|

Autobusy Ikarus 620 v Praze

V 60. letech, kdy nastal nebývalý rozvoj autobusové dopravy (nejen) v tehdejším Československu, bylo třeba řešit dodávky nových autobusů pokrývajících tehdejší zvýšené přepravní nároky. Situace byla vyvolaná nízkou cenou ropy (a tím i pohonných hmot) oproti elektrickému proudu (v 70. letech pak byla situace opačná). Vysokomýtská Karosa (s pobočkami) tehdy sice vyráběla autobusy Škoda 706 RTO (sériová výroba městských vozů Karosa ŠM 11 se pozvolna rozbíhala od roku 1965), ale dosavadními vozidly nebylo možné uspokojit vysoké nároky dopravců. Situaci měly řešit dodávky autobusů Ikarus 620/630 z Maďarské lidové republiky (MLR). Jednalo se zejména o politické rozhodnutí. V roce 1963 u nás proběhly zkoušky autobusu Ikarus 620, které ale nedopadly příznivě. I přes to během 60. let došlo k dodávkám zmíněných autobusů také do tehdejšího Československa. Výrobcem autobusů Ikarus 620/630 byla firma Ikarus, továrna na karoserie a vozidla, Budapest, Mátyásföld (Maďarská lidová republika). Díky nespolehlivosti, poruchovosti, vysokým provozním nákladům a také kvůli hlučnosti byly autobusy Ikarus 620/630 brzy vyřazeny z pravidelného provozu. Na našem území poslední tyto autobusy v pravidelném provozu dojezdily už v první polovině 70. let.

1964-1967 – Pražský Ikarus 620 ev. č. 4539 u strahovského stadionu – foto: Jaroslav Kovář, sbírka Jan Arazim

Autobusy Ikarus 620/630 vzešly z modelu Ikarus 60 B, jehož prototypy vznikly v roce 1957. Další prototypy, Ikarus 603 (v linkovém provedení) a Ikarus 604 (v městském provedení), byly představeny v roce 1959. Ještě v témže roce započala sériová výroba, ale s označením Ikarus 620 (městské provedení) a Ikarus 630 (linkové provedení). Oproti prototypům se sériově vyráběné autobusy drobně odlišovaly. V této modelové řadě rovněž vzniklo mnoho speciálů (např. pojízdné pošty, pojízdné rentgenové pracoviště apod.). Sériová výroba autobusů Ikarus 620/630 probíhala v letech 1959 až 1971, kdy bylo vyrobeno celkem 14 733 těchto autobusů, z čehož téměř 10 000 ks připadlo na městské vozy a necelých 5000 ks pak na linkové vozy. Mezi lety 1961 až 1967 do tehdejšího Československa bylo dodáno celkem 1565 autobusů Ikarus 620/630, přičemž 318 vozů bylo v městském provedení. Obě verze autobusů provozovaly podniky ČSAD (Československá státní automobilová doprava) s celorepublikovou působností, které provozovaly regionální linkovou autobusovou dopravu a také zajišťovaly mnoho provozů městské dopravy. Městské autobusy Ikarus 620 pak provozovaly především Dopravní podniky (např. Praha, Brno, Ostrava). Linkové autobusy Ikarus 630 se od městské verze lišily jedněmi čtyřdílnými elektropneumaticky ovládanými dveřmi v pravé bočnici, střešní galerií zavazadel a upraveným interiérem (větší počet sedadel). Ostatní prvky byly shodné s městskou verzí.

60. léta – Verzi autobusu Ikarus 630 bylo možné rozeznat i díky střešní galerii zavazadel přístupné žebříkem umístěným na zadním čele vozu. Záběr na Velvarskou bránu s linkovým autobusem Ikarus 630 pochází z města Slaný – pohlednice, sbírka Zdeněk Liška

Koncem roku 1963 pražský dopravní podnik obdržel 40 městských autobusů Ikarus 620 (ev. č. 500-539). V souvislosti s přečíslováním pražských autobusů na přelomu let 1963 a 1964 došlo i u těchto vozů k přečíslování na číselnou řadu 4500-4539. Všechny vozy byly přiděleny dejvickým garážím, které k parkování a deponaci využívaly i odstavné plochy Dejvice, Suchdol nebo Stadion Strahov. Je však velmi pravděpodobné, že Ikarusy 620 byly do provozu zařazeny již s novými čtyřmístnými ev. č. Naproti tomu je třeba doplnit, že třímístná i čtyřmístná ev. č. se objevují v několika dochovaných dobových archivních materiálech, tudíž uvádění těchto vozů s třímístnými ev. č. v roce 1963 je rovněž správné. K zařazení do provozu Ikarusů 620 došlo patrně počátkem roku 1964. Vzhledem k tomu, že první autobusy Ikarus 620 byly z provozu vyřazeny už v roce 1965 a poslední pak v roce 1969, nedošlo u nich k dalším výměnám státních poznávacích značek (SPZ). Přehled autobusů a jejich SPZ je uveden v tabulce pod obrázkem.

1963 – Nově dodané autobusy Ikarus 620 (ještě bez ev. č. a SPZ) vyfotografované zřejmě na odstavné ploše Dejvice v zimě 1963/1964. Za povšimnutí stojí původní provedení směrových světel v zaoblení karoserie pod čelními okny a použitá zpětná zrcátka – zdroj: Archiv DP Praha
Ev. č.SPZEv. č.SPZ
4500AB 41 – 984520AB 42 – 18
4501AB 41 – 994521AB 42 – 19
4502AB 42 – 004522AB 42 – 20
4503AB 42 – 014523AB 42 – 21
4504AB 42 – 024524AB 42 – 22
4505AB 42 – 034525AB 42 – 23
4506AB 42 – 044526AB 42 – 24
4507AB 42 – 054527AB 42 – 25
4508AB 42 – 064528AB 42 – 26
4509AB 42 – 074529AB 42 – 27
4510AB 42 – 084530AB 42 – 28
4511AB 42 – 094531AB 42 – 29
4512AB 42 – 104532AB 42 – 30
4513AB 42 – 114533AB 42 – 31
4514AB 42 – 124534AB 42 – 32
4515AB 42 – 134535AB 42 – 33
4516AB 42 – 144536AB 42 – 34
4517AB 42 – 154537AB 42 – 35
4518AB 42 – 164538AB 42 – 36
4519AB 42 – 174539AB 42 – 37
1969 – Jeden z mála dochovaných barevných snímků pražských autobusů Ikarus 620. Na obrázku je vidět přední část vozu ev. č. 4529. Tehdy autobusy parkovaly také u strahovského stadionu – foto: Jaroslav Kovář, sbírka Jan Arazim

Autobusy Ikarus 630 od výrobce byly standardně dodávány v tzv. „polomáčeném nátěru“ v kombinaci barev khaki (od podokenních lišt níže) s bílou barvou (od podokenních lišt výše včetně střechy). Doplňkovými barvami se staly černá a šedá. Linkové autobusy se běžně dodávaly se střešní galerií pro zavazadla a přístupovým žebříkem uchyceným v zadním čele. Střešní galerie i žebřík byly v bílé barvě. Městské autobusy Ikarus 620 od výrobce byly standardně dodávány v tzv. „polomáčeném nátěru“ v kombinaci barev červené (od podokenních lišt níže) s bílou barvou (od podokenních lišt výše včetně střechy). Doplňkovými barvami se staly černá a šedá. Autobusy Ikarus 620/630 dodávané v letech 1966 a 1967 pak měly bílý základ karoserie s červenými pruhy (typ Ikarus 620) nebo bílý základ s modrými pruhy (typ Ikarus 630). V obou případech černá a šedá opět byly doplňkovými barvami.

1964-1966 – Ikarus 620 ev. č. 4534 před Strahovským stadionem. Pokud by autobus byl vypraven na linku č. 143, tak záběr pochází nejdříve ze dne 4. října 1965, kdy byla zavedena linka č. 143 – foto: Jaroslav Kovář, sbírka Jan Arazim

Pražské autobusy Ikarus 620 byly dodány v tzv. „polomáčeném nátěru“ v kombinaci barev červené a bílé s doplňkovými barvami černou a šedou. Na obou bočnicích se nacházely městské znaky a secesně vyvedená ev. č. Pravou bočnici doplňovaly nápisy „VSTUP“ (u předních čtyřdílných dveří) a „VÝSTUP“ (u zadních čtyřdílných dveří). Na předním čele se nacházela bílá tabule s červeným písmenem S, které vyjadřovalo samoobslužný (či oficiálně jednoslužný provoz. Toto uzpůsobení znamenalo, že autobusy nebyly vybaveny stanovištěm průvodčího, ale automatem (či tzv. „kasičkou“) na placení jízdného.

1964-1966 – Přední čelo autobusu Ikarus 620 ev. č. 4534 u strahovského stadionu. Bílá tabule s červeným písmenem S značila samoobslužný provoz. Za povšimnutí stojí i níže umístěná zpětná zrcátka – foto: Jaroslav Kovář, sbírka Jan Arazim

Vzhledem k atypičnosti autobusů Ikarus 620, nedošlo v Praze ke generální opravě (GO) u žádného z těchto vozů. Výjimku tvořily nutné provozní opravy a pravidelné prohlídky. Během krátkého provozu došlo k výměně zpětných zrcátek (z horní části byly držáky umístěny níže pod čelní okna) nebo k výměně směrových světel za oválná (v přední části zaoblené karoserie a pod prvními okny v obou bočnicích).

1964-1966 – Zadní čelo autobusu Ikarus 620 ev. č. 4520. Pražské vozy tohoto typu byly vybaveny tažným zařízením a sdruženými koncovými svítilnami obdélníkového tvaru – foto: Jaroslav Kovář, sbírka Jan Arazim

Základ každého autobusu tvořil nýtovaný podvozek (rám) zhotovený z ocelových lisovaných plechů doplněných výztuhami a příčkami. V zadní části rámu se běžně nacházelo tažné zařízení. Vznětový, kapalinou chlazený, šestiválcový motor Csepel D 614 se vstřikem paliva do spalovací komůrky byl situován v interiéru nad přední nápravou (v přední části rámu). Spojka suchá dvoulamelová. Mechanická převodovka měla pět převodových stupňů pro jízdu vpřed (druhý až pátý rychlostní stupeň se synchronizací) a jeden pro jízdu vzad. Motor s převodovkou spojovala kloubová hřídel. Od převodovky k rozvodovce zadní nápravy vedla druhá hřídel. Zadní náprava byla tvořena třídílným děleným mostem s rozvodovkou a kuželovým diferenciálem, v nábojích kol bylo planetové soukolí sloužící pro druhý stupeň stálého převodu. Přední tuhá řiditelná náprava. Řízení bylo šnekové. Odpružení a uložení obou náprav na půleliptických listových pérech. Kola Trilex s pneumatikami, na zadní nápravě s dvojitou montáží. Součástí každého autobusu bylo jedno náhradní kolo. Autobusy Ikarus 620/630 byly vybaveny třemi druhy brzd – provozní vzduchotlakovou působící na všechna kola, ruční mechanickou na zadní kola a motorovou (výfukovou) brzdou.
20. prosince 2021 – Pohled (směrem k zadní nápravě) na podvozek autobusu Ikarus 620. V popředí jsou vidět vzduchojemy, u kol zadní nápravy pak půleliptická listová péra – foto: Ondřej Láska

Autobusy Ikarus 620/630 měly karoserii zaoblenějších tvarů. Celokovová, uzavřená (trambusová) karoserie měla elektricky svařenou kostru nejprve z uzavřených ocelových profilů, později z lisovaného plechu. Kostra karoserie byla vně oplechovaná ocelovým a hliníkovým plechem. Vnitřní obložení karoserie a střední část stropu byly z dřevovláknitých desek. Podlaha asi 880 mm nad zemí. Zadní plošina byla o jeden schod snížená. Na předním čele se nacházely vylisované výstupky pro čtyři reflektory vnějšího osvětlení vozu, maska robustního provedení a čtyři panoramatická, zaoblená čelní okna. Mezi maskou a čelními okny se nacházel znak výrobce, před řidičem pak menší větrací mřížka. Nad čelními okny byl situován držák orientace linky. Na zadním čele se nacházely vylisované výstupky pro podélné, obdélníkové sdružené zadní svítilny (vozy od roku 1965 již měly svislé svítilny s odlišným uchycením), zadní okna (dvě rovná a dvě zaoblená) a překryvné lišty (vozy od roku 1964 měly spodní nedělené lišty). Uprostřed, nad zadními okny se nacházel držák orientace linky. Přední i zadní čelo doplňovaly robustní nárazníky.

60. léta – Interiér pražského autobusu Ikarus 620. Pohled k zadním dveřím – foto: Jaroslav Kovář, sbírka Jan Arazim

V pravé bočnici se nacházely dvoje čtyřdílné, elektropneumaticky ovládané dveře (se světelnou a zvukovou signalizací nade dveřmi; linkové autobusy Ikarus 630 měly jen jedny čtyřdílné elektropneumaticky ovládané dveře) a ručně ovládané dveře na místo spolujezdce. Za předními čtyřdílnými dveřmi se nacházela palivová nádrž. V levé bočnici, na stanoviště řidiče byly také ručně ovládané dveře. Pod oběma ručně ovládanými dveřmi v nižší partii karoserie se nacházely přístupové nášlapy. V obou bočnicích se nacházela okna s horní vyklápěcí částí. Po obvodu celé karoserie byla hliníková podokenní lišta. V nižší partii (jen na obou bočnicích a na zadním čele) pak byla druhá hliníková lišta. Podlahu tvořil dřevěný základ, na který se lepily podlahové krytiny (gumové rohože nebo pak i linoleum) doplněné dřevěnými latěmi. Stanoviště řidiče bylo situováno v levé přední části interiéru. Uprostřed se nacházel motor a vpravo sedadlo spolujezdce. Stanoviště řidiče odděleno od vnitřního prostoru prosklenou přepážkou a závěsem. Sedadla cestujících s trubkovou konstrukcí byla čalouněná, potažená koženkou, uspořádaná příčně v kombinaci 2 + 1, nad podběhy zadních kol byla po obou stranách trojice sedadel umístěna podélně a vpředu za stanovištěm řidiče bývala lavice pro pět sedících cestujících nebo čtyři sedadla umístěné proti směru jízdy. Linkové autobusy pak měly příčně uspořádaná sedadla v kombinaci 2 + 2. Pokud autobusy Ikarus 620 (městské vozy) nebyly vybaveny stanovištěm průvodčího (u zadních dveří), měly u předních dveří pokladnu pro placení jízdného. Interiér cestujících byl vybaven také držadly uchycenými ve stropě, v rámech sedadel a v podlaze, tlačítky bzučáku, naftovým topením a osvětlením.

1964-1966 – Ikarus 620 ev. č. 4520 na zkušební (kondiční) jízdě určené novým žadatelům o řidičský průkaz na autobus – foto: Jaroslav Kovář, sbírka Jan Arazim

V tabulce jsou uvedeny základní technické údaje k autobusům Ikarus 620. Na tomto místě je třeba upřesnit fakt, že v několika zdrojích se technická data liší. Typickými příklady jsou informace o hmotnosti vozu, kdy některé zdroje udávají hmotnost 8300 kg, jiné pak 8150 kg. Rozdíly v hmotnosti ovlivňovalo několik faktorů (např. existence či absence stanoviště průvodčího). Dále se jedná o informace týkající se maximální rychlosti, kdy se někde uvádí 60 km/h nebo 65 km/h anebo 58 km/h a 76 km/h (u linkových vozů Ikarus 630). Důvodem bylo zpřevodování v převodovce, ovšem správné údaje by měly mít hodnoty 58 km/h (Ikarus 620) a 76 km/h (Ikarus 630). Uvedené hodnotové rozdíly jsou vyvolány jednak tím, že z té doby neexistuje mnoho materiálů k Ikarusům 620/630, ale také tím, že tehdy se některé informace záměrně zkreslovaly (např. kvůli lepšímu odbytu autobusů). Údaje v tabulce se vztahují k pražským autobusům Ikarus 620 (ev. č. 4500-4539).

Základní technické údaje autobusu Ikarus 620

Max. celková délka9350 mm
Šířka vozové skříně2500 mm
Výška vozové skříně2835 mm
Přední převis1208 mm
Rozvor náprav5000 mm
Zadní převis2997 mm
Pneumatiky11.00-20
Rozchod kol vpředu2013 mm
Rozchod kol vzadu1835 mm
Hmotnost vozu8150 kg
Počet míst k sezení23 + 1 (řidič) + 1 (sedadlo spolujezdce)
Počet míst k stání37
Celková obsaditelnost60 + 1 (řidič) + 1 (sedadlo spolujezdce)
MotorCsepel D 614
Počet válců6
Průměr vrtání112 mm
Zdvih pístů140 mm
Objem válců8276 cm3
Výkon106,5 kW (145 k)/2300 otáček/min.
Max. rychlost58 km/h

30. listopadu 2003 – Sklad upravený z městského autobusu Ikarus 620, s nímž se nyní počítá pro renovaci na muzejní vůz pražského dopravního podniku – foto: Zdeněk Liška

Pražské autobusy Ikarus 620 byly z pravidelného provozu odstavovány (a vyřazovány) následovně: ev. č. 4500-4502, 4506, 4508-4512, 4515, 4517, 4525 (v roce 1965), 4503-4505, 4507, 4513, 4514, 4516, 4519-4524, 4526-4528, 4530-4538 (1966), 4539 (1967) a 4518, 4529 (1969). Žádný z těchto 40 autobusů nebyl sešrotován, všechny byly prodány (nebo tzv. „bezúplatně“ převedeny) jiným podnikům a institucím. Pokud je známo, tak dodnes se žádný z těchto pražských autobusů nedochoval (ani v podobě vraku).

27. srpna 2005 – Vyprošťování autobusu Ikarus 620 ze zahrady v Praze-Dubči – foto: Zdeněk Liška

V lokalitě Praha-Dubeč existoval sklad (vrak) upravený z autobusu Ikarus 620. Vozidlo se nacházelo v relativně zachovalém stavu. Dle některých detailů lze soudit, že zřejmě se jedná o autobus vyrobený v letech 1964 nebo 1965. Toto vozidlo nikdy nebylo provozováno pražským dopravním podnikem, s největší pravděpodobností jej provozoval některý ze závodů ČSAD. V sobotu, dne 27. srpna 2005, bylo vozidlo vyproštěno a po železnici přepraveno do Technického muzea v Brně. V roce 2021 tento autobus získalo Muzeum městské hromadné dopravy v Praze-Střešovicích se záměrem jej renovovat na historický exponát. Z vraku (včelínu) linkového autobusu Ikarus 630 budou pro renovaci použity náhradní díly.

27. srpna 2005 – Odtah Ikarusu 620 na nádraží Praha-Běchovice. Na záběru souprava odtahového vozu Tatra 815 8 x 8 s Ikarusem 620 odbočuje z Českobrodské ulice do přednádražního prostoru – foto: Zdeněk Liška

Poděkování zasluhuje pí. Marta Arazimová za poskytnutí fotografií z rodinného archivu, p. Ing. Ondřej Láska za spolupráci a za fotografie a p. Pavel Hypš za uveřejnění článku na webu.
20. prosince 2021 – Nakládání Ikarusu 620 v Brně před odjezdem do Prahy – foto: Ondřej Láska

Zdroje: Encyklopedie pražské MHD, 2. díl, Katalog vozidel – Autobusy (kol. autorů; 2015)

Autobusy v brněnské městské dopravě 1930 – 2005 (kol. autorů; 2005)

Československý dopravák, článek o autobusech Ikarus 620/630 (L. Hinčica; 2021)

Archivní a interní materiály z Archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.

Poznatky autora a Ondřeje Lásky

Podobné příspěvky

Napsat komentář