|

MNICHOV

7. května 2011 – Autobus Mercedes-Benz O405 na lince číslo 119, která navazuje na tramvajovou linku číslo 19 na nádraží Pasing – Pavel Hypš

Mnichov (německy München, italsky Monaco di Baviera) je hlavní město Bavorska, které leží v podhůří Alp na řece Isar a s 1,4 miliony obyvatel je to třetí největší město v Německu (po Berlíně a Hamburku). Významná průmyslová, dopravní, finanční i kulturní aglomerace s mnoha vysokými školami i kostely, je sídlem arcibiskupa a řady muzeí a galerií. Ve městě sídlí jeden z nejlepších fotbalových klubů světa, Bayern Mnichov. 

18. února 2018 – Budova městské radnice – Pavel Hypš

Zárodkem Mnichova byl kostel Petersbergl, kde byla již v 8. století pobočka kláštera benediktinů v Tegernsee. První zmínka o Mnichovu jako Villa Munichen pochází z roku 1158, když bavorský a saský vévoda Jindřich Lev nechal poblíž zmíněného kláštera mnichů postavit přes řeku Isar most na místě dnešního mostu Ludwigsbrücke. 

18. února 2018 – Historická brána Karlstor – Pavel Hypš

V letech 1923 – 1945 byl Mnichov hlavním městem nacionálně socialistického hnutí. Bylo zde hlavní Hitlerovo sídlo, tzv. Hnědý dům, ve kterém vůdce bydlel od roku 1930. Dne 9. listopadu 1938 organizovala NSDAP z Mnichova celoněmecký pogrom na Židy, tzv. Křišťálovou noc, při němž bylo po celém Německu zničeno přes 1000 synagog a vyrabováno přes 7000 židovských obchodů. Po válce došlo k přestavbě Hitlerovým budov k jiným účelům, jelikož značná část zbytku města zůstala jen jako neobyvatelné trosky. 

17. února 2018 – Na východě Mnichova najdeme zámek Nymphenburg – Pavel Hypš

Středem historického města je dnes Mariánské náměstí (Marienplatz) s nejstarším mariánským sloupem v Evropě, se starou a novou radnicí. Zbytky někdejšího městského opevnění tvoří tři brány středověkého původu, druhotně dostavěné (Karlstor, Sendlinger Tor, Isartor). Centrem středověkého města byl Starý dvůr. 

18. února 2018 – Střed města tvoří Mariánské náměstí – Pavel Hypš

Dálková železniční doprava se v Mnichově soustřeďuje na Hlavním nádraží, odkud jezdí příměstské, regionální i dálkové expresní spoje do mnoha evropských měst, včetně spojů TGV do Paříže. Kromě toho má Mnichov řadu dalších nádraží pro dálkovou i místní dopravu osob. 

18. února 2018 – Odstavné koleje u mnichovského hlavního nádraží – Pavel Hypš

Příměstskou dopravu zajišťuje deset linek S-Bahn, které projíždějí centrem města v jednom společném tunelu, kde se scházejí. Místí linky zajišťuje dopravce S-Bahn München, vlastněný koncernem Deutsche Bahn Bayern. Pod označením S-Bahn zde městské a příměstské vlaky začaly jezdit roku 1972, kdy se v Mnichově konaly letní olympijské hry. Linky jsou dnes označeny S1 až S4, S6 až S8 a S20. V centrální části tras všech linek je obvykle veden interval 20 minut, vyjma linky S20 s hodinovým intervalem. V minulosti bylo linek mnohem víc, protože každá varianta a větvení měla své vlastní označení. Z řady se označením vymykala jediná mnichovská neelektrifikovaná linka S-Bahnu „A“ do čtvrti Dachau, kam je dnes vedena jedna z variant linky S2. 

7. května 2011 – Významná přestupní zastávka linek S pod Karlovým náměstím – Pavel Hypš

Městská doprava zahrnuje šest linek podzemní dráhy U-Bahn, označených U1 až U6. Metro v Mnichově bylo otevřeno roku 1971. Síť metra měří 103,1 km a vlaky obsluhují 100 stanic. Pouze linka U6 se dostává až za hranice Mnichova a spojuje jej s obcí Garching. 

7. května 2011 – Více než polovina stanic metra se nachází na povrchu – Pavel Hypš

Tramvajová historie se v Mnichově píše od 21. října 1876. Zpočátku se jednalo o koněspřežnou dopravu. V roce 1895 došlo k elektrifikaci prvního úseku a od roku 1918 byly již elektrifikovány tratě všechny.

1955 – Tramvajový provoz na Karlově náměstí – sbírka Dalibor Malecky, facebook Zaniklý svět tramvají, autor fotografie Ludvig Simon

Dnes tuto síť tvoří 82 km tratí, zasahujících také na jihu do samostatné obce Grünwald. V provozu je 13 denních tramvajových linek. Starší tramvajové vozy Rathgeber jsou již na ústupu, většinu vozového parku dnes tvoří tramvaje Adtranz GT6, GT8, Stadler Variobahn a Siemens Avenio.

7. května 2011 – Vůz Adtranz na lince číslo 19 projíždí kolem památníku Maxmiliana II – Pavel Hypš

Noční dopravu tvoří noční varianty čtyř denních tramvajových linek, na které na Karlově náměstí v centru města navazují čtyři noční autobusové linky.

18. února 2018 – Přestupy mezi nočními linkami nejsou garantovány, zpravidla zde vozy ale vyčkávají několik minut do odjezdu – Pavel Hypš

Kolejové druhy dopravy doplňuje přes 60 městských autobusových linek. Autobusové linky většinou provozují soukromé firmy, v celé síti ale platí společný tarif s možností libovolných přestupů. 

7. května 2019 – Kloubové autobusy MAN a Mercedes-Benz městského dopravce MVG v terminálu Východní nádraží – Pavel Hypš

Pro dálkovou autobusovou dopravu se roku 2009 otevřelo nové autobusové nádraží (ZOB) v blízkosti Hlavního nádraží. Pravidelné spojení Prahy, Plzně a Mnichova zajišťují autobusy čtyř dopravců, vybrané spoje pokračují za Mnichov dále do Německa a Švýcarska.

17. února 2018 – Setra S516 dopravce Auutobus Oberbayern na lince Flixbus 083 z Mnichova do Prahy – Pavel Hypš

Zdroje: web wikipedia.cz (Metro v Mnichově, Mnichov), web wikipedia.de (Straßenbahn München), facebook Zaniklý svět tramvají

Podobné příspěvky

Napsat komentář