|

182

3. listopadu 2008 – Karosa B732 ev. č. 5895 na lince číslo 182 v zastávce Hadovitá – Pavel Hypš

Autobusová linka pražské integrované dopravy (PID) č. 182 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Dlouhá léta zajišťovala dopravní obslužnost v jižním cípu Prahy. Od podzimu 2016 se stala tangenciální linkou, která spojuje severní a jižní (či jihovýchodní) část Prahy. Dopravcem vždy byl (a je) pražský dopravní podnik, který na „stoosmdesátdvojku“ nasazoval standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních) a v době psaní článku (listopad 2019) také na vybrané spoje i kloubové autobusy. Od prosince 2019 má být trasa „stoosmdesátdvojky“ odkloněna do odlehlejší městské části Praha-Vinoř.

4. listopadu 2019 – Karosa B 961 ev. č. 6350 na lince č. 182 v obratišti Opatov – Marcela Brzicová

Autobusová linka č. 182 byla zavedena od 16. října 1972, kdy vedla trasou: Kloboučnická – Michelská – Hadovitá – Budějovické náměstí – V podzámčí – Nemocnice Krč – Zálesí – Tempo. Rozsah provozu byl stanoven na přepravní špičky pracovních dnů. V souvislosti s otevřením úseku metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), ke dni 9. května 1974, byla trasa námi popisované linky odkloněna přes terminál Kačerov a současně došlo k zavedení celotýdenního rozsahu provozu.

12. května 1975 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 182 – Archiv DP Praha

Počínaje dnem 6. října 1975 byla trasa „stoosmdesátdvojky“ prodloužena do podoby: Kloboučnická – Michelská – Kačerov – Nemocnice Krč – Tempo – Nové Dvory – Sídliště Lhotka. Prodloužení trasy souviselo s výstavbou sídlištních celků a místních pozemních komunikací v oblasti Krče, Lhotky a Písnice. Od 8. dubna 1980 došlo k omezení rozsahu provozu jen na pracovní dny, kdy autobusová linka č. 182 jezdila od časných ranních hodin do cca 20 h. Až k datu 27. května 1995 byl její provoz omezen jen na přepravní špičky pracovních dnů.

Září 1985 – Výpis zastávek autobusové linky č. 182 – sbírka Pavel Hypš

Po ničivých povodních v srpnu 2002 byla, od 2. září 2002, trasa autobusové linky č. 182 dále prodloužena do podoby: Kloboučnická – Kačerov – Nové Dvory – Sídliště Lhotka – Hasova – Labe – Zátišská – Nádraží Braník, přičemž v úseku: Sídliště Lhotka – Nádraží Braník jezdil v ranní přepravní špičce jen každý druhý spoj (v odpolední přepravní špičce daným úsekem jezdily všechny spoje).

Leden 2000 – Dobový knižní jízdní řád autobusové linky č. 182 – sbírka Pavel Hypš

Zkrácení trasy do úseku: Kloboučnická – Sídliště Lhotka vstoupilo v platnost k datu 6. října 2008 a zároveň byl omezen provoz pouze na ranní přepravní špičky pracovních dnů. Od 1. července 2009 „stoosmdesátdvojka“ přestala jezdit v období letních školních prázdnin. V této podobě autobusová linka č. 182 existovala do 30. června 2012, kdy byla poprvé zrušena.

29. dubna 2004 – Karosa B 731 ev. č. 7162 na lince č. 182 na Nádraží Braník – Zdeněk Liška

Od 15. října 2016 došlo ke znovuzavedení autobusové linky č. 182, tentokrát v trase: Poliklinika Prosek – Střížkov – Prosek – Vysočanská – Nádraží Libeň – Spojovací – Kolonie (zastávka na znamení) – Perlit (zastávka na znamení) – Radiová (zastávka na znamení) – Nádraží Hostivař – Na Groši – Hostivařské náměstí – Donovalská – Opatov. Rozsah provozu je stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů. Zároveň je třeba podotknout, že „stoosmdesátdvojka“ byla zavedena především pro to, aby ve stěžejní části trasy posilovala autobusovou linku č. 183.

26. července 2007 – Karosa B 732 R ev. č. 5825 na lince č. 182 opouští zastávku Nemocnice Krč – Zdeněk Liška

V souvislosti s úspornými opatřeními, která začala platit od listopadu 2019, jsou na vybraná pořadí „stoosmdesátdvojky“ nasazovány kloubové autobusy, které sem přejíždí z kmenové linky č. 136. Standardně dlouhé autobusy sem přejíždí z kmenové linky č. 185. Od začátku listopadu 2019 dále došlo ke snížení počtu spojů na lince č. 182. Od 1. prosince 2019 má být trasa odkloněna ze zastávky Prosek do Vinoře na bývalou otočku linek číslo 259, 280 a 513, přičemž v úseku: Prosek – Letňany – Kbely – Ctěnice – Vinořský hřbitov bude posilovat stávající autobusovou linku č. 185. Výhledově se uvažuje o prodloužení trasy „stoosmdesátdvojky“ z Opatova dále do konečné K Sukovu.

12. listopadu 2019 – Karosa B 961 ev. č. 6350 na lince č. 182 v obratišti Poliklinika Prosek – Marcela Brzicová

Zdroje:Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, Praha 2016), web: www. pid.cz, poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář