 na lince S2 do Altdorfu – Sirka
Tramvaje

Tramvajová sít, která zahájila provoz roku 1881, má pět linek, o celkové délce necelých 40 km. Označeny jsou čísly 4 až 9. Vynechána je linka číslo 7, zrušená roku 2011 a nahrazená prodlouženou linkou číslo 8.

16. dubna 2016 – Tramvaj Adtranz GT8 ve smyčce Zoologická zahrada (Tiergarten) – Pavel Hypš

Na zastávce Doku-Zentrum probíhá změna orientace z linky číslo 6 na 9 a opačně, jinak jsou všechny směry zakončeny smyčkami. Do roku 1981 jezdily norimberské tramvaje až do sousedního města Fürth, kde je nahradilo metro.

14. března 2020 – Stadler Variobahn lince číslo 9 – Sirka
Metro

Síť metra, budovaná od roku 1972, má tři tratě se 46 stanicemi o celkové délce 35 km. Linka U1 vede až do sousedního města Fürth. Linky U2 a U3 jsou od roku 2008 plně automatizované.

16. dubna 2016 – Jednotka MAN DT1 na lince U1 přijíždí do stanice Lorenzkirche – Pavel Hypš

Do prosince 2016 byl provoz doplněn posilovými linkami U11 a U21, jedoucími vždy pouze v nejvytíženějším úseku linky U1 resp. U2. Tyto spoje byly včleněny jako vložené spoje do linek U1 a U2.

16. dubna 2016 – Automaticky řízená souprava metra na lince U2 ve stanici Hlavní nádraží (Hauptbahnhof) – Pavel Hypš
Autobusy

Městskou autobusovou dopravu v Norimberku tvoří v současnosti síť sedmdesáti linek. Nejvýznamnějšími jsou tangenciální linky číslo 35, 45 a 65, jež tvoří jakýsi okruh kolem celého města.

16. dubna 2016 – MAN Lion´s City G na lince číslo 65 přijíždí do zastávky Mögeldorf – Pavel Hypš

Linky číslo 36, 43, 44, 46 a 47 zajíždějí, na rozdíl od tramvají, do historického centra města.

16. dubna 2016 – V historickém centru leží konečná zastávka linek číslo 46 a 47 Nemocnice svatého ducha (Heilig-Geist-Spital) – Pavel Hypš

Zdroje: web wikipedia.cz (Norimberk), web wikipedia.de (Nürnberg, Stadtbus Nürnberg, Straßenbahn Nürnberg), web en.wikipedia.com (Nuremberg S-Bahn)

Podobné příspěvky

Napsat komentář