Atlas pražských autobusů

Ve středu 18. října 2023 vyjde kniha Atlas pražských autobusů, Autobusy konstrukčně vycházející z nákladních automobilů. V knize lze nalézt informace o počátcích autobusů na našem území, popis a přehled vozového parku prvních pražských autobusů z let 1907-1909. Dále je v knize popsáno provozní období pražských autobusů z období 1925-1964 a vozový park z let 1925-1975. Samostatnou kapitolou pak je přehled jednotlivých muzejních autobusů. Výše uvedené kapitoly jsou v knize popsány na cca 300 stranách, doplněných celou řadou dosud nepublikovaných a nezveřejněných informací a fotografií. U příležitosti vydání knihy Atlas pražských autobusů, Autobusy konstrukčně vycházející z nákladních automobilů plánujeme její křest v sobotu 21. října 2023 v areálu Automuzea Terezín. Všichni jste zváni!

V knize lze nalézt informace o vzniku autobusů na našem území, popis a přehled vozového parku prvních pražských autobusů z let 1907-1909. Tehdy k provozu sloužily čtyři autobusy různých továrních značek. Linka nebyla nijak označena a od května 1908 do září 1909 jezdila přes starobylý Karlův most. Provoz provázely technické potíže a několik nehod. K ukončení provozu této linky přispěla nehoda v listopadu 1909. Tento pokus o zavedení městské autobusové dopravy v Praze ztroskotal na nedokonalosti techniky a především díky nevhodně vybrané trase dané linky.

Dále je v knize popsáno provozní období pražských autobusů z období 1925-1964 a vozový park z let 1925-1975. Právě v červnu 1925 se Prahou podruhé rozjely autobusy tehdejších Elektrických podniků. V meziválečném období pražské autobusy zažívaly svůj vzestup. Bylo zaváděno několik druhů linek (denní, noční, diametrální) nebo okružní jízdy vyhlídkovými autokary. V letech 1927-1935 (a pak ještě 1944-1953) se na některé linky nasazovaly i autobusové přívěsy. Následně, během II. světové války veškerá doprava zažívala období omezování či rušení spojů.

V poválečném období se autobusová doprava postupně obnovovala, přičemž na její další rozvoj měly vliv jednak politické události, ale také výstavba tramvajových a trolejbusových tratí. Právě v poválečném období se městská autobusová doprava začala ubírat jiným směrem. Teprve na konci 50. let se přiblížila předválečnému stavu, ale už v odlišné podobě. Podzimem 1964, kdy byla zavedena první diametrální linka (č. 134), končí kapitola o provozu pražských autobusů.

Kapitola o vozovém parku obsahuje popis autobusů z let 1907-1909 a 1925-1975, přičemž v roce 1975 do Prahy byly dodány poslední autobusy Jelcz 272E MEX (licenční výroba tuzemských autobusů Škoda 706 RTO). Tímto typem v Praze zároveň skončily autobusy konstrukčně vycházející z nákladních automobilů. Samostatnou kapitolou pak je přehled jednotlivých muzejních autobusů. Výše uvedené kapitoly jsou v knize popsány na cca 300 stranách s celou řadou dosud nepublikovaných a nezveřejněných informací a fotografií. Katalogové listy jednotlivých typů pražských autobusů doplňují zdařilé technické výkresy p. Ing. Ivo Mahela.

Součástí knihy budou rozsáhlé tabulky uvedené na internetu. Kniha je unikátní v tom, že o pražských autobusech dosud nevznikla takto dopodrobna zpracovaná práce. Vzhledem k obsáhlosti a rozmanitosti tématu se některá časová období (a fotografie) překrývají. Zároveň dané téma v tomto rozsahu nelze technicky zapracovat pouze do jedné knihy, proto se intenzivně pracuje na dalších dvou navazujících dílech. Námi popisovanou knihu, od 18. října 2023 bude možné zakoupit také v e-shopu vydavatelství Naše Vojsko (www.nasevojsko.eu) za příznivou cenu 749 Kč.

  • Zdeněk Liška (1986) se veřejnou dopravou zabývá pětadvacet let. Od roku 2002 se zaměřuje na autobusovou dopravu. Za tu dobu zpracoval několik desítek odborných článků, připravoval nebo se podílel na tvorbě několika publikací (např. Autobusové nádraží Praha-Florenc 1948-2008; Encyklopedie pražské MHD – katalog autobusů; ČSAD Autobusová doprava v Praze a středních Čechách nebo Speciály upravené z autobusů Karosa 700/800). Bádání o pražských autobusech se věnoval v letech 2002, 2004 a od roku 2008 systematicky shromažďuje informace a archiválie k tématu pražských autobusů. Výše uváděná kniha vznikala v letech 2008-2017 a 2021-2023.

U příležitosti vydání knihy Atlas pražských autobusů, Autobusy konstrukčně vycházející z nákladních automobilů plánujeme její křest v sobotu 21. října 2023 v areálu Automuzea Terezín. Automuzeum má ve sbírce zajímavá vozidla a motocykly z let 1960-1990. Kromě sériově vyráběných vozidel jsou k vidění i prototypy či jinak vzácná technika. V muzeu je možnost občerstvení a WC. Začátek křtu je plánován na 14:30 h. Po samotném křtu a diskuzi by autobusem Karosa LC 735.00 (r. v. 1983) měla proběhnout krátká jízda po okolí Terezína (cca od 16:00 do cca 16:30 h) a následně dojde k ukončení akce. Do Terezína lze dojet veřejnou dopravou, z Prahy je možnost využít autobusovou linku č. 413, která ze zastávky Praha, Letňany odjíždí v 11:00 h a ve 13:00 h. Pro cestu do Automuzea je potřeba vystoupit v zastávce Terezín, U památníku (pěší vzdálenost do Automuzea je cca 5-10 minut). Pro zpáteční cestu, tedy do Prahy, ze zastávky Terezín, U památníku autobus linky č. 413 odjíždí v 15:56 h a v 17:56 h.

V případě zájmu minimálně 25 lidí je možnost odvozu z Prahy-Letňan do Automuzea Terezín a zpět, a to autobusem Karosa řady 700. Pokud by se vypravil tento autobus, jízda po okolí Terezína by proběhla dvěma Karosami 700. Vážení zájemci a účastníci křtu, prosíme, ozvěte se nejpozději do neděle 15. října 2023 na e-mail: KrestAPA1@seznam.cz . E-mailem obdržíte podrobnější informace k chystané akci. Na akci a v Automuzeu Terezín je možná platba pouze v hotovosti. V obrazové galerii ještě přidáváme několik dalších záběrů z Automuzea Terezín.

Podobné příspěvky

Napsat komentář