|

144

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 144 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. Od roku 1976 zajišťuje dopravní spojení jižní části sídliště Bohnice s okolím a od roku 1984 tvoří napaječovou linku navazující na linku metra C. Po celou dobu existence „stočtyřicetčtyřky“ byl (a je) jejím dopravcem pražský dopravní podnik, který na linku nasazuje standardně dlouhé i kloubové autobusy.

26. června 2004 – Karosa B 941E ev. č. 6319 na lince č. 144 v obratišti Kobylisy – Zdeněk Liška

Autobusovou linku číslo 144 poprvé zavedl pražský dopravní podnik už 7. listopadu 1966 v trase: Václavské náměstí – Výtoň – Novodvorská, ale k slavnostnímu zahájení provozu došlo o dva dny dříve – 5. listopadu 1966. Rozsah provozu byl tehdy stanoven jen na všední dny. Zanedlouho, 9. dubna 1967 nastalo rozšíření provozu na celotýdenní. Od 28. července 1969 došlo k úpravě trasy do podoby:  Václavské náměstí – Výtoň – Branická – Ke Krči – Ve Studeném – Novodvorská. V souvislosti se zavedením tzv. „překryvné sítě“  autobusových linek, k 1. únoru 1971, obdržela námi popisovaná linka číselné označení 244. Díky otevření prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), dne 9. května 1974, zanikla „překryvná síť“, a s ní i linka číslo 244.

1977 – 1979 – Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 5572 na lince č. 144 na Náměstí Krasnoarmějců – Archiv DP Praha

Pro úplnost dodejme, že v obdobných trasách také existovala noční linka s číselným označením 244 (od 1. února 1971 přečíslovaná na číslo 344), provozovaná od 3. června 1967 do 9. května 1974. Rozsah provozu měla po celou dobu existence stanoven na večery a noci pouze z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 144 – Archiv DP Praha

K 9. květnu 1974 došlo ke znovuzavedení autobusové linky číslo 144, ale v trase: Nádraží Braník – Novodvorská – Tempo a s celotýdenním rozsahem provozu. Už od 1. července 1974 nastalo omezení rozsahu provozu jen na špičky pracovních dnů. Ke dni 1. července 1975 přišlo zrušení autobusové linky číslo 144 ve výše uvedené podobě.

Přelom 70. a 80. let – Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 6536 na lince č. 144 v obratišti Sídliště Bohnice, jih – Archiv DP Praha

Po třetí byla zavedena autobusová linka číslo 144 od 5. dubna 1976, tentokrát v trase: Náměstí Krasnoarmějců (dnešní náměstí Jana Palacha) – Dopravní podniky (nyní přibližně Vltavská) – Podhajská pole – Odra – Sídliště Bohnice, jih (poté Bohnice, Nisa a nyní Poliklinika Mazurská). Počínaje dnem 1. března 1978 přibyla na trase stanice Mazurská (dnešní Krakov, ovšem původní zastávka se nacházela u křižovatky současných ulic Lodžská x Mazurská x Hnězdenská). V souvislosti s otevřením úseku metra III. C (Sokolovská, nyní Florenc – Fučíkova, nyní Nádraží Holešovice; úsek uveden do provozu 3. listopadu 1984), nastalo od 4. listopadu 1984 zkrácení trasy „stočtyřicetčtyřky“ do podoby: Fučíkova (Nádraží Holešovice) – Vychovatelna – Ke Stírce – Dunajecká – Bohnice, Nisa (Poliklinika Mazurská). Později na trase přibyla také zastávka Jankovcova. Od 1. července 1995 začaly být na všechny spoje nasazovány kloubové autobusy.

25. března 2004 – Karosa B 741 ev. č. 6104 na lince č. 144 v zastávce Kuchyňka – Zdeněk Liška

Další změny na „stočtyřicetčtyřce“ proběhly až po roce 2000. Po ničivých povodních v srpnu 2002 došlo k prodloužení tras hned několika linek do stanice Pražského povstání. Důvodem těchto změn bylo zatopení značné části tunelů metra. Nejprve, od 13. srpna 2002, byly linky č. 102, 144, 152 a 200 odkloněny do terminálu Českomoravská (místo původního terminálu Nádraží Holešovice). Počínaje dnem 19. srpna 2002 byla část linek ze Severního Města (číslo 102, 144, 152, 187 a 200) odkloněna (resp. prodloužena) ze zastávky Jankovcova přes Argentinskou, Bubenské nábřeží, Hlávkův most a po Severojižní magistrále až do zastávky Pražského povstání (v ulici Děkanská vinice I.). Takto byl nahrazen úsek metra linky C. K uvedeným linkám přibyla ještě autobusová linka X – C. Zmíněné změny trvaly do 18. listopadu 2002, ovšem ještě během roku 2003, při několika výlukách metra, jezdily uvedené linky opět až na Pražského povstání ve shodných či podobných trasách.    

25. března 2004 – Karosa B 941 ev. č. 6263 na lince č. 144 v zastávce Vychovatelna – Zdeněk Liška

V souvislosti s otevřením úseku metra IV. C1 (Nádraží Holešovice – Ládví), ke dni 26. června 2004, byla trasa autobusové linky číslo 144 upravena do podoby: Kobylisy – Písečná – Dunajecká – Poliklinika Mazurská. Při vzniku sítě tzv. „metrobusových linek“, od 1. září 2012, došlo k úpravě rozsahu provozu autobusové linky číslo 152, která nově jezdila pouze v pracovní dny v době od cca 5 hodin do cca 20:30 hodin. Z důvodu lepší dopravní obslužnosti Čimic byly linky číslo 144 a 202 (Poliklinika Mazurská – Černý Most) sloučeny, ovšem provoz zajišťovaly jen vybrané spoje v pracovní dny večer a o sobotách, nedělích a svátcích celodenně. Zpravidla se vždy jednalo o každý druhý spoj jedoucí do/z Kobylis. V praxi autobus jedoucí od Černého Mostu či z Kobylis přijel na obratiště Poliklinika Mazurská, kde vyčkal (i s cestujícími) na čas odjezdu dle jízdního řádu (většinou 3 minuty) a pokračoval dále pod označením linky číslo 144 (do Kobylis) nebo 202 (na Černý Most). Od této změny se na lince číslo 144 opět vyskytují standardně dlouhé autobusy. K dalším úpravám došlo až od 15. října 2016, kdy byly linky číslo 144 a 202 odděleny. Na „stočtyřicetčtyřce“ se tak v pracovní dny objevují výhradně kloubové autobusy, o sobotách, nedělích a svátcích zase standardně dlouhé autobusy.

23. září 2018 – Karosa B951E na lince číslo 144 odbočuje k obratišti Poliklinika Mazurská – Pavel Hypš

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990, web Ropid.cz, poznatky autora

Podobné příspěvky

8 Komentářů

  1. Pingback: Browning A5
  2. Pingback: bonanza178 rtp
  3. Pingback: nakara time2win
  4. Pingback: unieke reizen
  5. Pingback: Jacksonville SEO

Napsat komentář