|

133

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 133 se můžeme v síti městské hromadné dopravy setkávat prakticky půl století. Po celou dobu své existence zajišťuje především dopravní obslužnost Žižkova a také Malešic. Dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na linku nasazuje výhradně autobusy standardní délky, ale rovněž se na lince více než tři roky vyskytovaly kloubové vozy, včetně nízkopodlažních.

 29. října 2007 – Karosa B 951 ev. č. 4035 na lince číslo 133 v zastávce Florenc – Pavel Hypš

Dne 13. dubna 1964 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 133 v trase: Nádraží Těšnov – Prokopovo nám. – Nákladové nádraží Žižkov – Židovské hřbitovy (nyní se přibližně v tomto místě nachází terminál stanice metra Želivského) – Solidarita – Černokostelecká. Provoz měla stanoven jen na všední dny. Již 3. ledna 1966 jezdila přes Hollarovo nám. a změn doznal rovněž koncový úsek: Nádraží Těšnov – Solidarita (obsluhovaná pouze ve směru tam) – Na palouku (obsluhovaná pouze ve směru zpět) – Limuzská. Zanedlouho, po 29. srpnu 1966, se trasa „stotřicettrojky“ dostala do podoby: Nádraží Těšnov – Hollarovo nám. – Želivského (zastávka se nacházela zřejmě někde v oblasti Ohrady či Basilejského nám.) – Třebešín – Na palouku – Malešice, Počernická. Teprve 13. ledna 1968 došlo k zavedení celotýdenního provozu.

1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 133 – Archiv DP

O rok později, 13. ledna 1969, byla trasa prodloužena v obou koncových úsecích – z Nádraží Těšnov na Nám. Krasnoarmějců (nyní Palachovo nám.) a na opačné straně do Sídliště Malešice. K 1. únoru 1971 přišlo začlenění „stotřicettrojky“ mezi linky tzv. překryvné sítě, díky čemuž obdržela číselné označení 233. Síť překryvných linek zanikla k 9. květnu 1974 v souvislosti s uvedením prvního úseku pražského metra (Sokolovská, nyní Florenc – Kačerov) a tak u námi popisované linky došlo k přečíslování na původní 133. Až 20. prosince 1980 nastala v oblasti Žižkova úprava trasy, kdy autobusová linka číslo 133 nově jezdila úsekem: U památníku – Tachovské nám. – Basilejské nám. namísto přes Prokopovo nám. Tuto úpravu vyvolalo otevření1) úseku metra II. A (Nám. Míru – Želivského). Od 12. července 1987 byla „stotřicettrojka“ zkrácena ke stanici metra Sokolovská (nyní Florenc).

6. března 2008 – Karosa B 732 ev. č. 5704/II na lince číslo 133 v Široké ul. (poblíž Staroměstské) – Zdeněk Liška

Další změny na lince číslo 133 přišly až v nedávné době. První vstoupila v platnost 9. května 2008, kdy byla trasa prodloužena do podoby: Staroměstská – Řásnovka – Nám. Republiky – Florenc – Tachovské nám.- Basilejské nám. – Sídliště Malešice – Limuzská – Depo Hostivař, aby se na lince již od 30. srpna 2008 objevilykloubové autobusy. K dosud poslední změně došlo od 1. října 2011 a znamenala zkrácení do současné trasy: Florenc – Tachovské nám. – Basilejské nám. – Na palouku – Sídliště Malešice. Současně se na „stotřicettrojku“ opět vrátily standardně dlouhé autobusy.

 28. dubna 2008 – Karosa B 732 ev. č. 5712/II na lince číslo 133 na konečné Sídliště Malešice – Zdeněk Liška

Z předešlého textu je patrné, že autobusová linka číslo 133 patří do skupiny stabilních linek, neboť na ní neproběhlo mnoho změn a jako jedna z mála stále obsluhuje centrální části města. Současně je třeba podotknout i významné negativum, kterým je relativně časté zpoždění spojů vyvolané neustále se zvyšující individuální dopravou. Bohužel na trase „stotřicettrojky“ není možno zavést preferenční opatření v podobě vyhrazených „BUS pruhů“ z důvodu poměrně úzké Koněvovy ulice.

 6. prosince 2008 – Karosa B 941 na lince číslo 133 stanicuje na Řásnovce – Pavel Hypš

Poznámka:

1) Daný úsek metra byl otevřen 19. prosince 1980, změny povrchové dopravy vstoupily v platnost o den později.

Autor: Zdeněk Liška
Poděkování patří Pavlu Hypšovi za poskytnutí dobových materiálů a fotografií
Poslední aktualizace: 5. března 2014
Revize údajů: 29. března 2015

Podobné příspěvky