|

117

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 117 a jejími předchůdkyněmi jsme setkáváme v jihovýchodní části hlavního města od roku 1936 již počtvrté. Do konce roku 1951 nesly předchůdkyně „stosedmnáctky“ písmenné označení. Dopravcem a provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik a jeho předchůdce Elektrické podniky, kteří na ni nasazovaly většinou standardně dlouhé (včetně nízkopodlažních) a také i kloubové autobusy. Až v posledních letech provoz linky číslo 117 převzal dopravce About Me s nízkopodlažnámi midibusy.

22. srpna 2011 – Karosa B 731 ev. č. 7226 na lince číslo 117 opouští zastávku Nádraží Modřany – Jan Freitag

Od 1. června 1936 zavedly pražské Elektrické podniky autobusovou linku označenou písmenem X v trase:Ledárny – Potravní daň1) – Cukrovar – Ul. Jiřího z Poděbrad/Na srážce. Rozsah provozu byl celotýdenní, ovšem úsekem: Cukrovar – Na srážce se jezdilo (asi do roku 1938) jen o nedělích v letním období. Ke zkrácení trasy do zastávky Modřany, radnice došlo 1. dubna 1942 a 23. srpna 1943 přišlo další zkrácení, tentokrát do zastávky Tylovo nám. Vlivem válečných omezení dopravy nastalo 4. března 1945 zrušení autobusové linky X.

1937 – Ve výřezu linkového vedení vidíme načrtnutou autobusovou linku X a seznam jejích zastávek – Archiv DP

Ke znovuzavedení autobusové linky X došlo už 4. června 1945, ale v trase: Ledárny – Modřany, Tylovo nám. Rozsah provozu byl stanoven na všední dny, aby k 25. srpnu 1946 přišlo zavedení celotýdenního provozu. Prodloužení trasy o úsek: Tylovo nám. – Na srážce nastalo 8. června 1947, ale tímto úsekem, později prodlouženém až do Komořan, se jezdilo pouze o nedělích v letním období a za příznivého počasí. Už 1. prosince 1947 vstoupilo v platnost prodloužení trasy do zastávky Cukrovar a 8. května 1950 až do Komořan. Mezi zastávkami Cukrovar až Komořany jezdily vybrané spoje „ikska“ ve špičkách pracovních dnů a o nedělích v letním období. Později do Komořan trvale zajížděly všechny spoje.

II. světová válka – Autobus Motor VT6 ev. č. 97 na lince X v konečné Ledárny – repro z knihy Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy (foto ze sbírky S. Linerta)

V souvislosti s reorganizací linkového vedení pražské městské dopravy, provedené k 31. prosinci 1951, získala autobusová linka X nové číselné označení 117. Počínaje 29. zářím 1958 byla zřízena větev vedená úsekem: Tylovo nám. – Baba III, kterou linka obsluhovala jen ve špičkách všedních dnů. Od 21. ledna 1966 se trasa „stosedmnáctky“ nadlouho ustálila do podoby: Nádraží Braník – Tylovo nám. – Modřany – Komořany. K témuž datu došlo ke zrušení větve na Babu III. V uvedené trase setrvala do 26. května 1995, kdy nastalo zrušení autobusové linky číslo 117. Tento počin přišel v souvislosti se zprovozněním tramvajové trati do Modřan.

Leden 2000 – Autobusová linka číslo 117 uvedená v knižním jízdním řádu PID – sbírka Pavel Hypš

Znovu jsme se s autobusovou linkou číslo 117 mohli setkávat od 1. července 1996, tentokrát v trase:Kačerov – Nemocnice Krč – Tempo – Přírodní – Sídliště Libuš – Sídliště Modřany – Modřanská rokle – Poliklinika Modřany. Rozsah provozu byl stanoven na pracovní dny v době od cca 5.00 h do cca 19.00 h, přičemž ve směru: Poliklinika Modřany – Kačerov jezdily spoje pouze v ranní přepravní špičce. Údajně měly být na linku nasazeny kloubové vozy, které zde setrvaly asi do února 1998, kdy byly vystřídány standardně dlouhými autobusy. Během roku 1999 začaly vybrané spoje obsluhovat nízkopodlažní autobusy. Zavedení   nízkopodlažních autobusů na všechny spoje přišlo v lednu 2001, ovšem později se zde objevovaly též „vysokopodlažní“ Karosy.

26. listopadu 2008 – Karosa – Renault City Bus ev. č. 3224 na lince číslo 117 v zastávce Modřanská rokle – Pavel Hypš

V důsledku ničivých povodní došlo 13. srpna 2002 od 22.00 h k zavedení nočních spojů „stosedmnáctky“, které částečně nahradily tramvajovou dopravu do Modřan. Dva dny poté, 15. srpna 2002 nastalo prodloužení trasy z Polikliniky Modřany přes most Závodu míru do konečné zastávky autobusové linky číslo 129 Baně, ale už 16. srpna byly zavedeny vybrané spoje do obratiště Lipence. Prodloužené spoje: Kačerov – Baně/Lipence nově nesly od 18. srpna 2002 číselné označení 727. Jejich provoz nakonec skončil 28. srpna 2002 v souvislosti se zprovozněním zbraslavské ulice Žitavského.

11. července 2011 – Karosa B 732R ev. č. 5857/II na lince číslo 117 poblíž zastávky Nemocnice Krč – Pavel Hypš

Od 14. prosince 2003 se stala nástupní zastávkou (pouze ve směru Kačerov) Čechova čtvrť. Poslední úprava trasy „stosedmnáctky“ vstoupila v platnost 1. září 2009, kdy se dostala do podoby: Kačerov – Nemocnice Krč – Zálesí – Novodvorská – Čechtická – Nové Dvory – Přírodní – Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť(obsluhovaná pouze ve směru Kačerov). Další zrušení autobusové linky číslo 117 přišlo se zavedením tzv. „metrobusové sítě“ autobusových linek dne 1. září 2012.

10. října 2008 – City Bus ev. č. 3462 na lince číslo 117 vedle tramvajové smyčky Levského – Jiří Vařečka

Od 15. října 2016 došlo k zavedení nové linky číslo 117 v trase: POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ – Rosečská – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Čechtická – Nové dvory – Sídliště Lhotka – Tyršova čtvrť – Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany – ČECHOVA ČTVRŤ. Částečně nahradila odkloněné linky číslo 157, 173 a zrušenou linku číslo 293.

Říjen 2016 – Schéma trasy linky číslo 117 – web pid.cz

K 1. listopadu 2018 došlo k převedení linky číslo 117 pod dopravce About Me, kvůli možností větší efektivity využití vozidel při zpřejezdování s linkou číslo 203. Od 1. ledna 2020 je navíc trasa linky číslo 117 prodloužena z Čechovy čtvrtě do obratiště Nové Komořany.

1. ledna 2020 – SOR NB12 ev. č. 1919 na lince číslo 117 v obratišti Nové Komořany – Pavel Hypš

K 8. březnu 2021 byla v nových Komořanech navíc ještě zřízena obousměrně zastávka Do Koutů. Ke dni 17. května 2021, po zprovoznění nového zálivu nástupní zastávky Nové Komořany, bylo změněno otáčení autobusů v tomto obratiště do protisměru (původně proti hodinovým ručičkám, nově po směru hodinových ručiček).

Od 1. července 2021 je ve směru Poliklinika Budějovická zřízena zastávka Radnice Praha 12. Od tohoto data je tedy linka číslo 117 vedena v trase: Poliklinika Budějovická – Rosečská – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Čechtická – Nové dvory – Sídliště Lhotka (T) – Sídliště Lhotka – Tyršova čtvrť – Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany – Radnice Praha 12 (Z) – Čechova čtvrť – Komořany – Do Koutů – Nové Komořany.

Poznámka:

1) Potravní daň (nebo též čára potravní daně) byla hranice každého města (katastrálního území), kde byly na příjezdových komunikacích zřízeny celnice. Nejvíce se proclívaly potraviny, a proto nesla tento název. V autobusové dopravě to znamenalo zastávku s tím, že v ní cestující museli proclít zboží či potraviny s nimiž cestovali do města. Potravní daň existovala přibližně v letech 1920 – 1942.

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Pražský Dopravní Zeměpis svazek 2 Obce připojené ku Praze v letech 1960 a 1968 (Fojtík P., Prošek F.), Dny, kdy pražské dopravě vládla voda (Fojtík P., Malík P.), web ropid.cz

Podobné příspěvky

2 Komentáře

Napsat komentář