Hlavní město Praha

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  Autobusy Ikarus 620 v Praze

  V 60. letech, kdy nastal nebývalý rozvoj autobusové dopravy (nejen) v tehdejším Československu, bylo třeba řešit dodávky nových autobusů pokrývajících tehdejší zvýšené přepravní nároky. Situaci měly řešit dodávky autobusů Ikarus 620/630 z Maďarské lidové republiky (MLR). V roce 1963 u nás proběhly zkoušky autobusu Ikarus 620, které ale nedopadly příznivě. I přes to během 60. let došlo k dodávkám zmíněných autobusů také do tehdejšího Československa.

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  Nízkopodlažní autobusy Karosa 2070 a 2071 CITY BUS v Praze

  V úterý 29. srpna 2023 uplynuly tři roky od oficiálního rozloučení s nízkopodlažními autobusy Karosa 2070 a 2071 CITY BUS v pravidelném provozu v pražských ulicích. Tyto nízkopodlažní dvounápravové autobusy standardní délky se staly prvními nízkopodlažními autobusy dodávanými do hlavního města ve větších sériích. Zároveň znamenaly pokrok v obnově vozového parku. Kromě standardně dlouhé verze se vyráběly i kloubové nízkopodlažní autobusy CITY BUS, ale ty budou tématem jiného článku. Obě uvedené verze autobusů se dodávaly pod obchodním označením CITY BUS.

 • Hlavní město Praha

  Kloubové autobusy Karosa B 961 v Praze

  Třínápravové kloubové autobusy Karosa B 961 sériově vyráběl vysokomýtský výrobce v letech 2002 až 2006, a to v počtu 151 kusů. Model Karosa B 961 navazoval na předešlé městské kloubové autobusy Karosa B 941/B 941E. Od roku 2003 se také vyráběla inovovaná verze Karosa B 961E, která se lišila lepenými bočními okny a upraveným odvětráváním motorového prostoru. V roce 2023 v české republice dojezdily tyto autobusy v pravidelném provozu s cestujícími, ale několik vozů je ještě nasazováno na linky v rámci tzv. „Retroprovozu“. Pražský dopravní podnik v letech 2002 a 2003 pořídil celkem 31 autobusů Karosa B 961.1970, z nichž dosud existuje sedm provozuschopných vozů. Autobusy Karosa B 961 byly…

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  AUTOBUSY PRAGA NDO V PRAZE

  V tehdejším Československu s autobusy Praga NDO byla rozvíjena autobusová doprava, i když uvedený model stále konstrukčně vycházel z nákladních automobilů. Tyto autobusy byly provozovány především Československými státními dráhami, ale i některými Dopravními podniky (např. Praha, Brno, Bratislava). Podvozek (rám) a šestiválcový motor dodávala pražská Praga (resp. Letecké závody, n. p.), karoserie a kompletaci vozů pak dělaly jednotlivé karosárny (např. fy. Lepil Rousínov, později n. p. Praga nebo Karosa, továrna na karoserie a vozy, n. p., Vysoké Mýto, do roku 1948 nesla název J. Sodomka, továrna karoserií a vozovka, Vysoké Mýto). Nejvíce karoserií pocházelo z vysokomýtské továrny. Autobusy Praga NDO se vyráběly nepřetržitě v letech 1938 až 1950, a to…

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  VRŠOVICE

  Historické město Vršovice je dnes součástí desátého obvodu hlavního města Prahy. V minulosti se však jednalo o samostatný městys a mezi lety 1902 až 1922 dokonce o samostatné město. Počet obyvatel se tehdy pohyboval kolem 30 tisíc, dnes zde žije necelých 40 tisíc obyvatel.  Osada na území dnešních Vršovic je poprvé zmiňována již v zakládací listině Vyšehradské kapituly z roku 1088. Jednalo se o tvrz v povodí Botiče, se svahy pokrytými vinicemi. Největší nárůst obyvatel však nastal až po jejím připojení ku Praze, v 60. letech 20. století dosahoval až 60 tisíc.  Nejstarší památkou na území Vršovic je kostel svatého Mikuláše z roku 1974, v rohu Vršovického náměstí. Mnohem výraznějšími památkami jsou však například funkcionalistický kostel…

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  PRAHA

  Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 14. největší město Evropské unie. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí a prezidenta republiky.

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  VYŠEHRAD

  Vyšehrad je historické hradiště, hrad a pevnost v Praze, na skále nad pravým břehem řeky Vltavy na jižním okraji historického města, ve čtvrti Vyšehrad. Na Vyšehradském hřbitově se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti, nachází se zde i nejstarší pražská rotunda sv. Martina. Skutečný vznik knížecího hradiště je kladen do druhé poloviny 10. století. Fakticky se Vyšehrad stal součástí Prahy za Karla IV., který jej přestavěl a napojil na opevnění nově založeného Nového Města. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím samosprávným městem, do roku 1848 podřízeným vyšehradské kapitule a připojeným k Praze roku 1883. Pevnostní podoba většiny Vyšehradu byla vystavěna mezi…

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

  Město Královské Vinohrady je dnes součástí hlavního města Prahy, pod názvem Vinohrady. Až do roku 1922 se však jednalo o samostatné město, a to čtvrté největší v České republice, resp. páté největší město Československa.  Pod názvem Viničné Hory jsou Vinohrady poprvé zmiňovány roku 1788. Od roku 1849 se staly oficiální obcí s vlastní samosprávou, v roce 1867 došlo k jejich přejmenování na Královské Vinohrady (tehdy německy Königliche Weinberge).  V roce 1875 bylo území rozděleno na dva obvody, označené Královské Vinohrady I a II. Už o dva roky byla první část odtržena a na jejím území začalo vznikat budoucí město Žižkov, druhá část přejala název Královské Vinohrady a roku 1849 byla povýšena na…

 • Česká města,  Hlavní město Praha

  VYSOČANY

  Vysočany (německy Wissotschan) byly v letech 1902 až 1921 město a od roku 1922 jsou část Prahy, jedna ze čtvrtí a katastrální území v městské části a obvodu Praha 9. Pouze malá část Vysočan, sportovní areál a Zahrádkářská kolonie Na Balkáně, patří k Praze 3. Vysočany jsou stará románská osada, připomínaná již v roce 1239 jako soukromý majetek. Roku 1325 se zde uvádí poplužní dvůr, vedle něhož později vznikly ještě další dvorce. Vysočanské statky byly předmětem neustálého střídání majitelů a tím se vysvětluje rozdrobená pravomoc. V roce 1902 byly Vysočany dekretem Františka Josefa I. povýšeny na město s právem užívat městský znak. Nejvýznamnější dvorci tehdy byly Balabenka, Hytlovka, Krocínka, Flajšnerka…