Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

258

S autobusovou linkou číslo 258 jsme se v pražské městské dopravě mohli setkávat téměř 20 let. Za dobu své existence prošla jedinou úpravou trasy, a proto patřila do skupiny nejstabilnějších linek.

1. září 1987 – Karosa ŠM 11 patřící ČSAD 101 Praha-Klíčov byla vyfotografovaná v konečné Sídliště Ďáblice na lince číslo 258 – Jan Arazim

Přes to, že se Březiněves stala součástí hlavního města v roce 1974, došlo až 2. listopadu 1981 k zavedení autobusové linky číslo 258. Tehdy měla trasu: Sídliště Ďáblice – Hřbitov (nyní Ďáblický hřbitov) – Kokořínská – Kostelecká (nyní Ďáblice) – Březiněves. V této podobě setrvala až do zkrácení autobusové linky číslo 279 v roce 1995. Prokazatelně v květnu 1995měla „dvěstěpadesátosmička“ trasu v upravené podobě: Palmovka – Prosecká – Sídliště Ďáblice – Ďáblický hřbitov – Květnová – U spojů – Na Štamberku (pouze ve směru Březiněves) – Kokořínská (pouze ve směru Palmovka) – Kostelecká – Skládka Ďáblice – Březiněves. Prakticky v totožné trase jezdila od roku 1997 také autobusová linka číslo 103. Z důvodu zjednodušení a zpřehlednění linek jsou spoje „dvěstěpadesátosmičky“ začleněny do stávající „stotrojky“. Tato změna, znamenající zrušení linky číslo 258, vstoupila v platnost 28. ledna 2001.

Jízdní řád autobusové linky číslo 258 zveřejněný v „Informacích o pražské integrované dopravě“ vydaných v listopadu 1998

Na linku číslo 258 bývaly vypravovány autobusy standardní délky. Provoz (zřejmě) od počátku až asi do první poloviny 90. let zajišťovala ČSAD (Československá Státní Automobilová Doprava) dopravní závod 101 Praha-Klíčov. Následně zde začal jezdit pražský Dopravní podnik.

Autobus Karosa C734 Dopravního podniku v terminálu Palmovka – Roman Vanka (web citybus.cz)

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Knižní jízdní řády a další materiály z vybraných let, Pražský dopravní zeměpis svazek 1 obce připojené ku Praze v roce 1974 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz
Poděkování patří Janu Arazimovi za poskytnutí fotografie a Pavlu Hypšovi za zapůjčení dobových materiálů.
Poslední aktualizace: 9. listopadu 2013

Historik, fotograf a publicista

Zanechat Odpověď