|

371

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 371 zajišťuje dopravní spojení Prahy s obcemi Zdiby, Klecany a Řež. Dlouhá léta se jednalo linku provozovanou jen v pracovní dny. Za dobu své existence došlo pouze k několika úpravám trasy (vyjma přejmenování některých zastávek). V současné době je dopravcem a provozovatelem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s., která na „třistasedmdesátjedničku“ vypravuje standardně dlouhé autobusy.

20. února 2009 – Karosa C934 na lince číslo 371 v Praze na Kobylisích – Pavel Hypš

Přímou předchůdkyní linky číslo 371 se stala autobusová linka ČSAD (podnik vznikl v roce 1949 s názvem Československá automobilová doprava, od roku 1950 pak s názvem Československá státní automobilová doprava) označená číslem 01034 a názvem Praha – Klecany – Husinec. Vznik této linky se datuje do období let 1948 až 1956. Rozsah provozu byl stanoven pouze na pracovní dny. Trasa začínala na autobusovém nádraží Praha-Florenc, pokračovala přes město, dále přes Kobylisy, Dolní Chabry a Zdiby do Klecan, odkud vedla do konečné Husinec, Řež, závod. Na tomto místě je vhodné uvést, že přes Zdiby (případně i přes Klecany) vedly minimálně dvě autobusové linky už v období I. československé republiky.

31. května 1964 – Jízdní řád linky 01034 – sbírka Národní knihovna Praha

Provozovatelem a dopravcem autobusové linky číslo 01034 se stal podnik ČSAD dopravní závod 101 Praha-Delta (garáže se nacházely vedle tehdejšího autobusového nádraží Praha-Florenc). Po dokončení nového závodu v roce 1970 byly garáže Delta a další závody přestěhovány do nového areálu na pražském Klíčově a název se změnil na ČSAD dopravní závod 101 Praha-Klíčov, který se na provozu podílel až do začátku devadesátých let minulého století. V roce 1974, kdy došlo k přečíslování linek ČSAD, obdržela námi popisovaná linka nové označení číslem 10340. V souvislosti s uvedením do provozu úseku metra III. C (Florenc – Fučíkova, nyní Nádraží Holešovice), ke dni 3. listopadu 1984, byla trasa autobusové linky číslo 10340 zkrácena právě do nově vzniklého autobusového terminálu Praha-Holešovice.

1987/1988 – Jízdní řád linky č. 10340 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Zdeněk Liška

Počátkem devadesátých let, kdy zanikly podniky ČSAD, zajišťoval provoz námi popisované linky soukromý dopravce, který do roku 1998 sídlil v areálu klíčovského závodu. Následně se dopravcem a provozovatelem stala společnost ČSAD Střední Čechy, a. s. (resp. její předchůdce). Beze změny trasy setrvala autobusová linka v provozu až do 30. září 2001, kdy byla začleněna do systému PID a obdržela označení číslem 371 (licenčně 100371). Až v souvislosti s uvedením do provozu úseku metra IV. C 1 (Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví), ke dni 26. června 2004, byla trasa autobusové linky číslo 371 zkrácena právě ke stanici metra Kobylisy.

25. března 2004 – Karosa C 734 ev. č. 1580 na lince číslo 371 v zastávce Vychovatelna – Zdeněk Liška

Trasa se tak nově dostala do podoby: Praha, Kobylisy – Praha, Vozovna Kobylisy – Praha, Prunéřovská – Zdiby, U Parku – Zdiby, Veltěž – Klecany, U Hřbitova – (Klecany, Ahold) – Klecany, Klecánky – Husinec, Řež, Sídliště – Husinec, Řež, závod. Další změna na „třistasedmdesátjedničce“ vstoupila v platnost 28. května 2006, kdy byl zrušen závlek vybraných spojů do zastávky Klecany, Ahold, a dále od 9. prosince 2007 byl zaveden pár spojů provozovaný o víkendech (tj. o sobotách a o nedělích) a státních svátcích v celé trase, v roce 2009 už šlo o čtyři páry spojů. Dosud poslední změna trasy linky číslo 371 nastala k 1. září 2011, kdy ze zastávky Klecany, U Hřbitova byla zřízena větev (závlek) vybraných spojů do zastávky Klecany, Astrapark, kde se nachází (tehdy nově) vybudovaná bytová zástavba. Zřejmě v této souvislosti také došlo k výraznému posílení provozu o víkendech a státních svátcích. V době psaní článku (duben 2023) jsou vybrané spoje jedoucí z Prahy ukončeny v zastávkách Klecany, Klecánky a Klecany, Astrapark.

7. listopadu 2022 – Iveco Crossway LE 12M ev. č. 8083 na lince číslo 371 v zastávce Klecany, u kostela – Pavel Hypš

Zdroje:  30 Let pražského metra (P. Fojtík, 2004)

              Historie městské hromadné dopravy v Praze (F. Prošek, P. Fojtík, M. Jílková, 2005)

              ČSAD autobusová doprava v Praze a středních Čechách (Z. Liška, T. Javořík, 2015)

              Dobové knižní jízdní řády ČSAD

Podobné příspěvky

Napsat komentář