|

128

3. září 2012 – Ikarus E91 na lince číslo 128 v zastávce Pod Žvahovem – Pavel Hypš

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 128 existovala v síti pražské městské hromadné dopravy už od počátku 60. let. Od té doby byla čtyřikrát zavedena a třikrát zrušena. Její trasování ovlivnily také sítě ostatních druhů dopravních prostředků v Praze (trolejbusy, metro, tramvaje). Provozovatelem a dopravcem vždy byl (a je) pražský dopravní podnik, který na „stodvacetosmičku“ nasazoval standardně dlouhé i kloubové autobusy a od roku 2005 na ni vypravuje midibusy.

3. června 2016 – Solaris Urbino 8,9 LE ev. č. 2065 na lince č. 128 v obratišti Hlubočepy – Zdeněk Liška

Poprvé byla zavedena autobusová linka č. 128 od dne 4. dubna 1961, kdy vedla trasou: Kobyliské náměstí – Na Stráži – Nový Střížkov – Prosek – Čakovická – Klíčov – Náměstí Milicí – Moravina (později Vysočany, ÚNZ). Rozsah provozu byl celotýdenní a na lince platil nepřestupný tarif. V souvislosti s propadem vozovky na Proseku a tím i se zrušením trolejbusové trati do Čakovic, byla od 29. listopadu 1965 námi popisovaná linka dočasně zrušena. K obnovení provozu „stodvacetosmičky“ došlo ke dni 21. srpna 1967, ale rozsah provozu měla stanoven jen na přepravní špičky všedních dnů. Od 24. ledna 1968 vedla trasa Vysočanskou ulicí přes zastávku Vysočanská radnice (původně Náměstí Milicí). V uvedené podobě byla autobusová linka č. 128 oficiálně zrušena ke dni 26. srpna 1968, ovšem je možné, že mohla být zrušena už k datu 21. srpna 1968, a to kvůli sovětské okupaci.

1. května 1963 – Seznam zastávek autobusové linky č. 128 a další údaje k lince. Plný černý puntík značí zastávku na znamení, čtvereček pak značí zástávku stálou – sbírka Autobus 1195

Podruhé byla zavedena autobusová linka č. 128 od 31. března 1969, kdy vedla trasou: Průběžná – Zdravotní ústav – Orionka – Náměstí Míru – Krakovská (ve směru tam) – Štěpánská (ve směru zpět) – Karlovo náměstí – Jiráskovo náměstí – Krajský národní výbor – Knížecí – Malvazinky – Motorlet – Vidoule – Jinonice. Rozsah provozu byl opět celotýdenní. Společně s autobusovými linkami č. 137 a 153 tak byly nahrazeny některé zrušené trolejbusové tratě a tím i trolejbusové linky č. 52 a 60. Počínaje dnem 26. ledna 1970 byla trasa „stodvacetosmičky“ prodloužena o úsek: Průběžná – Štěchovická – Sídliště Rybníčky.

červen 1972 – Výčet zastávek autobusové linky č. 128 v materiálu „Dopravní situace PRAHA 1972 – sbírka Pavel Hypš

Od 2. října 1972 došlo ke změně zakončení trasy: Hájecká (Skalka, Hájecká) – Sídliště Skalka – V Rybníčkách – Štěchovická – Orionka – Karlovo náměstí – Jinonice. Už od 16. října 1972, kdy byl v Praze ukončen provoz trolejbusů, byla trasa „stodvacetosmičky“ zkrácena do úseku: Hájecká – Motorlet. Počínaje dnem 26. března 1973 vstoupilo v platnost prodloužení do původní konečné Jinonice. V souvislosti s otevřením prvního úseku metra I. C (Sokolovská, nyní Florenc – I. P. Pavlova – Kačerov), ke dni 9. května 1974, byla trasa autobusové linky č. 128 vedena ze zastávky Náměstí Míru přes zastávku I. P. Pavlova (zde byl možný přestup na metro, tramvajové a další autobusové linky) do zastávky Karlovo náměstí a dál vedla do konečné Jinonice.

1969 – 1976 – Karosa ŠM 11 ev. č. 5272 na lince č. 128 zdokumentovaná na Karlově náměstí – Archiv DP Praha

Po otevření úseku metra II. A (Náměstí Míru – Želivského; úsek uveden do provozu ke dni 19. prosince 1980) byla trasa námi popisované autobusové linky zkrácena do podoby: Náměstí míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Knížecí – Jinonice. Počínaje dnem 4. listopadu 1984 došlo k zavedení vybraných spojů jezdících úsekem: Vidoule – Jinonice, ZPA (Závody průmyslové automatizace), ovšem tyto spoje jezdily pouze v přepravních a večerních špičkách pracovních dnů. Ode dne 5. února 1985 došlo k rozvětvení trasy v zastávce Jinonice, odkud zmíněné spoje jezdily do konečné Jinonice, ZPA v ranní přepravní špičce pracovních dnů ve směru tam a v odpolední přepravní špičce ve směru zpět.

1974 – 1978 – Karosa ŠM 11 ev. č. 5507 na lince č. 128 v zastávce I. P. Pavlova – Archiv DP Praha

V souvislosti s otevřením úseku metra I. B (Sokolovská – Smíchovské nádraží; úsek otevřen ke dni 2. listopadu 1985) byla, od 3. listopadu 1985, trasa autobusové linky č. 128 zkrácena do podoby: Moskevská (dříve Na Knížecí, resp. Knížecí) – Motorlet – Vidoule – Jinonice – ZPA Jinonice, ale v ůseku: Jinonice – ZPA Jinonice jezdily jen některé spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Už od 21. dubna 1986 došlo jednak k úpravě trasy „stodvacetosmičky“ do podoby: Moskevská – Vysocká – Nádraží Jinonice – Vidoule – Jinonice – ZPA Jinonice, kdy úsekem: Jinonice – ZPA Jinonice jezdila jen část spojů, a jednak došlo k omezení rozsahu provozu pouze na přepravní špičky pracovních dnů. Ode dne 31. srpna 1987 byla trasa zkrácena do zastávky Jinonice. Ke zrušení autobusové linky č. 128 (Moskevská – Jinonice) došlo ke dni 1. dubna 1988.

3. listopadu 1985 – Jízdní řád autobusové linky č. 128 platný pro pracovní dny – sbírka Pavel Hypš

Znovu na scéně se autobusová linka č. 128 objevila od 4. března 1989, kdy vedla trasou: Smíchovské nádraží – Lihovar – Geologická – Hőgerova – Chaplinovo náměstí. Rozsah provozu byl celotýdenní. Už od 10. ledna 1991 byla trasa prodloužena z Chaplinova náměstí do konečné Sídliště Barrandov. Ode dne 1. září 1994 došlo ke změně (omezení) rozsahu provozu, tentokrát jen  na přepravní špičky pracovních dnů s tím, že v ranní přepravní špičce jezdily spoje pouze ve směru na Smíchovské nádraží. K datu 6. března 2002 byla trasa „stodvacetosmičky“ upravena do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Dreyerova – Chaplinovo náměstí – Sídliště Barrandov.

1990 – Karosa B 732.40 ev. č. 5788 na lince č. 128 v terminálu Smíchovské nádraží – Archiv DP Praha

K prodloužení trasy autobusové linky č. 128 do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Dreyerova – Chaplinovo náměstí – Sídliště Barrandov – Klukovice došlo od 3. května 2002. Další úprava trasy, tentokrát v oblasti Barrandova, vstoupila v platnost ke dni 31. srpna 2002, kdy námi popisovaná linka začala jezdit z Chaplinova náměstí přes zastávky Poliklinika Barrandov a Grussova. V souvislosti s otevřením tramvajové trati: Hlubočepy – Sídliště Barrandov, byla autobusová linka č. 128 ke dni 29. listopadu 2003 zrušena.

25. listopadu 2003 – Autobusy Karosa B 941 ev. č. 6223 a Karosa B 941E ev. č. 6312 na lince č. 128 v obratišti Klukovice – Zdeněk Liška

Ke znovuzavedení autobusové linky č. 128 došlo od 1. září 2005, od kdy vede polookružní trasou: Hlubočepy – Zlíchov (ve směru tam) – Nad Zlíchovem – Prosluněná (ve směru tam) – Žvahov – Pod Žvahovem (ve směru zpět) – V Násypu – Nad Zlíchovem – Hlubočepy. Rozsah provozu je celotýdenní. Právě od 1. září 2005 jsou na „stodvacetosmičku“ nasazovány nízkopodlažní midibusy, které nejprve vypravovaly garáže Kačerov a nyní je vypravují garáže Vršovice.

21. května 2006 – Midibus Ikarus E91.AR ev. č. 3904 (nyní muzejní vozidlo) na lince č. 128 v obratišti Hlubočepy – Zdeněk Liška

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet: www. dpp.cz; poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář