|

123

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 123 po celou dobu své existence spojuje oblast vilové zástavby na Šmukýřce s Košířemi (resp. Plzeňskou ulicí), kde byl je možný přestup na tramvajové linky. Díky relativně nízkému počtu změn trasy „stodvacettrojky“, ji lze zařadit mezi stabilní linky. Dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na ni vypravuje vozy standardní délky, včetně nízkopodlažních.

21. října 2011 – Prototyp vozu Karosa Citybus 12M přijíždí na lince číslo 123 do terminálu Na Knížecí – Pavel Hypš

Než došlo k zavedení „stodvacettrojky“, byly místní obyvatelé odkázáni především na železnici a její nedalekou zastávku Praha-Cibulka. V souvislosti s plošnou výstavbou rodinných domů v oblasti Šmukýřky v 50. letech vyjela autobusová linka číslo 123 poprvé 31. května 1959 v trase: Košíře, U Kavalírky – Cibulka – Meopta (později Státní podnik Křižík, nyní Naskové) – Vidoulská (dnes Průchova). Rozsah provozu měla stanoven celotýdenní. Od 20. července 1961 nastalo prodloužení trasy do konečné zastávky Šmukýřka, v jejíž blízkosti se dříve nacházela usedlost stejného názvu. V úseku: Meopta – Šmukýřka jezdila jen část spojů ve špičkách pracovních dnů. Zřejmě k témuž datu vstoupilo v platnost přejmenování zastávky „Košíře, U Kavalírky“ na nový název Kavalírka.

1964 – Schéma trasy linky číslo 123 – archiv DP

Počínaje 27. srpnem 1973 přišlo prodloužení trasy do zastávky Demartinka a úsekem: Vidoulská – Šmukýřka jezdily vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů. V některých materiálech lze najít také zmínku o ukončení některých spojů v zastávce Cibulka, avšak tuto informaci se nepodařilo potvrdit či vyvrátit. Další změna (prodloužení trasy) nastala k 15. listopadu 1974, kdy byla „stodvacettrojka“ nově ukončena v zastávce Vrchlického ve stejnojmenné ulici. Od 12. května 1975 nastalo prodloužení trasy do konečné zastávky Anděl v Plzeňské ulici proti výrobnímu závodu ČKD, resp. Tatra, přičemž novým úsekem jezdily vybrané spoje v sedlech pracovních dnů.

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 123 – Archiv DP

Po 16. únoru 1976 zajížděly všechny spoje až do konečné zastávky Šmukýřka. Mezi 5. zářím 1977 až 8. listopadem 1979 byla dočasně zrušena zastávka Vrchlického, což souviselo s rozsáhlou rekonstrukcí (rozšířením) Plzeňské ulice. Ke dni 20. června 1980 byla autobusová linka číslo 123 zkrácena do trasy: Šmukýřka – Jinonická. Konečná zastávka Jinonická se nacházela v místech bývalé zastávky Demartinka.

1980 – Mapa trasy linky číslo 123; zastávka Jinonická je zde chybně označena jako „Jinonice“ – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s uvedením do provozu úseku metra I. B (Sokolovská, nyní Florenc – Smíchovské nádraží) dne 3. listopadu 1985, nastala další změna trasy, tentokrát do podoby: Šmukýřka – Průchova – Cibulka – Kavalírka – Klamovka – Moskevská (ve Stroupežnického ulici, v opačném směru v Radlické ulici) – Moskevská (později Na Knížecí).

Karosa Citybus na lince číslo 123 – Sirka

Drobná změna nastala 1. září 2010, kdy byla zřízena druhá zastávka Kavalírka, pouze ve směru Šmukýřka v Plzeňské ulici. V trase Na Knížecí – Kavalírka – Cibulka – Šmukýřka setrvala námi popisovaná linka až do 1. září 2012, kdy byla, v rámci plošných změn linkového vedení a zavedení tzv. „metrobusů“, zkrácena do podoby: Kavalírka – Cibulka – Šmukýřka.

SOR NB12 na lince číslo 123 v zastávce Kavalírka – Sirka

Proti zrušení úseku vedoucího souběžně s tramvajovou tratí, tj. Plzeňskou, resp. Vrchlického ulicí, se zvedl velký odpor místních obyvatel, který vyústil v petici za obnovení přímého spojení ke stanici metra Anděl. Autobusy linky číslo 123 se vrátily do terminálu Na Knížecí od 15. srpna 2015, avšak jako jedna z alternativ dopravy při přerušení provozu tramvají po trati do Řep. Po skončení výluky byla trasa Na Knížecí – Šmukýřka prohlášena za trvalou a rozdíl oproti původní ceně za km dorovnává městská část Praha 5. V pracovní dny do 6 hodin ráno, po 20. hodině večer a všechny spoje o víkendech jsou vedeny pouze v trase: Kavalírka – Šmukýřka.

3. dubna 2017 – Při uzavření Stroupežnického ulice se autobusy linky číslo 123 podívaly i do tramvajové zastávky Anděl – Pavel Hypš

Kvůli úzkému profilu a jednosměrnosti velké části ulic, kterými je linkami číslo 123, dochází často ke kuriozním výlukám na její trase. Například 5. května 2007 byla opravován přejezd přes železniční trať v ulici V Cibulkách a linka číslo 123 byla ukončena v zastávce U Lesíka. Pro obsluhu horní části Šmukýřky byla zavedena náhradní linka X123, jedoucí z Kavalírky na Šmukýřku ulicí Nad Šmukýřkou. Její provoz zajišťoval Ford Transit soukromého dopravce Transit Car.

5. května 2007 – Setkání vozů na linkách 123 a X123 v zastávce Kavalírka – web prahamhd.vhd.cz

Stejná výluka se opakovala od 8. října 2008, kdy byl vyhlášen havarijní stav mostu přes železniční trať v Beníškové ulici. Zpočátku nebyla náhradní doprava zřízena. Teprve 1. listopadu 2008 vyjela poprvé náhradní linka číslo 723 v trase: Kavalírka – Nad Turbovou (dočasná zastávka ve stejnojmenné ulici) – Šmukýřka. Její provoz zajistil Dopravní podnik hlavního města Prahy standardně dlouhými autobusy. Výluka trvala více než dva roky, až do 14. prosince 2010.

17. listopadu 2008 – Karosa B732 na výlukové lince číslo 723 v obratišti Šmukýřka – Pavel Hypš

Zdroje: Pražský dopravní zeměpis, Linky městské hromadné dopravy v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web pidservis.vhd.cz, web prahamhd.vhd.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář