Trolejbusy

  • Linky MHD Praha a PID,  Trolejbusy

    51

    Trolejbusová linka městské hromadné dopravy číslo 51 působila v Praze ze všech trolejbusových linek nejdéle, a to od zahájení jejich provozu v roce 1936, až do ukončení roku 1972. Objevila se ve dvou různých oblastech, a poslední období provozu lze nejvíce přirovnat ke dnešní autobusové lince číslo 176.  Vůz Tatra T400 ev. č. 9431 na lince číslo 51 v Boleslavské ulici – web trolejbusyvpraze.net Slavnostní zahájení provozu trolejbusové linky, označené písmenem K, tedy přímého předchůdce linky číslo 51, nastalo 28. srpna 1936 v trase: Vozovna Střešovice – Bořislavka – Svatý Matěj. Ostrý celotýdenní provoz byl zahájen o den později. 1936 – První dny provozu linky K – web trolejbusyvpraze.net Počínaje 14. únorem 1938 byla…

  • Linky MHD Praha a PID,  Trolejbusy

    TROLEJBUSY

    Mezi roky 1936 až 1972 tvořily trolejbusy v Praze velmi důležitý prvek městské dopravy. Od října 2017 se trolejbusy do Prahy vrátily, ovšem zatím pouze velmi symbolicky na jediné lince. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69