|

PODĚBRADY

Poděbrady jsou známým lázeňským městem, dnes se nacházejí ve Středočeském kraji v okrese Nymburk, přibližně 50 km od hlavního města Prahy. Ve městě žije necelých 14 tisíc obyvatel, a toto číslo se stabilně drží již od sčítání lidu 1961 (!).

4. července 2012 – Dřevěný model původního poděbradského osídlení z Polabského muzea Poděbrady – Pavel Hypš

Od roku 1992 je centrum města a lázeňská zóna vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Železnice se do Poděbrad poprvé podívala roku 1870 jako součást Rakouské severozápadní dráhy. Od roku 1905 byla trať zdvoukolejněna, roku 1958 pak v úseku Kolín – Lysá nad Labem elektrifikována. Trať, která dnes nese označení 231, byla známá hlavně v 2. světové válce kvůli vojenským vlakům z Milovic.

26. února 2013 – Výzdoba podchodu poděbradského nádraží ukazuje i vývoj místní železnice – Pavel Hypš

Dnes jsou na trati vedeny osobní vlaky Pražské integrované dopravy linky S2 Praha-Masarykovo nádraží – Čelákovice – Lysá nad Labem – Stratov (integrace železnice až do Poděbrad zatím není realizována). Další vlaky z Poděbrad zajišťují přímé spojení např. do Hradce Králové, Trutnova, Rumburku nebo Ústí nad Labem.

1968 – Autobusy odstavené u poděbradské železniční stanice – K. Kožula (Archiv Polabského muzea)

Městská autobusová doprava v Poděbradech zahájila svůj provoz 4. září 1961. Zpočátku v její využívání nikdo moc nedoufal, ale autobusy se celkem rychle naplnily a zajišťovaly především snadné spojení z okrajových částí města do lázní, kde spousta místních pracovala. Trasa byla Sídliště – (Bažantnice) – (Riegrovo náměstí) – Železniční stanice – (U mlékárny) – (Leninova ulice, U škol) – Jiřího náměstí – (Přední Lhota) – Polabec. Později byla zkrácena do Přední Lhoty, jinak se trasa nijak výrazně neměnila. Provoz byl v pracovní dny mimo letní prázdniny, v několika možných variantách. Později byl zřízen jeden pár spojů také v pracovní dny v létě. Po postupném omezování spojů byl provoz zrušen v průběhu roku 1992.

Jízdní řád městské dopravy z roku 1974

Druhou mízu chytla poděbradská MHD v roce 2002, kdy byl na ní v pondělí 2. září obnoven provoz soukromou společností SDS (Soukromá dopravní společnost). Linka 1 byla vedena v trase Za nádražím, Jednota – Riegrovo náměstí – Kluk, Obec – Přední Lhota – Polabec – Riegrovo náměstí – Nádraží. V provozu byly 2 spoje ráno, 1 po poledni a 2 odpoledne ve zkrácené trase Za nádražím, Jednota – Riegrovo náměstí. Linka 2 byla vedena v trase Nádraží – Velké Zboží – Nádraží – Riegrovo náměstí, rozsah provozu podobný jako u linky 1. Linka 3 měla charakter školní linky, a jezdila v trase Riegrovo náměstí – Ekogymnázium – Škola Na Valech – Škola T.G.M – Nádraží. Jela jednou ráno, 2 spoje před polednem, 1 odpoledne a necelou hodinu potom ještě vložený spoj pouze v trase Škola Na Valech – Škola T.G.M – Doktorky Horákové. Všechny spoje MHD stíhal jeden autobus, druhý byl připraven pouze jako záložní. V sobotu bylo vedeno po dvou spojích na linkách 1 a 2, v neděli provoz nebyl.

Kvalitní fotografie místní MHD pravděpodobně neexistuje – tato je převzata z webu dopravce SDS

O dva měsíce později byl vyhodnocen provoz, od 1. listopadu přibyly další spoje na školní lince 3, na které začal být provozován i druhý autobus, protože jela ráno současně s linkou 2. Naopak linka 1 byla ochuzena o jeden ranní spoj a na lince 2 byl zrušen sobotní provoz. I v té době si byl provozovatel stále jistý, že provozu se bude dařit.

Jízdní řád linky 1 – Polabské noviny 8/2002 (Archiv Polabského muzea)

Od 1. ledna 2003 byly v tichosti zrušeny veškeré odpolední spoje linek 1 a 2, v provozu byla jen linka 3 a po jednom ranním spoji linky 1 a 2. Bez větších upozornění byl pak i tento slabý provoz k 31. prosinci 2003 zrušen. Spojení do přilehlých obcí i nadále zajišťují regionální linky ČSAP Nymburk resp. později OAD Kolín.

Stručný zápis o zrušení městské dopravy v Poděbradské kronice 2003 (Archiv Polabského muzea)

Pražská integrovaná doprava PID dojela do Poděbrad poprvé 10. června 2012 v podobě prodloužení linky 398. Ta je vedena v trase Praha, Černý Most – Praha, Nádraží Horní Počernice – Jirny, Logistický park – Mochov – Starý Vestec – Velenka – Sadská – Kostelní Lhota – Poděbrady, Přední Lhota – Poděbrady, hřbitov – Poděbrady, Riegrovo náměstí – Poděbrady, Železniční stanice. Linka byla v této trase vedena již několik let, integrace jednotlivých úseků však byla postupná. Do doby před integrací byly vybrané spoje vedeny také až do Městce Králové.

26. února 2013 – Autobus linky 398 nedaleko poděbradského nádraží – Pavel Hypš

Většinu regionální dopravy zajišťují linky Středočeské integrované dopravy SID dopravce OAD Kolín. Linky jsou zde označeny písmenem „H“ (vyjma linky G56 Kolín – Poděbrady očíslované podle kolínské strany). Nejsilnější provoz je na linkách do Městce Králové, Nymburka a Peček. Linky obsluhují také vzdálenější části města dříve obsluhované městskou dopravou.

26. února 2013 – Autobus linky H38 před vyjetím v poděbradské garáži OAD Kolín – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří také Polabskému muzeu Poděbrady za pomoc při vyhledávání informací
Zdroje:web idos.cz (databáze jízdních řádů), web ropid.cz (Historický přehled), web wikipedia.cz (Esko Praha, Poděbrady, Železniční trať Praha – Lysá nad Labem – Kolín)

    Poslední aktualizace: 2. března 2013

Podobné příspěvky

Napsat komentář