|

51

Trolejbusová linka městské hromadné dopravy číslo 51 působila v Praze ze všech trolejbusových linek nejdéle, a to od zahájení jejich provozu v roce 1936, až do ukončení roku 1972. Objevila se ve dvou různých oblastech, a poslední období provozu lze nejvíce přirovnat ke dnešní autobusové lince číslo 176.

 Vůz Tatra T400 ev. č. 9431 na lince číslo 51 v Boleslavské ulici – web trolejbusyvpraze.net

Slavnostní zahájení provozu trolejbusové linky, označené písmenem K, tedy přímého předchůdce linky číslo 51, nastalo 28. srpna 1936 v trase: Vozovna Střešovice – Bořislavka – Svatý Matěj. Ostrý celotýdenní provoz byl zahájen o den později.

1936 – První dny provozu linky K – web trolejbusyvpraze.net

Počínaje 14. únorem 1938 byla trolejbusová linka K zkrácena do trasy: Bořislavka – Svatý Matěj. Ve zbytku trasy ji nahrazovala autobusová linka K. Trolejbusy se do úseku ke střešovické vozovně nakrátko vrátily, dne 16. dubna 1942 však dochází k jeho definitivnímu zrušení. Od 14. prosince 1947 se začíná používat označení linky číslem 51.

 Linka K v zastávce Bořislavka – web trolejbusyvpraze.net

Trať byla izolována od zbytku trolejbusové sítě a plány na její prodloužení do centra nikdy nebyly realizovány. Od 1. července 1959 dochází k nasazení autobusů na všechny spoje, a od 1. září téhož roku je linka číslo 51 zrušena a nahrazena novou autobusovou linkou číslo 125, vedenou z Bořislavky až do zastávky Revoluční ve Starém Městě.

 Trolejbus Praga TOT projíždí ulicí Na Ořechovce – web trolejbusyvpraze.net

Ke znovuobsazení číslem 51 dochází od 24. ledna 1967. V trase: Bělocerkevská – Orionka – Náměstí Míru – Karlovo náměstí – Petřínské sady – Stadion Jih nahradila zrušenou linku číslo 54 a odkloněnou linku číslo 60.

 Vůz ev. č.. 9419 na lince číslo 51 ve smyčce Orionka – web trolejbusyvpraze.net

Od 5. července 1972 dochází ke zrušení úseku z Bělocerkevské k trolejbusové vozovně na Orionce. Ještě 16. října téhož roku byla trolejbusová doprava v Praze definitivně zrušena a linka číslo 51 byla nahrazena především již zmíněnou linkou číslo 176.

 Vůz ev. č. 9433 v obratišti Bělocerkevská – web trolejbusyvpraze.net

Pro zajímavost lze uvést, že číslo 51 se v pražské dopravě znovu objevilo už roku 1974. Byla takto označena rekreační autobusová linka z Václavského náměstí na Nádraží Braník. K jejímu zrušení došlo hned v roce následujícím, a číslo bylo znovu využito posilovou autobusovou linkou z Kačerova na Nádraží Krč, zrušenou ještě před koncem roku 1975. V průběhu roku 1978 byla pod číslem 51 označena autobusová linka z Dolních Měcholup do Křeslic, později přečíslovaná na 220. Mezi lety 1980 až 1983 byla takto očíslována posilová autobusová linka z Motola do Petřin. Od roku 1985 až dodnes vystupuje pod tímto číslem noční tramvajová linka z Divoké Šárky do Strašnic.

18. března 2011 – Vůz T3RP.V ev. č. 8167 na lince číslo 51 v zastávce Krematorium Strašnice – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web trolejbusyvpraze.net, publikce Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík)
Poslední aktualizace:

Podobné příspěvky

Napsat komentář