Karlovarský kraj

 • Česká města,  Karlovarský kraj

  KARLOVY VARY

  Karlovy Vary (německy Carlsbad) je statutární město v západních Čechách a metropole Karlovarského kraje. Počet obyvatel ve městě se pohybuje kolem 50 tisíc a rozloha činí 59,1 km2. Je významným lázeňským střediskem se známým sklářským a potravinářským průmyslem.

 • Česká města,  Karlovarský kraj

  KARLOVARSKÝ KRAJ

  Karlovarský kraj leží v severní části západních Čech a je zároveň nejzápadnějším krajem České republiky. U nás sousedí s Plzeňským a Ústeckým krajem, za hranicemi se německými spolkovými zeměmi Bavorsko a Sasko. V celém kraji žije jen necelých 300 tisíc obyvatel, což jej v počtu obyvatel řadí na poslední místo v republice. Největšími městy jsou Karlovy Vary, Sokolov a Cheb, dalšími významnými pak Aš, Mariánské Lázně, Ostrov nebo Jáchymov. Jedinou elektrickou trakcí v městských provozech karlovarského kraje je síť trolejbusů v Mariánských Lázních, doplněná autobusovými linkami, zajíždějícími i do sousedního města Lázně Kynžvart. V minulosti existovala také meziměstská trolejbusová trať z Ostrova do Jáchymova, po které se však nikdy nepřeprapovali…

 • Česká města,  Karlovarský kraj

  CHEB

  Cheb (německy Eger) je okresní město na západě Čech v Karlovarském kraji, okrese Cheb, ležící na řece Ohři. Hlavní průmysl je zde strojírenský, textilní, kovodělný, stavební, dřevozpracující a potravinářský. Žije zde téměř 33 tisíc obyvatel. 13. prosince 2015 – Náměstí Krále Jiřího s vánočními trhy – Pavel Hypš Chebské hradiště bylo osídleno již v 9. století Slovany. První historicky dochovaná zmínka o Chebu, centrálním městě celého někdejšího Chebska pochází z roku 1061. Do konce druhé světové války byla převážná část obyvatelstva německá a Cheb byl důležitou součástí Sudet. 4. února 2015 – Kostel svatého Mikuláše – Pavel Hypš Centrum Chebu je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Chebský hrad s patrovou kaplí byl vystavěn kolem…

 • Česká města,  Karlovarský kraj

  PERNINK

  Obec Pernink (německy Bärringen) se nachází v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji, přibližně 2 km od města Abertamy. V minulosti býval královským horním městem, v průběhu let však ztratil městská práva a roku 1952 přišel oficiálně o statut města. 8. listopadu 2018 – Panorama obce – Pavel Hypš První písemná zmínka o obci pochází z 19. listopadu 1532, kdy zdejší hornické osadě hrabě Jindřich Šlik udělil městská práva. S poklesem hornictví však výrazně poklesl význam města a obecní reforma roku 1952 statut města zrušila. Dnes žije v obci a dvou přidružených samotách Bludná a Rybná přibližně 600 obyvatel. 8. listopadu 2018 – Škola v Perninku – Pavel Hypš Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti v Perninku patří kostel Nejsvětější Trojice, perninská kaple nebo socha…

 • Česká města,  Karlovarský kraj

  LOKET

  Loket (německy Elbogen) je město v severovýchodní části okresu Sokolov. Ve městě žijí 3 tisíce obyvatel, jeho katastrální území je 2 674 ha a PSČ všech adres je 357 33. Leží na úpatí Slavkovského lesa v meandru řeky Ohře. Město se dnes dělí na čtyři části: Dvory, Loket, Nadlesí a Údolí. 12. července 2015 – Náměstí T. G. Masaryka – Pavel Hypš Loket býval důležitým královským městem a centrem Loketského kraje. Historie loketského hradu sahá do 12. století, založení města pod ním je mladšího data a zřejmě souvisí s osidlováním pohraničí Přemyslem Otakarem II. 12. července 2015 – Pozůstatky původních městských hradeb – Pavel Hypš Dominantou města je dodnes gotický…

 • Česká města,  Karlovarský kraj

  JÁCHYMOV

  Jáchymov je lázeňské město v okrese Karlovy Vary, nedaleko hranic s Německem, 7 km od hraničního přechodu Boží Dar. Žije zde přibližně tři tisíce obyvatel. Nacházejí se zde unikátní lázně, využívající k léčbě radonovou vodu. 18. ledna 2013 – Kostel svatého Jáchyma na Náměstí Republiky – Pavel Hypš První písemná zmínka o obci v těchto místech pochází již z roku 1300 v souvislosti s kolonizační činností kláštera premonstrátů v Teplé, kdy byly založeny osady Werlesgrün, Hanau (Hagenau) a právě Conradsgrün s železným hamrem a nevýznamnou těžbou stříbra. Město Jáchymov bylo založeno v roce 1516 na troskách zaniklého Conradsgrünu poté, co zde bylo objeveno velké naleziště stříbra. Na konci 19. století objevila Marie Curie-Skłodowská…

 • Česká města,  Karlovarský kraj

  HŘEBEČNÁ

  Hřebečná (německy Hengstererben) je dnes satelitní částí města Abertamy v okrese Karlovy Vary, v minulosti se však jednalo o poměrně rozvinuté město. Žije přibližně 50 obyvatel, ještě při sčítání obyvatel roku 1930 zde však bylo evidováno 1224 obyvatel. 24. června 2015 – Příjezd do dnešní obce Hřebečná – Pavel Hypš První písemná zmínka o obce pochází z roku 1720. K založení obce došlo především kvůli rozsáhlé těžbě stříbra a cínu, nedaleký důl Mauritius byl založen roku 1544. Po válce a následném odsunu Němců odešlo z Hřebečné více než 900 obyvatel a veškerá budovaná občanská vybavenost rázem zanikla. 15. ledna 2018 – Muzeum historie těžby a mineralogie – Pavel Hypš Severně od Hřebečné se nachází ústí…

 • Česká města,  Karlovarský kraj

  Druhé nejzápadnější město Čech, ležící v západních Čechách v okrese Cheb, je domovem pro zhruba 13 tisíc obyvatel. V blízkosti je několik hraničních přechodů, přes které se můžete do Německa, které město obklopuje ze tří stran. Aš byla založena pravděpodobně v 11. nebo 12. století. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1281, kdy bylo zastaveno římským králem Rudolfem Habsburským fojtu Jindřichovi z Plavna. Až roku 1775 došlo k připojení Aše k Čechám. I přes dlouhou historii se v Aši nedochovalo příliš památek. Nejcennější památkou byl kostel Nejsvětější Trojice, který byl zničen při požáru roku 1960. V 70. letech 20. století byly téměř všechny historické domy v centru strženy a nahrazeny novými. K Aši patří i…

 • c
  Česká města,  Karlovarský kraj

  BEČOV NAD TEPLOU

  Bečov nad Teplou je město v Karlovarském kraji. Jeho historické jádro je městskou památkovou zónou. V místním zámku je umístěn relikviář svatého Maura, což je podle některých zdrojů druhá nejcennější movitá památka v Česku. Počátky Bečova souvisejí s důležitou zemskou cestou z Čech do Německa. Vedla směrem od Žlutic do Chebu. K její ochraně byl na skalním ostrohu nad Teplou ve 13. století založen opevněný objekt, původně pouze se strážní a celní funkcí. Hrad Bečov nad Teplou stojí nad hlubokým údolím, obklopeným Slavkovským lesem. Z obou stran jej obtéká řeká Teplá, do níž se v bezprostřední blízkosti vlévá ještě Dolský potok. Hrad byl u opevnění vystavěn pravděpodobně již začátkem 14. století. K Bečovu patří i dvě dříve samostatné osady.…