|

154

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 154 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. Nejprve existovala v letech 1967 až 1968, následně v letech 1968 až 2013 a nyní od roku 2016. „Stopadesátčtyřka“ prošla mnoha změnami trasy a na rozdíl od jiných autobusových linek na ní existovaly samostatné spoje určené především k přepravě žáků a studentů. Jejím dopravcem byl (a je) pražský dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé, nyní již pouze nízkopodlažní autobusy.

27. října 2003 – Karosa B732 ev. č. 7089 na lince číslo 154 v terminálu Skalka – Zdeněk Liška

Od 15. dubna 1967 byla zavedena autobusová linka č. 154, která tehdy vedla trasou: OÚNZ (Vysočany, OÚNZ) – Vysočanská radnice – Letňany – Čakovice – Čakovice, ZPA. Šlo o rychlíkovou linku bez dalších zastávek a navíc na ní platil nepřestupný tarif. Rozsah provozu byl stanoven jen na neděle a volné (tzn. nepracovní) soboty, ale od 21. srpna 1967 došlo k rozšíření provozu na celotýdenní. Ode dne 28. října 1967 došlo ke změně zakončení trasy, kdy v pracovní dny a v pracovní soboty končila v zastávce Vysočany, OÚNZ a o nepracovních sobotách a o nedělích pak trasa končila v konečné Florenc. Počínaje dnem 24. ledna 1968 pak „stopadesátčtyřka“ jezdila Vysočanskou ulicí. K oficiálnímu zrušení linky č. 154 došlo dne 26. srpna 1968, ale je možné, že mohla být zrušena už ke dni 21. srpna 1968, a to kvůli sovětské okupaci.

1972 – Výpis vybraných zastávek autobusové linky č. 154 v materiálu Dopravní situace Praha 1972 – sbírka Pavel Hypš

Zanedlouho, od 30. září 1968, došlo ke znovuzavedení autobusové linky č. 154, ale v trase: Spořilov – Chodovec – Chodov – Háje, MNV – Petrovice, MNV – Horní Měcholupy – Náměstí J. Marata. Rozsah provozu byl celotýdenní. Až v souvislosti s otevřením úseku metra I. C (Sokolovská, nyní Florenc – Kačerov), ke dni 9. května 1974, došlo k prodloužení trasy „stopadesátčtyřky“ o úsek: Budějovická – Na rolích – Severozápadní – Spořilov. Od 3. ledna 1977 byla trasa dále prodloužena do podoby: Ryšánka – Krčská – Budějovická – Spořilov – Chodov – Náměstí J. Marata.

12. května 1975 – Ve schématu linkového vedení je znázorněna trasa autobusové linky č. 154 – Archiv DP Praha

Počínaje dnem 16. července 1979 jezdila „stopadesátčtyřka“ v trase: Budějovická – Spořilov – Chodov – Náměstí J. Marata – Nádraží Hostivař – Sklářská – Kabelovna – Léčiva, přičemž v úseku: Náměstí J. Marata – Léčiva jezdily spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. V souvislosti s otevřením úseku metra II. C (Kosmonautů, nyní Háje – Kačerov; úsek otevřen dne 7. listopadu 1980) došlo od 8. listopadu 1980 ke změně trasy linky č. 154 do podoby: Budovatelů (nyní Chodov) – Benkova – Prašná – Modrá škola – Spořilov – Náměstí J. Marata – Nádraží Hostivař. Už od 20. prosince 1980 došlo ke změně zakončení trasy, kdy ze zastávky Řepčická vedla přes zastávky Sídliště Hornoměcholupská (zastávka obsluhovaná ve směru tam) a Hornoměcholupská (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) do konečné Náměstí J. Marata.

srpen 1978 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 154 – sbírka Zdeněk Liška

K další změně došlo od 6. července 1981, kdy byla trasa prodloužena z konečné Budovatelů do původního obratiště Koleje Jižní Město, ale tímto úsekem jezdily vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů (od 16. listopadu 1981 tímto úsekem začaly jezdit všechny spoje). Ode dne 7. září 1982 byla trasa vedena ze zastávky Řepčická přes zastávku Sídliště Hornoměcholupská do obratiště Nádraží Hostivař. Počínaje dnem 27. listopadu 1982 došlo k dílčímu prodloužení trasy „stopadesátčtyřky“, kdy ze zastávky Modrá škola vedla přes zastávky Brechtova, Donovalská a Brodského, odkud pokračovala po své trase na Nádraží Hostivař.

Duben 1986 – Dobový knižní jízdní řád autobusové linky č. 154 – sbírka Pavel Hypš

Od 23. února 1983 bylo uvedeno do provozu nové obratiště Koleje Jižní Město, kam byla trasa „stopadesátčtyřky“ prodloužena. K dílčímu prodloužení trasy došlo od 6. ledna 1984, kdy ze zastávky Dieselova vedla přes zastávky Na vartě, Sídliště Horní Měcholupy (nyní Boloňská) do zastávky Řepčická. Už k datu 7. května 1984 trasa vedla ze zastávky Budovatelů přes zastávky Jarníkova a Na jelenách do (nového) obratiště Koleje Jižní Město. Počínaje dnem 10. června 1986 linka č. 154 začala jezdit úsekem: Newtonova – Morseova – Na křečku – Na vartě. V souvislosti s prodloužením trasy metra A do stanice Skalka, byla od 5. července 1990 trasa námi popisované linky upravena do podoby: Koleje Jižní Město – Jarníkova – Na křečku – Nádraží Horní Měcholupy – Sídliště Horní Měcholupy – Nádraží Hostivař – Náměstí J. Marata – Zahradní Město – Skalka.

1. září 1989 – Schéma trasy linky číslo 154 – sbírka Pavel Hypš

K dočasnému odklonu trasy ze zastávky Newtonova přes zastávky Jakobiho a Sídliště Petrovice došlo od 1. července 1994, ale od 30. srpna 1997 jezdila „stopadesátčtyřka“ opět přes zastávku Morseova. Počínaje dnem 18. listopadu 1995 byla trasa a provoz mírně upraven, a to tak, že vedla v podobě: Koleje Jižní Město – Brodského – Skalka, přičemž v úseku: Koleje Jižní Město – Brodského jezdily spoje pouze v ranních přepravních špičkách pracovních dnů. V úseku: Skalka – Brodského i nadále existoval celotýdenní rozsah provozu. Od 16. února 1998 byly zavedeny samostatné spoje jezdící v úseku: Koleje Jižní Město – Brodského. Jejich provoz existoval ve dnech školního vyučování a pouze v ranních hodinách.

30. července 2004 – Karosa B 731 ev. č. 7157 na lince č. 154 v obratišti Skalka – Zdeněk Liška

Až od 4. října 2008 byla trasa linky č. 154 zkrácena do úseku: Chodov – Brodského – Skalka. Současně byly zavedeny spoje jezdící v úseku: Brodského – Chodov, které byly provozovány ve dnech školního vyučování a pouze v ranních hodinách. Už od 8. března 2009 byla trasa dále upravena: Chodov – Donovalská – Skalka, přičemž v úseku: Chodov – Donovalská jezdily samostatné spoje provozované ve dnech školního vyučování a pouze v ranních hodinách.

23. října 2008 – Karosa B732 ev. č. 5744 projíždí na lince číslo 154 ulicí Švehlova – Pavel Hypš

Počínaje dnem 1. září 2009 došlo k úpravě trasy do podoby: Koleje Jižní Město – Na jelenách – Jarníkova – Chodov – Donovalská – Skalka, přičemž v ůseku: Koleje Jižní Město – Chodov jezdily spoje v přepravních špičkách a v sedlech pracovních dnů. K témuž datu byly zrušeny samostatné spoje jezdící mezi zastávkami Donovalská a Chodov. Zkrácení trasy a její odklon vstoupily v platnost od 1. září 2012, od kdy „stopadesátčtyřka“ jezdila úsekem: Chodov – Donovalská – Horčičkova – Jižní Město. V této podobě byla linka č. 154 zrušena ke dni 29. června 2013.

27. června 2011 – Karosa B732 ev. č. 5870 na lince číslo 154 v zastávce Modrá škola – Pavel Hypš

K dalšímu znovuzavedení autobusové linky č. 154 došlo ode dne 15. října 2016, od kdy vede trasou: Strašnická – Na Hroudě – Jesenická – Záběhlická škola – Obchodní centrum Hostivař – Hostivařská – Nádraží Hostivař – Řepčická – Nádraží Horní Měcholupy – Sídliště Petrovice – Newtonova – Háje – Modrá škola – Brechtova – Brodského – Jarníkova – Koleje Jižní Město. Rozsah provozu je celotýdenní. Interval mezi spoji se pohybuje v rozpětí cca 15 až cca 40 minut.

12. dubna 2020 – SOR NB12 ev. č. 3807 na lince číslo 154 u zastávky Na Jelenách – Pavel Hypš

Provozní zajímavostí na lince číslo 154 byl vložený posilový spoj na konci ranní špičky pracovních dnů, jedoucí pouze v trase Háje – Koleje Jižní Město, který je zajišťován kloubovým autobusem, přejíždějícím sem z kmenové linky číslo 197.

23. října 2017 – Kloubový autobus Karosa B961 ev. č. 6378 na posilovém spoji linky číslo 154 vyjíždí ze zastávky Chodov – Pavel Hypš

Od 27. května 2023 došlo k odklonu linky číslo 154 z Modré školy přes Opatov na Sídliště Libuš. Nahradila tak zrušenou linku číslo 165, na Sídlišti Libuš je umožněn přestup na prodlouženou tramvajovou linku číslo 17. Původní trasu linky číslo 154 z Hájí na Koleje Jižní Město nahradila nová linka číslo 126. Linka číslo 154 je tedy od tohoto data vedena v trase: Strašnická – Na Hroudě – Jesenická – Záběhlická škola – Obchodní centrum Hostivař – Hostivařská – Nádraží Hostivař – Řepčická – Nádraží Horní Měcholupy – Sídliště Petrovice – Newtonova – Háje – Modrá školaHněvkovského – Opatov – Šeberov – Hnčířský hřbitov – Kunratice – Sídliště Libuš.

7. září 2023 – Elektrobus Škoda 36BB na lince číslo 154 v nástupní zastávce Sídliště Libuš – Pavel Hypš

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář