|

175

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) označená číslem 175 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po prvním zavedení se zároveň stala tzv. „překryvnou“ linkou s odlišným tarifem. „Stosedmdesátpětka“ nejprve jezdila ulicemi Prahy dlouhých 36 let (1972 až 2008) a postupně se trasa „stosedmdesátpětky“ měnila zejména kvůli výstavbě sítě pražského metra. Ještě v roce 2008 došlo k jejímu znovuzavedení. Dopravcem po celou dobu byl (a je) pražský dopravní podnik, který na linku číslo 175 nasazoval jednak kloubové, ale i standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních), přičemž v letech 1998 až 2004 na ní jezdily oba druhy autobusů.

25. března 2004 – Karosa B 741 ev. č. 6151 na lince číslo 175 v zastávce Vychovatelna – Zdeněk Liška

Autobusová linka číslo 175 byla poprvé zavedena od 31. ledna 1972, kdy vedla trasou: Zahradní Město, Cíl – Zahradní Město – Nádraží Strašnice – Orionka – Baranova – Prokopovo náměstí – Florenc – Štvanice – Na ovčinách. Rozsah provozu byl stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů. V této podobě byla označena číslem 275, protože patřila do sítě překryvných autobusových linek s odlišným a nepřestupným tarifem. Už od 1. dubna 1972 byla trasa linky rozdělena na dvě větve: Zahradní Město, Cíl – Štvanice – Na ovčinách (provozovaná v přepravních špičkách pracovních dnů) a Zahradní Město, Cíl – Štvanice – Park kultury – Troja, ZOO (provozovaná o sobotách, nedělích a svátcích v době od cca 8 h do cca 20 h).

Červen 1972 – V příručce Dopravní situace Praha 1972 je uvedena trasa autobusové linky číslo 275 – sbírka Pavel Hypš

Počínaje dnem 27. srpna 1973 byla trasa upravena do podoby: Zahradní Město, Cíl – Štvanice – Dělnická – V Holešovičkách – Vychovatelna – Kobyliské náměstí – Vozovna Kobylisy. Rozsah provozu byl stanoven opět jen na přepravní špičky pracovních dnů. V souvislosti se zánikem sítě překryvných autobusových linek, ke dni 9. května 1974, obdržela námi popisovaná linka nové označení číslem 175. Už od 16. prosince 1974 došlo k rozšíření provozu na pracovní dny (celodenně), ale od 1. září 1980 byl provoz omezen jen na přepravní špičky pracovních dnů.

Listopad, prosinec 1980 – Ve výřezu z mapy je patrná trasa autobusové linky číslo 175 – sbírka Pavel Hypš

Při změnách v povrchové dopravě, vyvolaných otevřením úseku metra II.A (Náměstí Míru – Želivského; úsek otevřen dne 19. prosince 1980), došlo u „stosedmdesátpětky“, od 20. prosince 1980, k úpravě trasy do podoby: Sokolovská – V Holešovičkách – Vychovatelna – Kobyliské náměstí – Vozovna Kobylisy – Bojasova – Burešova (Sídliště Ďáblice, Burešova). Rozsah provozu byl nově celodenní a celotýdenní. Další změny vstoupily v platnost už od 6. dubna 1981, kdy byla trasa prodloužena: Zahradní Město, Cíl – Zahradní Město – Pod Rapidem – Orionka – Flora – Olšanské náměstí – Prokopovo náměstí – Sokolovská – Vychovatelna – Vozovna Kobylisy – Burešova (nyní Šimůnkova). K témuž datu došlo k omezení rozsahu provozu jen na pracovní dny.

10. listopadu 2003 – Karosa B 741 ev. č. 6161 na lince číslo 175 v terminálu Nádraží Holešovice – Zdeněk Liška

V souvislosti s prodloužením trasy metra C do stanice Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice) byla, od 4. listopadu 1984, trasa linky číslo 175 opět upravena: Fučíkova – Jankovcova – Vychovatelna – Ke Stírce – Vozovna Kobylisy – Šimůnkova. Patrně od této změny byly na „stosedmdesátpětku“ nasazovány kloubové autobusy. Až ke dni 28. února 1998 došlo k úpravě provozu, kdy úsekem: Nádraží Holešovice – Ke Stírce – (Šimůnkova) jezdily autobusy jen v pracovní dny a úsekem: Ke Stírce – Šimůnkova pak jezdily autobusy celotýdenně. Na spoje jezdící mezi zastávkami: Ke Stírce až Šimůnkova byly nasazovány standardně dlouhé autobusy.

22. listopadu 2003 – Karosa B 931 ev. č. 7415 na lince číslo 175 v konečné Ke Stírce – Zdeněk Liška

V souvislosti s ničivými povodněmi v roce 2002 byla trasa linky číslo 175 prodloužena – nejprve ze zastávky Jankovcova, přes zastávky Vltavská, Muzeum a I. P. Pavlova, do zastávky Pražského povstání (od 10. září 2002), a po té nastalo zkrácení trasy do zastávky Florenc (od 19. října 2002). Po své pravidelné trase (Nádraží Holešovice – Šimůnkova) „stosedmdesátpětka“ začala jezdit od 18. listopadu 2002. Při otevření úseku metra IV. C1 (Nádraží Holešovice – Ládví) byla, od 26. června 2004, trasa námi popisované linky trvale zkrácena do zastávky Ke Stírce (rozsah provozu zůstal celotýdenní). Od téhož data byly (a jsou) na linku nasazovány jen standardně dlouhé autobusy. Ke dni 1. září 2005 vstoupil v platnost odklon trasy do terminálu Kobylisy. V podobě: Kobylisy – Vozovna Kobylisy – Šimůnkova byla autobusová linka číslo 175 zrušena k datu 9. května 2008.

12. února 2008 – Karosa – RENAULT CITY BUS ev. č. 3023 na lince číslo 175 v konečné Šimůnkova – Zdeněk Liška

Znovu na scéně se autobusová linka číslo 175 objevuje od 30. srpna 2008, kdy byla zavedena v trase: Florenc – Tachovské náměstí – Flora – Bělocerkevská – Strašnická – Skalka. Rozsah provozu byl opět celotýdenní. K datu 1. září 2009 byla trasa prodloužena o úsek: Skalka – Zahradní Město – Na Košíku – Opatov, přičemž tímto úsekem jezdily pouze spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Od 12. prosince 2010 jezdily úsekem: Skalka – Opatov jen vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů, ale od 1. října 2011 opět všechny spoje v přepravních špičkách pracovních dnů.

16. prosince 2008 – Karosa B 732R ev. č. 5711 na lince číslo 175 v terminálu Skalka – Zdeněk Liška

Počínaje dnem 20. listopadu 2012 jezdila „stosedmdesátpětka“ v trase: Florenc – Flora – Strašnická – Skalka – Sídliště Na Groši – Na Vartě – Na Křečku – Sídliště Petrovice. Celou trasou jezdily všechny spoje celotýdenně. Od 15. října 2016 byla trasa prodloužena do současné podoby: Florenc – Flora – Bělocerkevská – Strašnická – Skalka – Zahradní Město – Sídliště Na Groši – Hostivařská – Na Vartě – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Jakobiho – Horčičkova – Háje.

30. dubna 2015 – Renault Citybus 12M ev. č. 3290 vyjíždí na lince číslo 175 z obratiště Sídliště Petrovice – Pavel Hypš

Z důvodu nutnosti posílit provoz po skončení vyučování Střední školy zdravotnické poblíž zastávky Murmanská došlo od 3. ledna 2017 k zavedení vloženého spoje v 13:36 ze Strašnické na Florenc. Nejvhodnější však bylo ho připojit k výjezdu na odpolední část šejdrového pořadí linky číslo 135. Právě díky tomuto opatření byl tento spoj, jako jediný v trvalém stavu na lince číslo 175, zajišťován kloubovým vozidlem. Dnes je již zajišťován standardním autobusem z kmenové linky číslo 207.

9. února 2017 – Karosa B941E ev. č. 6322 na kloubovém spoji linky číslo 175 vyjíždí ze zastávky Orionka – Pavel Hypš

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze, Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, Praha 2016), internet: www.pid.cz, www.staryropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář