|

256

Městská autobusová linka číslo 256 dnes zajišťuje spojení školáků z oblasti Chodovce do základní školy Květnového vítězství. V minulosti byla však linka číslo 256 známa z jihozápadního cípu Prahy, obsluhující zapadlé části Radotína a Řeporyj.

Bývalá budova Dopravního podniku u stejnojmenné zastávky linky 156 – Archiv DP

Dne 22. června 1970 vyjíždí do ulic nová překryvná linka 156 v trase Staré Město, Revoluční – Dopravní podnik – Dělnická (dnes Argentinská) – V Holešovičkách – Vychovatelna – Prosek, Liberecká. Od 1. února 1971 byla kvůli tarifnímu odlišení překryvných linek přeznačena na 256. Počínaje 2. lednem 1973 se stala druhou pražskou linkou, na které vypomáhaly autobusy ČSAD. Část spojů byla od 5. března 1973 prodloužena z Liberecké ke Garážím DP Klíčov. Od 9. května 1974 byl opětovně sjednocen tarif a linka zpátky získává označení 156.

Trasa linky 256 ve výpisu Dopravní situace 1972

Znovu se s označením 256 setkáváme od 23. listopadu 1981 v trase Jinonice, Motorlet (dnes U Waltrovky) / Jinonice – Jinonice, ZPA – Velká Ohrada – Frolíkovo náměstí (dnes Náměstí U Lva) – Řeporyjské náměstí – Zmrzlík – Zadní Kopanina – Cikánka – Cementrárna Radotín – Nádraží Radotín. Stala se první městskou linkou obsluhující oblast Zadní Kopaniny a doplňkem především pro linku 130, která také spojovala Jinonice a Řeporyje. U Motorletu navazovala na linku 137.

1985 – Jízdní řád linky 256

Společně s prodloužením metra B na Nové Butovice (8. listopadu 1988) linka číslo 256 opouští průmyslovou oblast Jinonic a je ukončena v terminálu Nové Butovice. Obsluhu Jinonic kromě metra nově přebírají odkloněné linky 130 a 149. Vybrané spoje „dvěstěpadesátšestky“ pokračovaly z Nových Butovic přes Nušlovu na Stodůlky (dnes Sídliště Stodůlky).

 22. června 2007 – Linka 256 v nástupní zastávce Nové Butovice – Pavel Hypš

Od roku 1991 bylo mezi zastávkami Prvomájová a Safírová zřízeno zajíždění k zastávce Lahovská, pouze v tomto směru. Jezdila zde tzv. malý okruh přes zastávky Ametystová, Živcová, Lahovská, Pod Říhákem a U Kestřánků. 

Trasa linky 256 ve výpisu linek 1994

Po prodloužení metra B do stanice Zličín 11. listopadu 1994 bylo zrušeno zajíždění vybraných spojů do Stodůlek. Od 16. prosince 2000 došlo mezi zastávkami Živcová a Lahovská ke zřízení zastávky Ametystová.

22. února 2009 – Linka 256 projíždí kolem zastávky U Lomů – Pavel Hypš

Závlek na Lahovskou byl zrušen od 1. září 2001, kdy byla zaveden nová linka 245 v trase Nádraží Radotín – Pod Říhákem – Lahovská – K Višňovce – Lahovská – Pod Říhákem – Nádraží Radotín. Paradoxně malý okruh přes Živcovou byl tehdy zrušen bez náhrady a obnoven až po několika letech. V praxi byly všechny spoje linky 245 zajišťovány přejezdy z kmenových autobusů linky 256.

 22. února 2009 – Linka 256 na konečné Nové Butovice – Pavel Hypš

Od 3. března 2008 byla zřízena ve Smíchovské ulici mezi zastávkami Píškova a Slatinová nová zastávka Raichlova. Slouží zejména místní nové bytové zástavbě.

 30. května 2013 – Linka 256 vyjíždí ze zastávky Raichlova – Pavel Hypš

Linka číslo 256 nikdy nejezdila moc vytížená. Její existenci drželo pouze zajíždění do několika oblastí, kam žádná jiná veřejná doprava nevede. Od 6. března 2011 se z tohoto důvodu na vybraných spojích v pracovní dny začaly objevovat nízkopodlažní minibusy SOR BN8.5, od 16. července 2011 zajistily i víkendový provoz.

 8. července 2011 – Minibus na lince 256 v zastávce Řeporyjské náměstí – Pavel Hypš

Od 11. prosince téhož roku se ale na všechny spoje opět vrátily standardní autobusy. Důvodem bylo odklonění z Řeporyj po trase linek 230, 249, 301 a 352 na Sídliště Stodůlky, aby byla sjednocena nástupní zastávka a mohlo se ušetřit na části vložených spojů linky 230. Od stejného data byla také výrazně posílena linka 245 a začal ji zajišťovat samostatný autobus. Trasu směr Ovčí hájek a později Nové Butovice převzala školní linka 566.

 6. října 2012 – Linka 256 přijíždí k zastávce Amforová – Pavel Hypš

Jelikož k 1. září 2012 prošla výraznými změnami linka 230 a bylo na ní vytvořeno několik variant trasy, posilové spoje ze Stodůlek do Řeporyj byly od tohoto data označeny také číslem 256. Ve vybraných obdobích zde tak vznikl velmi kuriózní interval 10-120 minut. Od 7. dubna 2015 došlo k prodloužení vybraných spojů linky číslo 255 přes Zadní Kopaninu do Stodůlek a námi popisovaná linka číslo 256 tak byla zrušena.

 6. října 2012 – Vybrané spoje jedoucí pouze na Řeporyjské náměstí jsou garantovaně nízkopodlažní – Pavel Hypš

Od 3. září 2017 získává, vlivem posunu číselných řad, číselné označení 256 původní školní linka číslo 556, vedená v trase: KNOVÍZSKÁ – Benkova – Brodského – Donovalská – MOKRÁ. V provozu je jediný spoj v uvedeném směru s odjezdem v 7:33 ze zastávky Knovízská.

18. prosince 2023 – SOR NB12 ev. č. 3641 na lince číslo 256 v zastávce Knovízská – foto Pavel Hypš

Zdroje: web vetinari.wz.cz (Linkové vedení 1971- 1986), web tramfreak.com (Linkové vedení 1983), web metroweb.cz (Linka B), web ropid.cz (Trvalé změny linkového vedení), Dopravní situace 1985, Informace o pražské dopravě 1986, web letopisciradotin.cz (Doprava a spoje), web doprava.cx (Dopravní měsíčník – výročí), Historie MHD v Praze (Pavel Fojtík), Dopravní situace 1972 (Nadas), Přehled linkového vedení DP Praha 1994

Podobné příspěvky

Napsat komentář