|

258

S autobusovou linkou číslo 258 jsme se v pražské městské dopravě mohli setkávat téměř 20 let v oblasti Březiněvse. Dnes je však známa jako školní spoj, svážející děti z Hlubočep do školy na Barrandově. Dopravce Arriva Střední Čechy sem vypravuje standardně dlouhé autobusy.

1. září 1987 – Karosa ŠM 11 patřící ČSAD 101 Praha-Klíčov byla vyfotografovaná v konečné Sídliště Ďáblice na lince číslo 258 – Jan Arazim

Přes to, že se Březiněves stala součástí hlavního města v roce 1974, došlo až 2. listopadu 1981 k zavedení autobusové linky číslo 258. Tehdy měla trasu: Sídliště Ďáblice – Hřbitov (nyní Ďáblický hřbitov) – Kokořínská – Kostelecká (nyní Ďáblice) – Březiněves. V této podobě setrvala až do zkrácení autobusové linky číslo 279 v roce 1995. Prokazatelně v květnu 1995 měla „dvěstěpadesátosmička“ trasu v upravené podobě: Palmovka – Prosecká – Sídliště Ďáblice – Ďáblický hřbitov – Květnová – U spojů – Na Štamberku (pouze ve směru Březiněves) – Kokořínská (pouze ve směru Palmovka) – Kostelecká – Skládka Ďáblice – Březiněves. Prakticky v totožné trase jezdila od roku 1997 také autobusová linka číslo 103. Z důvodu zjednodušení a zpřehlednění linek jsou spoje „dvěstěpadesátosmičky“ začleněny do stávající „stotrojky“. Tato změna, znamenající zrušení linky číslo 258, vstoupila v platnost 28. ledna 2001.

Jízdní řád autobusové linky číslo 258 zveřejněný v „Informacích o pražské integrované dopravě“ vydaných v listopadu 1998

Na linku číslo 258 bývaly vypravovány autobusy standardní délky. Provoz (zřejmě) od počátku až asi do první poloviny 90. let zajišťovala ČSAD (Československá Státní Automobilová Doprava) dopravní závod 101 Praha-Klíčov. Následně zde začal jezdit pražský Dopravní podnik.

Autobus Karosa C734 Dopravního podniku v terminálu Palmovka – Roman Vanka (web citybus.cz)

Během uzavírky Hřenské ulice v Ďáblicích v dubnu 2015 se ještě na 12 dní objevila výluková linka číslo 258. Linka číslo 103 jezdila do starých Ďáblic polookružně závlekem od zastávky Ďáblice a přímo do Březiněvse byla vedena právě linka číslo 258.

21. dubna 2015 – Renault Citybus ev. č. 3328 na lince číslo 258 v zastávce Ďáblický hřbitov – foto Pavel Hypš

Znovu vyjela pod označení 258 původní školní linka číslo 558, která byla vlivem posunu číselných řad takto přečíslována. V provozu byl od 4. září 2017 jediný ranní spoj, vyjíždějící v 7:17 na trasu: ŽVAHOV – Hlubočepy – Michnovka – Nádraží Hlubočepy – Chaplinovo náměstí – Štěpařská – Nádraží Hlubočepy – Michnovka – HLUBOČEPY. Jednalo se přímý spoj z midibusové linky číslo 128, provoz tedy zajistil Dopravní podnik hlavního města Prahy.

13. listopadu 2017 – Solaris Urbino 8,9 na lince číslo 258 poblíž zastávky Nad Zlíchovem – foto Pavel Hypš

Vlivem nutného posílení ranního provozu linky číslo 128 došlo od 22. října 2018 ke zkrácení linky číslo 258, jež je nově výchozí až ze zastávky Hlubočepy samostatným autobusem, kde jen zajištěn přestup z linky číslo 128. Standardně dlouhý autobus sem nově vypravuje dopravce Arriva Střední Čechy přejezdem z kmenové linky číslo 360.

12. března 2019 – Karosa C954 ev. č. 9607 na lince číslo 258 poblíž zastávky Dreyerova – foto Pavel Hypš

Zdroje: Knižní jízdní řády a další materiály z vybraných let, Pražský dopravní zeměpis svazek 1 obce připojené ku Praze v roce 1974 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář