|

266

Autobusová linka číslo 266 po celou dobu své více než třicetileté historie zajišťovala spojení Prahy a satelitních částí Uhříněves a Hájek. V některých obdobích pokračovala dále na samý okraj Prahy, do Královic. Dnešní linka číslo 266 zajišťuje spojení z Řeporyj do škol ve Stodůlkách.

30. dubna 2008 – Karosa B731 ev. č. 7234 v terminálu Depo Hostivař – Pavel Hypš

Za předchůdce námi popisované linky můžeme považovat autobusovou linku ČSAD číslo 11180, která byla od 26. května 1974 vedena v trase: PRAHA-STRAŠNICE, AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ – Praha-Strašnice, konečná stanice elektrické dráhy 11 – Praha-Malešice, závod – Praha-Štěrboholy, rozcestí 0.8 – Praha-Dolní Měcholupy, závod – Praha-Dolní Měcholupy – Uhříněves, závod I – Uhříněves, závod II – (UHŘÍNĚVES, ŽELEZNIČNÍ STANICE) – (Uhříněves) – UHŘÍNĚVES, VÝZKUMNÝ ÚSTAV – Uhříněves, Netluky – Hájek – Koloděje, obora – Koloděje I – KOLODĚJE II. K nádraží Uhříněves zajížděly pouze spoje ukončené zde od Kolodějí. Od 1. července 1974 byla kvůli posunu hranic hlavního města celá trasa vedena po území Prahy.

28. května 1978 – Jízdní řád linky 11180 – sbírka Pavel Hypš

Tato linka, spolu s dalšími v této oblasti, byla od 16. listopadu 1981 nahrazena autobusy pražské městské dopravy, které vyjely na nové linky číslo 232, 264, 265, 267, 268 a právě na linku číslo 266, vedenou v trase: ČERNOKOSTELECKÁ – Hutní základna – Malešická továrna – Na Homoli – Štěrboholská (dnes Ústřední) – Kutnohorská – Dolnoměcholupská – Průmstav – Fruta – Na Vrchách – Picassova (T) – (NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES) – Picassova (Z) – Lidový dům (dnes Nové náměstí) – Uhříněves – Netluky – HÁJEK. Spojení z Hájku do Koloděj nebylo nijak nahrazeno a obnoveno bylo až mnohem později linkou číslo 269. Nově byla dopravní obslužnost Netluk a Hájku zajištěna oproti lince ČSAD celodenně a celotýdenně, v intervalu přibližně 60 až 90 minut.

11. dubna 2008 – Karosa B931 ev. č. 7472 v terminálu Depo Hostivař – Pavel Hypš

Mezi lety 1983 až 1985 přibyla ještě zastávka Průmyslová. Ke změně trasy došlo k 5. červenci 1990, kdy byla „dvěstěšedesátšestka“ prodloužena z Černokostelecké do terminálu u stanice metra A Skalka. Následovaly další drobné dílčí změny. První z nich bylo zřízení zastávky Laryo od 21. prosince 1992. Ta byla k 1. prosinci 1994 přejmenována na Na Návsi, dnešní název Dolní Měcholupy nese od 14. června 2009.

2. září 2000 – Jízdní řád linky číslo 266 – sbírka Pavel Hypš

Ke zkrácení linky číslo 266 došlo od 28. května 2006, kdy byla ukončena poblíž zastávky Hutní základna, v autobusovém terminálu u nové stanice metra A Depo Hostivař. Ještě tentýž rok, 10. prosince 2006, byl výrazně omezen provoz pouze na několik spojů ve špičkách pracovních dnů, jelikož do Hájku začaly nově zajíždět také linky číslo 264 a 364. Tato změna s sebou přinesla také ukončení zajíždění na Nádraží Uhříněves, protože všechny spoje byly nově vedeny v celé trase.

10. prosince 2012 – SOR NB12 e. č. 3561 v zastávce Netluky – Pavel Hypš

Od 14. prosince 2008 byl navýšen počet spojů a v ranní i odpolední špičce byl zaveden jednotný interval 30 minut. Další výrazné a opětovné rozšíření provozu na celodenní a celotýdenní vstoupilo v platnost od 14. června 2009, kdy byly na linku číslo 266 převedeny všechny spoje zrušené linky číslo 264. Zároveň byla linka prodloužena z Hájku do Královic a zavedeny posilové spoje v trase Depo Hostivař – Uhříněves pro zajištění intervalu 15 až 30 minut, souhrnně se souběžnými linkami číslo 364 a 366. Ke stejnému datu byla také zřízena na okraji Uhříněvsi nová zastávka K Netlukám.

4. dubna 2013 – Karosa B931 ev. č. 7366 na konečné zastávce Královice – Pavel Hypš

Následovaly již jen drobné úpravy. Od 1. prosince 2012 byla zřízena další zastávka na Novém náměstí ve směru Uhříněves. Zároveň začaly být nově na linku číslo 266 nasazovány minibusy, a to na vybrané spoje v pracovní dny večer a všechny spoje mimo pracovní dny. K 1. listopadu 2013 byla zřízena v Hájku zastávka U Mezníku. V rámci posunu číselných řad došlo od 29. dubna 2017 k přečíslování námi popisované linky na 229.

8. května 2013 – Ikarus E91 ev. č. 2001 v terminálu Depo Hostivař – Pavel Hypš

Školní linka číslo 266 vyjela poprvé 4. září 2017 v trase: ZADNÍ KOPANINA – Zmrzlík – Zahrádky – Řeporyjské náměstí – Náměstí U Lva – Raichlova – Malá Ohrada – Ovčí Hájek – NOVÉ BUTOVICE. Od 1. září 2019 došlo k odklonu mezi Raichlovou a Novými Butovicemi přes Luka a Hůrku. Do zastávky Ovčí hájek pokračovala až po obsloužení Nových Butovic. Úsek Nové Butovice – Ovčí hájek byl zrušen od 1. září 2020.

24. září 2019 – Karosa B951E ev. č. 4041 na lince číslo 266 v zastávce Hůrka – foto Pavel Hypš

Zajímavostí je, že ranní spoj ve směru Nové Butovice je veden až ze zastávky Řeporyjské náměstí. Zde čeká na přestup z linky číslo 246 od Zadní Kopaniny. Oba odpolední spoje jsou vedeny v celé trase z Nových Butovic až na Zadní Kopaninu.

13. června 2019 – Karosa B951 ev. č. 4077 na lince číslo 266 vyčkává na odjezd z Řeporyjského náměstí – foto Pavel Hypš

Zdroje: jízdní řády Středočeského kraje z roku 1978 (sbírka Pavel Hypš), publikace Linky pražské městské hromadné dopravy (Pavel Fojtík), web citybus.cz, web prahamhd.vhd.cz, web praha22.cz, web wikipedia.cz (Dějiny Prahy 1974 – 1978)

Podobné příspěvky

Napsat komentář