|

374

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 374 zajišťuje dopravní spojení Prahy s obcí Zdiby, městem Klecany a dále s obcemi Větrušice, Vodochody a Máslovice. Vybrané spoje z Máslovic pokračují přes zastávku Postřižín, U kapličky do konečné zastávky Odolena Voda, závod. Od svého zavedení byla (a je) provozována celotýdenně. Současná podoba autobusové linky číslo 374 vznikla sloučením s další linkou. V novodobé historii je dopravcem a provozovatelem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s., která na „třistasedmdesátčtyřku“ vypravuje standardně dlouhé autobusy.

7. listopadu 2022 – Iveco Crossway LE 12M ev. č. 8028 na lince číslo 374 v zastávce Klecany, U hřbitova – Pavel Hypš

Přímou předchůdkyní linky PID číslo 374 se stala autobusová linka ČSAD (podnik vznikl v roce 1949 s názvem Československá automobilová doprava, od roku 1950 pak s názvem Československá státní automobilová doprava) označená číslem 01005 a názvem Praha – Vodochody – Máslovice. Uvedená linka existovala prokazatalně už v roce 1951. Rozsah provozu byl celotýdenní. Trasa začínala na autobusovém nádraží Praha-Florenc, pokračovala přes město, dále přes Kobylisy, Dolní Chabry, Zdiby, Klecany, Větrušice a Vodochody odkud vedla do konečné Máslovice. Na tomto místě je vhodné uvést, že přes Zdiby (případně i přes Klecany) vedly minimálně dvě autobusové linky už v období I. československé republiky.

1964 – Jízdní řád linky ČSAD č. 01005 – sbírka Národní knihovny Praha

Provozovatelem a dopravcem autobusové linky číslo 01005 se stal podnik ČSAD dopravní závod 101 Praha-Delta (garáže se nacházely vedle tehdejšího autobusového nádraží Praha-Florenc). Po dokončení nového závodu v roce 1970 byly garáže Delta a další závody přestěhovány do nového areálu na pražském Klíčově a název se změnil na ČSAD dopravní závod 101 Praha-Klíčov, který se na provozu podílel až do začátku devadesátých let minulého století. V roce 1974, kdy došlo k přečíslování linek ČSAD, obdržela námi popisovaná linka nové označení číslem 10050.

1956 – Ve schématické mapě linkového vedení autobusů ČSAD jsou znázorněny linky číslo 01005 a 01011 – sbírka Pavel Hypš

Pro dopravní obsluhu oblasti Máslovic existovaly ještě dvě autobusové linky ČSAD, jejichž trasy spojovaly Máslovice s blízkým okolím. První, označená číslem 01011 a názvem Máslovice – Vodochody – Máslovice, přívoz Libčice nad Vltavou, vznikla před rokem 1956 a obsahovala pouze několik spojů provozovaných pouze v pracovní dny. V roce 1974 obdržela označení číslem 10110. V druhé polovině osmdesátých let linka obsahovala pouze dva páry spojů (dva spoje ráno a dva spoje odpoledne), rovněž provozované jen v pracovní dny. V letech 1987 až 1988 byla zrušena s tím, že odpolední pár spojů byl začleněn do linky číslo 10270. Zajíždění k máslovickému přívozu pak definitivně skončilo v období let 1991 až 1994.

1987 – 1988 – Jízdní řád autobusové linky číslo 10110 uvedený v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Zdeněk Liška

Druhá autobusová linka byla označena číslem 01027 a názvem Odolena Voda – Vodochody/Máslovice. Její vznik se datuje do období let 1960 až 1962. V roce 1974 obdržela označení číslem 10270. Trasa vedla z Máslovic přes Vodochody, Vodochody-Hoštice, Větrušice, Klecany a Klíčany do konečné Odolena Voda, závod. Linka obsahovala pouze několik spojů a každý spoj měl jinou variantu trasy. Rozsah provozu byl stanoven na pracovní dny. Prokazatelně v roce 1990 v zastávce „Klecany, u hřbitova“ existoval v 15.55 h garantovaný přestup s linkou 10050, ovšem nejpozději v roce 1994 byl zrušen.

1990 – 1991 – Jízdní řád autobusové linky číslo 10270 uvedený v dobovém knižním jízdním řádu. Z obrázku je patrný přestup s linkou 10050 – sbírka Zdeněk Liška

Za provozní zajímavost linky 10270 lze považovat fakt, že v roce 1990 obsahovala šest párů spojů a v roce 1994 pouze tři páry spojů. Prokazatelně v roce 1994 byl jeden spoj ukončen ve Větrušicích a přes Vodochody směřovaly dva spoje (od Máslovic) a jeden spoj (směrem do Máslovic). S největší pravděpodobností linka číslo 10270 zanikla v roce 1995, kdy její poslední vybrané spoje byly začleněny do tehdejší linky číslo 10050. Provozovatelem a dopravcem autobusových linek číslo 01011 (10110) a 01027 (10270) se stal podnik ČSAD dopravní závod 101 (případně jeho nástupnická organizace).

23. srpna 2003 – Městský autobus Karosa B 732 ev. č. 1552 na lince číslo 374 v terminálu Nádraží Holešovice, kde končily (a končí) autobusy linkové dopravy – Zdeněk Liška

Autobusová linka ČSAD číslo 10050 s nezměněnou podobou trasy setrvala v provozu do roku 1984. Až v souvislosti s uvedením do provozu úseku metra III. C (Florenc – Fučíkova, nyní Nádraží Holešovice), ke dni 3. listopadu 1984, byla trasa autobusové linky číslo 10050 zkrácena právě do nově vzniklého autobusového terminálu Praha-Holešovice. Počátkem devadesátých let, kdy zanikly podniky ČSAD, zajišťoval provoz linek číslo 10050 a 10270 soukromý dopravce, který do roku 1998 sídlil v areálu klíčovského závodu. Následně se dopravcem a provozovatelem stala společnost ČSAD Střední Čechy, a. s. (resp. její předchůdce).

25. března 2004 – Karosa C 934E ev. č. 1530 na lince číslo 374 v zastávce Vychovatelna – Zdeněk Liška

Původní autobusová linka číslo 10050 setrvala v provozu až do 30. září 2001, kdy byla začleněna do systému PID a obdržela označení číslem 374 (licenčně 100374). Po integraci nově vedla trasou: Praha, Nádraží Holešovice – Praha, Ke Stírce (nyní Kobylisy) – Praha, Vozovna Kobylisy – Praha, Prunéřovská – Zdiby – Zdiby, Veltěž – Klecany, U Hřbitova – (Klecany, Ahold; centrum Ahold Klecany bylo uvedeno do provozu ke dni 23. srpna 2001) – Větrušice – Klecany, Drasty – Vodochody – (Vodochody, Hoštice) – Máslovice – Odolena Voda, závod. Do zastávek Klecany, Ahold a Odolena Voda, závod zajíždí pouze vybrané spoje. Zastávku Vodochody, Hoštice obsluhuje pouze jeden ranní spoj jedoucí do Prahy.

22. prosince 2007 – Karosa C734 ev. č. 1520 na lince číslo 374 v terminálu Kobylisy – Pavel Hypš

U vybraných spojů linky číslo 374 pak v zastávce Klecany, U Hřbitova existují garantované přestupy s linkou číslo 371 jedoucí do Řeže. V souvislosti s uvedením do provozu úseku metra IV. C1 (Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví), ke dni 26. června 2004, byla trasa autobusové linky číslo 374 zkrácena právě ke stanici metra Kobylisy. Její trasa se tak dostala do současné podoby: Praha, Kobylisy – Praha, Vozovna Kobylisy – Praha, Prunéřovská – Zdiby – Zdiby, Veltěž – Klecany, U Hřbitova – (Klecany, Ahold) – Větrušice – Klecany, Drasty – Vodochody – (Vodochody, Hoštice) – Máslovice – Odolena Voda, závod.

2. března 2014 – Karosa C954E ev. č. 1597 na lince číslo 374 zastávce Zdiby, Věltěž, pošta – Pavel Hypš

Postupem času na „třistasedmdesátčtyřce“ probíhaly také výluky a s nimi spojené objízdné trasy stávající linky. V průběhu roku 2013 a na podzim 2015 se uskutečnily dlouhodobé výluky v oblasti Vodochod. Při těchto výlukách také docházelo k rozdělení linky na minimálně dvě větve, přičemž do hůře průjezdného úseku byl nasazován midibus. Při výluce na podzim 2015 došlo k rozdělení linky na tři provozní větve. Midibusová linka náhradní dopravy správně měla nést označení X374.

2013 – Midibus Mercedes-Benz Sprinter na výlukové větvi linky číslo 374 v Máslovicích – Pavel Hypš

Zdroje:

  • 30 Let pražského metra (P. Fojtík, 2004)
  • Historie městské hromadné dopravy v Praze (F. Prošek, P. Fojtík, M. Jílková, 2005)
  • ČSAD autobusová doprava v Praze a středních Čechách (Z. Liška, T. Javořík, 2015)
  • Dobové knižní jízdní řády ČSAD

Podobné příspěvky

Napsat komentář