|

155

4. září 2018 – SSOR NB12 ev. č. 9471 na lince číslo 155 v zastávce Sídliště Malešice – Pavel Hypš

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 155 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Vliv na její trasování měla výstavba pražské podzemní dráhy – metra. „Stopadesátpětka“ od počátku spojuje sídliště Malešice s okolím. V letech 1968 až 2012 byl jejím dopravcem pražský dopravní podnik, který na ni nasazoval standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních). Po jejím znovuzavedení, v roce 2016, se dopravci stali firmy ABOUT ME, Stenbus a Arriva City, kteří na linku nasazovali (a nasazují) především midibusy, ale i standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních).

26. června 2008 – Karosa B731 ev. č. 7167 jako linka číslo 155 v nástupní zastávce Sídliště Malešice – Pavel Hypš

Od 30. září 1968 byla zavedena autobusová linka č. 155, a to v trase: Krč, MBÚ (Mikrobiologický ústav) – Budějovické náměstí – Náměstí Hrdinů – Ostrčilovo náměstí – Botanická zahrada – Náměstí Míru – Flora – Na palouku – Sídliště Malešice. Rozsah provozu byl stanoven na pracovní dny a na soboty. Na lince platil nepřestupný tarif. Pro úplnost dodejme, že k slavnostnímu zahájení provozu došlo už dne 28. září 1968. V souvislosti se zavedením sítě tzv. „diametrálních“ autobusových linek, od 1. února 1971, obdržela „stopadesátpětka“ označení č. 255. Číslice 2 vyjadřovala vyšší jízdné 2 Kčs (namísto obvyklé 1 Kčs).

1972 – Výpis vybraných zastávek autobusové linky č. 255 v materiálu Dopravní situace Praha 1972 – sbírka Pavel Hypš

Počínaje dnem 16. října 1972 byla trasa upravena do podoby: Krč, MBÚ – Tempo – Zálesí – Nemocnice Krč – Budějovické náměstí – Náměstí Hrdinů – Ostrčilovo náměstí – Botanická zahrada – Náměstí Míru – Flora – Na palouku – Sídliště Malešice, ale úsekem: MBÚ – Tempo jezdily jen vybrané spoje. V souvislosti s otevřením úseku metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), dne 9. května 1974, došlo u námi popisované autobusové linky k úpravě trasy do podoby: Petřiny – Větrník – Vypich – Prašný most – Letenské náměstí – Revoluční – Národní divadlo – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Orionka – Hollarovo náměstí – Na palouku – Sídliště Malešice. K témuž datu byl zaveden celotýdenní rozsah provozu a zároveň linka obdržela označení č. 155, neboť síť tzv. „diametrálních“ autobusových linek zanikla.

Srpen 1978 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 155 – sbírka Zdeněk Liška

Po otevření úseku metra I. A (Náměstí Míru – Leninova, nyní Dejvická; úsek otevřen dne 12. srpna 1978), došlo od 13. srpna 1978 ke zkrácení trasy „stopadesátpětky“ do úseku: Karlovo náměstí – Sídliště Malešice. Od 20. prosince 1980 došlo ke změně zakončení trasy, od kdy vedla přes zastávky: Hájecká (Skalka, Hájecká) – Sídliště Skalka – Štěchovická – Pod Rapidem – Bělocerkevská – Želivského – Na palouku – Sídliště Malešice. Počínaje dnem 12. července 1987 došlo ke zkrácení trasy do úseku: Želivského – Sídliště Malešice. Důvodem se stalo zahájení provozu s cestujícími na trase metra A mezi stanicemi Želivského a Strašnická.

1986 – Jízdní řád autobusové linky č. 155 znázorněný v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Od 18. listopadu 1995 byl rozsah provozu omezen na sedla a večery pracovních dnů, víkendů a státních svátků. Až od 9. května 2008 byla trasa linky č. 155 upravena do podoby: Želivského – (Želivského ve Vinohradské ulici; zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Na palouku – Sídliště Malešice – Malešické náměstí – Rektorská, ale úsekem: Sídliště Malešice – Rektorská jezdily jen vybrané spoje. Zanedlouho, od 30. srpna 2008, došlo k prodloužení trasy do podoby: Želivského – (Želivského ve Vinohradské ulici; zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Na palouku – Sídliště Malešice – Malešické náměstí – Rektorská – Malešická stráň – Habrová, ale v úseku: Sídliště Malešice – Habrová jezdily jen vybrané spoje.

28. února 2010 – SOR NB12 ev. č. 3527 na lince číslo 155 přijíždí do zastávky Plaňanská – Pavel Hypš

Počínaje dnem 10. října 2010 byla trasa „stopadesátpětky“ zkrácena do úseku: Želivského – Sídliště Malešice. Od 1. října 2011 došlo k prodloužení trasy, kdy ze zastávky Sídliště Malešice vedla přes zastávku Černokostelecká do terminálu Depo Hostivař. Autobusová linka č. 155 (Želivského – Depo Hostivař) byla zrušena ke dni 1. září 2012.

19. dubna 2012 – Karosa B931 ev. č. 7388 na lince číslo 155 v terminálu Depo Hostivař – Pavel Hypš

V síti pražských autobusů se č. 155 znovu objevuje od 15. října 2016, kdy č. 155 byla přečíslována původní midibusová linka č. 297 (Nemocnice vinohrady – Želivského – Třebešín – Vackov – Malešické náměstí – Sídliště Malešice – Poliklinika Malešice – Sídliště Malešice – Malešické náměstí – Vackov – Třebešín – Želivského – Nemocnice Vinohrady), kterou do té doby provozovala firma Arriva Praha. Konečná zastávka Poliklinika Malešice tehdy byla průjezdná. Ještě k datu 15. října 2016 byla zřízena zastávka Malešický park a zároveň došlo ke změně dopravce na firmu ABOUT ME.

26. února 2018 – SOR CN8,5 ev. č. 1932 na lince číslo 155 v zastávce Černická – Pavel Hypš

Už od 11. března 2018 došlo ke změně dopravce na společnost Stenbus, která na linku celotýdenně nasazovala autobusy standardní délky, ale i midibusy. K datu 29. dubna 2018 se dopravcem stala společnost Arriva City s. r. o., která na „stopadesátpětku“ nasazovala midibusy i autobusy standardní délky. Zanedlouho, od 1. září 2018, byla na trase zřízena zastávka Habrová, kde se zároveň nachází obratiště, a končily zde vložené spoje jezdící úsekem: Želivského – Habrová (tyto spoje nahradily upravenou linku č. 124 a od 1. prosince 2019 byly vložené spoje „stopadesátpětky“ začleněny do autobusové linky č. 146).   

11. března 2018 – Irisbus Citybus 12M ev. č. 1769 na lince číslo 155 u zastávky Nemocnice Vinohrady – Pavel Hypš

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet: www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář