|

139

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 139 byla třikrát zavedena, dvakrát zrušena a pokaždé obsluhovala jinou část Prahy. Provozovatelem vždy byl dopravní podnik, který na ni nasazoval jak standardně dlouhé, tak i kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních).

30. června 2014 – Karosa B 941E ev. č. 6331 na lince číslo 139 v zastávce Hadovitá – Zdeněk Liška

Od 28. března 1966 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 139 v trase: Ohrada – Harfa – Vysočanská radnice (obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Vysočany. Rozsah provozu byl stanoven na špičky všedních dnů, ale už 5. října 1968 došlo k rozšíření provozu na špičky pracovních dnů.

Vedení linek 139, 140 a 141 mezi Ohradou a Vysočany, kudy dnes vede trasa linky číslo 136 – sbírka Pavel Hypš

K 16. březnu 1970 přišlo prodloužení trasy ze zastávky Vysočanská radnice do autobusového terminálu Nový Hloubětín. Omezení rozsahu provozu na ranní špičky pracovních dnů vstoupilo v platnost 29. září 1975.Poprvé byla autobusová linka číslo 139 zrušena 23. června 1980.

1972 – Trasa autobusové linky číslo 139 uvedená v publikaci Dopravní situace Praha 1972 – sbírka Pavel Hypš

Znovu zavedl dopravní podnik autobusovou linku číslo 139 od 6. dubna 1981, tentokrát v trase: Náměstí Míru – Kodaňská – Slavia – Sídliště Spořilov. Rozsah provozu měla stanoven na špičky pracovních dnů. Úprava trasy do podoby: Náměstí Míru – Kodaňská – Koh-i-noor – Svahová – Bohdalec – Spořilov – Sídliště Spořilov vstoupila v platnost 7. ledna 1986, ale už 1. července 1987 došlo ke zrušení autobusové linky číslo 139.

1986 – Jízdní řád autobusové linky číslo 139 – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s otevřením úseku metra II.B (Florenc – Českomoravská; úsek uveden do provozu 22. listopadu 1990), vstoupily v platnost od následujícícho dne trvalé změny v povrchové dopravě. Dne 23. listopadu 1990 došlo k opětovnému zavedení autobusové linky číslo 139 v trase: Želivského – Kodaňská – Kloboučnická – Kačerov – Nemocnice Krč – Vavřenova. Rozsah provozu byl už tehdy stanoven na celotýdenní, dopravcem se opět stal pražský Dopravní podnik.

 17. října 1994 – Ikarus 280 na lince číslo 139 v zastávce Na Návrší – Roman Vanka, web citybus.cz

Díky otevření tramvajové tratě: Nádraží Braník – Sídliště Modřany, byla od 26. května 1995 trasa autobusové linky číslo 139 upravena do podoby:  Želivského – Kodaňská – Kloboučnická – Kačerov – Nemocnice Krč – Lhotka – Družná – Poliklinika Modřany – Pavelkova – Na Beránku.

 24. května 2004 – Karosa B 741.1922 ev. č. 6075 na lince číslo 139 v terminálu Želivského – Zdeněk Liška

Další úprava trasy námi popisované linky přišla 1. září 2009 a znamenala zavedení jednosměrných vložených spojů vedených úsekem: Kavkazská – Želivského. Tyto spoje jezdily jen v pracovní dny v době od cca 6 h do cca 9 h v intervalu 3 až 4 min. a obsluhovaly je standardně dlouhé autobusy. K 1. únoru 2010 došlo ke zrušení těchto vložených spojů.

30. června 2014 – Karosa 2081.40 ev. č. 6541 na lince číslo 139 v ulici Zálesí – Zdeněk Liška

Úprava trasy autobusové linky číslo 139 do současné podoby: Želivského – Kačerov – Tylova čtvrť – Na Havránce – Obchodní náměstí – Nádraží Modřany – Komořany nastala k 1. září 2012.  Uvedená změna přišla v souvislosti se zavedením tzv. „sítě metrobusových linek“.

22. dubna 2014 – Karosa B 941.1930 ev. č. 6255 na lince číslo 139 v Soběslavské ulici – Zdeněk Liška

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz
Text zveřejněn: 9. září 2018

Podobné příspěvky

Napsat komentář