|

106

Městská autobusová linka číslo 106 byla v systému pražské městské hromadné dopravy zavedena dvakrát, z toho jednou ještě pod písmenným označením. Pomineme-li téměř roční přestávku, můžeme se s ní setkávat od roku 1950. Po celou dobu své existence zajišťuje na „stošestce“ provoz Dopravní podnik s autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních vozů).

26. května 2004 – Karosa B 732.1658 ev. č. 7094 na lince č. 106 v zastávce Michelská – Zdeněk Liška

Dne 9. ledna 1950 došlo k zavedení autobusové linky, označené písmenem Č, v trase: Čimická – Ubikace – Čimice. Nejednalo se však o zcela novou linku, ale o oddělení stávající provozní větve autobusové linky C (Čimická – Bohnice). Při reorganizaci linkového vedení pražské městské dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, získává linka Č nové číselné označení 106. V uvedené trase jezdila do 31. prosince 1960, než byla od následujícího dne opět začleněna do linky číslo 102 (původně C). Po celou dobu své první existence měla „stošestka“ stanoven rozsah provozu pouze na špičky pracovních dnů.

1959 – Výřez z mapy linkového vedení se znázorněnou trasou linky číslo 106 – Archiv DP

Znovu zavedení autobusové linky číslo 106 nastalo 9. října 1961, tentokrát v trase: Novodvorská – Klánova – Nádraží Braník. Tehdy jezdila jen v sedlech a ve špičkách všedních dnů. Zanedlouho, k 1. únoru 1962, byla prodloužena do podoby: Kačerov – Nemocnice Krč – Novodvorská – Výzkumný ústav A. S. Popova (nyní zastávka Jílovská) – Zatáčka – Nádraží Braník, přičemž takto jezdila celodenně jen ve všední dny.

19. července 1965 – Schéma trasy linky číslo 106 – Publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (František Prošek, Pavel Fojtík)

Za čtyři roky, 21. ledna 1966, došlo k dalšímu prodloužení trasy o úsek: Nádraží Braník – Modřany – Baba III (dnes Násirovo náměstí). Současně byl zaveden celotýdenní provoz. Na opačné straně přišlo prodloužení již od 26. června 1966 a to o úsek: Kloboučnická – Michelské náměstí – Kačerov. Další úprava trasy nastala 19. října 1970 a znamenala trvalý odklon: Kačerov – Na rolích – Budějovické náměstí – V podzámčí – Nemocnice Krč – Nádraží Braník – Baba III. Opětovné zkrácení do konečné Nádraží Braník přišlo k 5. dubnu 1971. V souvislosti s otevřením prvního úseku pražského metra (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), dne 9. května 1974, se trasa „stošestky“ dostala do podoby: Čechovo náměstí – Kloboučnická – Hadovitá – Kačerov – V podzámčí – Zatáčka – Nádraží Braník. Od 16. března 1977 je znovu prodloužena o úsek: Nádraží Braník – Modřany – Baba III, aby mohla k 15. prosinci 1983 zase končit v zastávce Nádraží Braník. 

12. května 1975 – Trasa linky číslo 106 vyznačená v dobovém schématu – Archiv DP

Další změna přišla 11. ledna 1986 s tím, že byl koncový úsek trasy upraven: Kloboučnická – Ukrajinská – Oblouková, kde nově „stošestka“ končila namísto dosavadního Čechova náměstí. Zanedlouho, od 28. června 1986, opět došlo k ukončení na Čechově náměstí, ovšem tentokrát jezdila přes Ukrajinskou. K 23. listopadu 1990 jsme se s linkou číslo 106 mohli setkat ve zkrácené podobě: Kloboučnická – Nádraží Braník, přičemž měla stanoven rozsah provozu na špičky a sedla pracovních dnů, sobotní dopoledne a nedělní (případně sváteční) odpoledne.

Září 1989 – Schéma trasy linky číslo 106 – sbírka Pavel Hypš

K 12. březnu 1991 nastala změna rozsahu provozu. Nově tak  „stošestka“ jezdila v pracovní dny do cca 20 h, o sobotách do cca 18 h, o nedělích a svátcích od cca 12 h do cca 20 h. Od 27. května 1995 byl koncový úsek prodloužen ze stávající konečné Kloboučnická  přes zastávky Ukrajinská, Koh-i-noor (pouze směru Kavkazská) a Čechovo náměstí (pouze ve směru Nádraží Braník) na konečnou Kavkazská. Ke stejnému datu nastalo také rozšíření provozu na celodenní a celotýdenní. Až na několik drobných změn týkajících se názvu a umístění zastávek nebo nasazení většího počtu nízkopodlažních autobusů setrvala „stošestka“ bez úprav trasy do roku 2012.

19. února 2004 – Karosa B732 ev. č. 5641 na lince číslo 106 v obratišti Nádraží Braník – Zdeněk Liška

Právě od 1. září 2012 došlo k úpravě trasy do podoby: Nádraží Braník – Kačerov – V Zápolí – Depo Kačerov – Lešanská – Spořilov – Sídliště Spořilov – Nad Pahorkem – Roztyly. Úsekem Kačerov – Roztyly jezdil každý druhý spoj a úsek Jílovská – Kačerov (v uvedeném směru) posilovaly v pracovní dny ráno vložené spoje jezdící v této zkrácené trase. K 3. březnu 2013 byly tyto vložené spoje zrušeny.

3. září 2012 – Karosa B951 ev. č. 4028 jako linka číslo 106 v zastávce Hlavní – Pavel Hypš

Dosud poslední úprava (zkrácení a odklon) trasy nastala od 29. června 2013, kdy  začala nově jezdit: Nádraží Braník – Černý kůň – Na Lysinách – Jitřní – Psohlavců – U Labutě – Kačerov. Od 29. dubna 2017 jsou celotýdenně zkráceny intervaly večer do 22 hodin na 15 minut.

29. listopadu 2011 – SOR NB12 ev. č. 3669 na lince číslo 106 vyjíždí ze zastávky Čechovo náměstí – Pavel Hypš

Během stávky odborových svazů proti ekonomickým reformám, která proběhla 16. června 2011, nevyjely autobusy Dopravního podniku mimo jiné také na linku číslo 106. Její provoz v omezeném režimu zajistil operativně dopravce Hotliner.

16. června 2011 – Karosa B932E ev. č. 9506 dopravce Hotliner v zastávce Kačerov – Pavel Hypš

Závěrem lze říci, že „stošestka“ neprošla, na rozdíl od jiných autobusových linek, tolika četnými změnami a úpravami. Oblast okolo Braníka obsluhuje již téměř 60 let, což je obdivuhodné.

3. dubna 2007 – City bus ev. č. 3462 na lince číslo 106 v obratišti Nádraží Braník – Zdeněk Liška

Poděkování patří Jiřímu Vařečkovi a Pavlu Hypšovi za zapůjčení dobových materiálů a poskytnutí fotografií
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web ropid.cz, knižní jízdní řády a další materiály z 90. let

Podobné příspěvky

Napsat komentář