129

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 129 patří mezi jednu z mála linek, které vzešly z trolejbusové linky. Jejím provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik a jeho předchůdce Elektrické podniky, kteří na „stodvacetdevítku“ (resp. její předchůdkyni) vypravovaly autobusy standardní délky, včetně nízkopodlažních.

Patrně nejstarší dochovaná fotografie autobusu linky číslo 129 v 60. letech – sbírka Archiv DP

1. červnu 1936 došlo k zavedení autobusové linky jezdící z Karlova náměstí na Zbraslav. V této podobě byla označená písmenem Z. V důsledku válečných událostí nastalo od 1. října 1939 zkrácení trasy do Hlubočep, ke konečné tramvaje. Zanedlouho, 10. října 1939 přišlo zrušení „zetka“.

1. října 2002 – Karosa C734 na lince číslo 129 v obratišti Smíchovské nádraží – Zdeněk Liška

V období po druhé světové válce byly rozpracovány úvahy na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti okolo výpadovky z Prahy směrem na Zbraslav a Mníšek pod Brdy (dnešní Strakonická ulice). První část této komunikace byla uvedena do provozu 17. července 1953. Od 18. dubna 1954 došlo k zavedení trolejbusové linky číslo 59, která jezdila z Újezda přes Smíchov do Velké Chuchle ( – konečná se nacházela v blízkosti dnešní zastávky Dostihová). Dne 3. ledna 1960 započala, v souvislosti s pokračováním výstavby Strakonické ulice, dlouhodobá výluka při níž bylo sneseno trolejové vedení. Znovu již nebylo obnoveno, a proto došlo ke zrušení uvedené trolejbusové linky. Mezi Velkou Chuchlí a Lihovarem začala, od téhož data, jezdit náhradní doprava v podobě autobusové linky rovněž označené číslem 59. „Padesátdevítka“ byla k 1. lednu 1962 přečíslovaná na 129. Zajímavostí se stalo, že se s číslem 129 počítalo už v roce 1953 pro linku Křížová – Konvářka, ovšem v síti pražské městské dopravy se objevilo až o necelých deset let později.

12. února 2008 – Malebná konečná Baně na okraji lesa, s Karosou C734 na lince číslo 129 – Pavel Hypš

K 1. červenci 1968 byl každý třetí spoj prodloužen ve směru z centra do Lahovic, kde se otáčelo průjezdem v podjezdu. Kvůli silnému provozu v oblasti zastávky Dostihová byly po 1. srpnu 1970 takto prodlouženy všechny spoje, minimálně o víkendu a pravděpodobně také ve všední dny. Dne 29. prosince 1979 byly všechny spoje prodlouženy přes Zbraslavské náměstí až na konečnou Zbraslav, Baně. Tato změna byla vyvolaná zavedením městských autobusových linek na Zbraslav. Při otevření úseku metra I. B. (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc), 3. listopadu 1985, nastalo prodloužení na Smíchovské nádraží. V té době dosahoval interval v přepravní špičce i více než 20 minut, v sedle, večer a o víkendech (případně státních svátcích) nepravidelně také přes 66 minut.

 Jízdní řád linky číslo 129 po zavedení metra B na Smíchovské nádraží platný k 3. listopadu 1895 – Pavel Hypš

V trase: Smíchovské nádraží – Lihovar – Dostihová – Lahovice – Zbraslavské náměstí – Baně (dříve Zbraslav, Baně) se „stodvacetdevítka“ udržela dodnes. Významnější změny spočívaly v úpravách a prodlužování intervalů kvůli prokladům se souběžně jedoucí autobusovou linkou číslo 318. Od 1. září 2011 byl mírně prodloužen interval v ranní špičce, v sobotu a v neděli odpoledne a k 1. září 2012 ještě v sedle pracovních dnů, odpolední špičce a večer. I přes omezení intervalů jezdí linka relativně pravidelně, v pracovní dny ve špičkách po 10 až 15 minutách, v sedle po 30 minutách, o víkendu po 60 minutách a celotýdenně večer po 40 minutách. Za zmínku stojí, že během zvláštního prázdninového provozu o Vánocích 2013 jezdila linka 318 podle běžného jízdního řádu pro pracovní den a provoz linky 129 byl dočasně zrušen.

1. července 2013 – Karosa Citybus na lince číslo 129, projíždí okolo smíchovského lihovaru – Zdeněk Liška

Další zajímavostí „stodvacetdevítky“ se stal vozový park, neboť na ní často bývaly nasazovány mj. také linkové vozy Karosa C734 (lidově zvané „modráky“) z garáže Kačerov. V pracovních dnech zde bylo možno vidět hned několik „modráků“. V současnosti je linka obsluhována městskými standardně dlouhými vozy Citybus, SOR a Karosa.

3. prosince 2013 – Vůz SOR NB12 na lince číslo 129 nasává zbraslavskou vánoční atmosféru – Sirka

Autor: Sirka
Poděkování patří Zdeňku Liškovi za editaci textu a poskytnutí fotografií a Pavlu Hypšovi za poskytnutí fotografií.
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis (Fojtík P., Prošek F.), Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.)
Poslední aktualizace: 6. ledna 2014
Revize údajů: 29. března 2015

Napsat komentář