|

KARLOVY VARY

Město

Karlovy Vary (německy Carlsbad) je statutární město v západních Čechách a metropole Karlovarského kraje. Počet obyvatel ve městě se pohybuje kolem 50 tisíc a rozloha činí 59,1 km2. Je významným lázeňským střediskem se známým sklářským a potravinářským průmyslem.

3. ledna 2016 – Pohled na město z rozhledny Diana – Pavel Hypš

Přibližně kolem roku 1350 uspořádal císař Karel IV. při svém pobytu v Lokti výpravu do loketských lesů, kde nechal na místě pramene založit lázně nazývané Horké Lázně u Lokte, které byly později přejmenovány na Karlovy Vary. Následně jim 14. srpna 1370 Karel IV. udělil městská práva.

30. května 2015 – Mlýnská kolonáda – Pavel Hypš

V roce 1522 vychází první odborná kniha o Karlových Varech a jejich léčebných vlastnostech, od lékaře Václava Payera, jež je vydána v Lipsku. O šedesát let později město zasahuje velká povodeň a v letech 1604 a 1759 rozsáhlé požáry.

30. prosince 2015 – Karlovarské vřídlo – Pavel Hypš

V roce 1807 začíná ve městě výroba likéru Becherovka, který se v následujících letech stal známým nejen v Česku, ale i ve světě. Pojmenován je podle doktora Davida Bechera, který se v průběhu 18. století významne podílel na rozvoji lázeňství a především karlovarské balneologie.

7. ledna 2018 – Muzeum Jan Becher – Pavel Hypš

Roku 1946 byl uspořádán první ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který město proslavil ve světě a každoročně láká množství filmových nadšenců a známých celebrit z celého světa.

5. července 2017 – 52. ročník mezinárodního filmového festivalu – Pavel Hypš

Oblíbeným turistickým cílem na východním okraji města je areál svatého Linharta. Kromě lanového centra, výletní restaurace a výukového centra se zde na ploše 70 hektarů nachází výběhy několika druhů lesních zvířat, jež lze pozorovat i z výšky ze soustavy vyhlídkových můstků. Na konci cesty se nachází rozhledna Diana s ohradami domácích zvířat.

12. září 2020 – Ohrada prasat domácích u rozhledny Diana – Pavel Hypš
Železnice

Rozvoj města potřeboval ke svému růstu napojení na železnici, a tak byly roku 1870 Karlovy Vary napojeny na evropskou železniční síť. Hlavní trať Cheb – Karlovy Vary – Ústí nad Labem, dnes nese označení číslo 140. Odbočné tratě vedou z Karlových Varů do Mariánských Lázní a Johanngeorgenstadtu. 

26. února 2015  Jednotka RegioShark a vůz řady 810 na karlovarském Dolním nádraží  Pavel Hypš

Významnými železničními stanicemi jsou „horní nádraží“ (Karlovy Vary) na hlavní trati a „dolní nádraží“ (Karlovy Vary – Dolní nádraží) na regionální trati, u kterého je také autobusový terminál. Železniční zastávky jsou ve městě čtyři: Cihelny, Doubí, Dvory a Stará Role.

10. dubna 2015 – Budova karlovaského hlavního (horního) nádraží ještě před rekonstrukcí – Pavel Hypš
Lanové dráhy

Na území města fungují dvě lanové dráhy. Podzemní lanovka z Divadelního náměstí k hotelu Imperial pochází z roku 1905 a je plně zaintegrována do sítě městské dopravy. Jedná se v současnosti o nejstrmější českou pozemní lanovku.

6. července 2015 – Horní stanice lanové dráhy Imperial – Pavel Hypš

Dráha k rozhledně Diana byla zprovozněna v roce 1912 slouží především rekreačním účelům. Do roku 1959 fungovala ještě lanovka z Mariánskolázeňské k Imperialu. Čtvrtá lanovka, na Tři kříže, nikdy nebyla dostavěna.

8. listopadu 2014  Lanová dráha Diana ve stanici Stará louka –  Pavel Hypš
Letecká doprava

Během první republiky, roku 1929, bylo ve městě otevřeno letiště Karlovy Vary, které umožňuje pohodlné cestování pro majetné turisty. Letiště se nachází 4,5 km od centra města v místní části Olšová Vrata. Pravidelné linky přivážejí turisty zejména z Ruské federace.

19. prosince 2012  Karlovarské letiště –  Pavel Hypš
Autobusy

Roku 1914 vydala rakouská vláda koncesi na stavbu a provozování tří úzkorozchodných tramvajových tratí, v důsledku první světové války se ale tyto plány nikdy neuskutečnily. Několikrát se uvažovalo o zavedení trolejbusové dopravy, ani k tomu však nedošlo.

20. prosince 2012  Nejvytíženější linka číslo 15 by byla vhodným využitím pro trolejbusovou trakci –  Pavel Hypš

Systém městské autobusové dopravy v Karlových Varech vznikl roku 1947. Od roku 1954 provoz zajišťuje samostatný Dopravní podnik Karlovy Vary. V pravidelném provozu je dnes 18 denních linek, 2 noční linky a několik účelových spojů. Historii linkového vedení rozebírá samostatná sekce tohoto webu Linky městské hromadné dopravy Karlovy Vary.

26. února 2015  Karosa Citybus 12M na lince číslo 1 v terminálu Tržnice –  Pavel Hypš

Zatím nejmladší autobusovou linkou je linka číslo 14, která v letních měsících zajišťuje přepravu z centra města do turistické oblasti kolem obcí Muzikov, Dubina, Kyselka, Radošov a Velichov. Doplňuje zde, v sezóně nedostačující, provoz regionálních autobusových linek.

6. července 2018 – Iveco Citelis na karlovarské autobusová linka 14 ve Velichově – Pavel Hypš
Autovláček

Dopravní podnik Karlovy Vary provozuje od dubna do října po městě vyhlídkový turistický vláček, na lince označené A. Interval je přibližně 2 hodiny. Od května do září jezdí denně, v dubnu a říjnu vždy od pátku do neděle, od roku 2019 vyjížděl také v předvánočních dnech.

10. července 2015 – Turistický autovláček u Lázní I – Pavel Hypš
Galerie
Zdroje

web wikipedia.cz (Karlovy Vary, Lanové dráhy v Karlových Varech, Městská autobusová doprava v Karlových Varech), web dpkv.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář