|

110

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) označenou číslem 110 se v pražských ulicích setkáváme od roku 1952. Po zavedení a až do začátku 90. let byla provozovaná Dopravním podnikem, ale poté jej nahradil soukromník Jaroslav Štěpánek, později nahrazený dopravcem ČSAD Střední Čechy. V režii obou dopravců na ní jezdily (a jezdí) autobusy standardní délky, dnes již pouze nízkopodlažní.

 21. dubna 2008 – Karosa B732 ev. č. 1042/II na lince číslo 110 v Hostavicích – Zdeněk Liška

Od 2. června 1952 zavedl Dopravní podnik autobusovou linku číslo 110provozovanou pouze ve všední dny, jež měla trasu: Hloubětín – Kyje, Černý Most. Již 6. ledna 1953 došlo k její úpravě: Hloubětín – Černý Most – Kyje, ale až po 7. dubnu 1957 začala jezdit celotýdenně.

31. prosince 1958 – Schéma vedení linky číslo 110 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík)

Prodloužení z Hloubětína do Nového Hloubětína nastalo k 1. září 1959, ovšem tímto úsekem se zpočátku cestovalo pouze ve špičkách pracovních dnů. Významná změna přišla 20. září 1965, kdy se dostala do podoby: Kbely, Letecké opravny – Kulturní dům (nyní Bakovská) – Nový Hloubětín – Kyje – Černý Most – Jahodnice, přičemž úsekem: Letecké opravny – Kulturní dům jezdila jen ve špičkách pracovních dnů.

19. července 1965 – Schéma vedení linky číslo 110 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík)

Další změna vstoupila v platnost 7. listopadu 1966 a přinesla s sebou omezení, kdy mezi Kyjemi a Jahodnicí začaly jezdit jen vybrané spoje. K 9. červnu 1969 nastalo prodloužení trasy do Čakovic, ovšem v některých úsecích jezdily jen vybrané spoje. Od 14. října 1969 došlo, mezi zastávkami Kyje a Jiráskova čtvrť, ke zřízení zastávky Kyje, škola (pouze ve směru do Čakovic), kterou obsluhoval jen školní spoj. Prodloužení z konečné Jahodnice do Hostavic přišlo 26. února 1973 a po 4. červnu 1973 jezdily všechny spoje v celé trase (tzn. Čakovice – Kbely, Letecké opravny – Kyje – Jahodnice – Hostavice).

12. května 1975 – Schéma vedení linky číslo 110 – Archiv DP

Další zastávka pro školní spoj, nazvaná Jahodnice II. (pouze ve směru do Čakovic), byla zřízena od 1. září 1983 mezi zastávkami Jahodnice a Laktos (nyní Sídliště Jahodnice). Jiná úprava trasy nastala k 1. únoru 1988, kdy se dostala do podoby: Avia sever (později Za Avií) – Nádraží Čakovice – Masokombinát Čakovice (později Červený mlýn, nyní Obchodní Centrum Čakovice) – Avia Letňany – Kbely, Letecké opravny – Kyje – Jahodnice – Hostavice.

Karosa C734 vypravená na linku číslo 110 – Roman Vanka, web citybus.cz

Důležitým datem se stal 30. srpen 1993, kdy „stodesítku“ začal provozovat soukromý dopravce Jaroslav Štěpánek namísto Dopravního podniku. Již předtím však její provoz jako subdodavetelé pro Dopravní podnik zajišťovali pánové Berka, Konečný, Nepraš a právě Štěpánek.

 24. července 1995 – Karosa B731 na lince číslo 110 – Roman Vanka, web citybus.cz

Po otevření stanice metra B Hloubětín, 17. října 1999, byla u této stanice zřízena stejnojmenná zastávka. Prodloužení trasy z Hostavic do Dolních Počernic nastalo 24. září (resp. 25. září) 2000. K témuž datu bylo zavedeno ukončení vybraných spojů v konečné Hloubětínská.

30. září 2007 – Karosa B731 ev. č. 1035 na lince 110 v konečné Za Avií (dříve Avia sever) – Zdeněk Liška

Významná změna „stodesítky“ přišla v souvislosti se zprovozněním úseku metra IV. C. II. (Ládví – Letňany), kdy se po 9. květnu 2008 její trasa dostala do podoby: Avia Letňany – Boletická – Letňany (M – C) – Kbelská – Hloubětín (M – B) – Kyje – Jahodnice – Hostavice – Dolní Počernice. Současně byly zavedeny posilové spoje v úseku: Letňany (M – C) – Avia Letňany (zrušeny k 30. srpnu 2008).

 31. července 2008 – Karosa B732 ev. č. 1034 na vloženém spoji linky číslo 110 v terminálu metra Letňany –Zdeněk Liška

Už od 29. listopadu 2009 došlo k úpravě trasy linky číslo 110, kdy z Letňan (M – C) jezdí úsekem: Tupolevova – Fryčovická – Obchodní Centrum Čakovice, aby se k 1. září 2010 dostala do téměř současné podoby: Teplárna Třeboradice – Třeboradice – Čakovice – Obchodní Centrum Čakovice – Tupolevova – Letňany (M – C) – Kbelská – Hloubětín (M – B) – Kyje – Jahodnice – Hostavice – Dolní Počernice, přičemž v úseku: Teplárna Třeboradice – Třeboradice jezdí celotýdenně vybrané spoje.

2. prosince 2009 – Karosa B731 ev. č. 1038 na lince číslo 110 v obratišti Obchodní centrum Čakovice – Pavel Hypš

Zkrácení do Hostavic přišlo 11. prosince 2011, jelikož už od prosince 2010 začala spojení Hostavic a Dolních Počernic zajišťovat navíc linka číslo 296. Od 31. října 2015 je v Čakovicích, pouze pro směr Třeboradice, zřízena společně s linkou číslo 166 staronová zastávka U Bílého mlýnku.

9. listopadu 2015 – Iveco Crossway na lince číslo 110 u zastávky U Bílého mlýnku – Pavel Hypš

Od 15. září 2016 došlo k otočení směru průjezdu třeboradickými zastávkami a zároveň k opětovnému prodloužení z Hostavic do Dolních Počernic do trasy: Třeboradice – Teplárna Třeboradice – Obchodní Centrum Čakovice – Tupolevova – Letňany – Kbelská – Hloubětín – Kyje – Jahodnice – Hostavice – Dolní Počernice.

22. prosince 2019 – Renault Citybus 12M ev. č. 1025 na lince číslo 110 v obratišti Dolní Počernice – Pavel Hypš

Od 31. srpna 2020 je v Třeboradicích obousměrně zřízena zastávka Prebslova. Od 25. května 2020 je zřízeno zastavování ve druhé zastávce Letňany směr Dolní Počernice (stávající nástupní zastávka linek do Kbel). Od 4. září 2023 došlo k prodloužení linky číslo 110 do bývalé zastávky Králova, nesoucí nový název Třeboradický hřbitov. Trasa linky číslo 110 je tedy: Třeboradický hřbitov – Třeboradice – Prebslova – Teplárna Třeboradice – Obchodní Centrum Čakovice – Tupolevova – Letňany – Letňany (T) – Kbelská – Hloubětín – Kyje – Jahodnice – Hostavice – Dolní Počernice.

Kvůli poměrně dlouhé trase protínající několik komunikací Pražského okruhu mívá linka číslo 110 poměrně často značná zpoždění. Kromě toho se jí nevyhýbá ani řada výluk, jako například opakované odklánění v Dolních Počernicích přes Novozámeckou na místo Českobrodské ulice. Naposledy proběhl od července do října 2017, kvůli odklonu linky číslo 224.

24. dubna 2009 – Karosa B732 projíždí na lince číslo 110 ulicí Novozámecká – Pavel Hypš

V rámci přesoutěžení městských linek, které vstoupilo v platnost od 1. prosince 2019, se novým dopravcem linky číslo 110 stala firma ČSAD Střední Čechy. Zpočátku se jednalo pouze o změnu papírovou, protože jako subdodávka na všechny pořadí byl objednán stávající dopravce Jaroslav Štěpánek. Postupně však dochází k rozšiřování počtu spojů zajišťovaných kmenovými vozy ČSAD Střední Čechy a jedno pořadí dlouhodobě zajišťuje subdodavatel Aranea.

10. srpna 2021 – Iveco Urbanway 12M ev. č. 8048 dopravce ČSAD Střední Čechy na lince číslo 110 přijíždí do zastávky Letňany; zajímavostí tohoto vozu, že vůz je dlouhodobě pronajat dopravcem Jaroslav Štěpánek – Pavel Hypš

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Pražské autobusy 1925 – 2005 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz, materiály ze sbírky Vladimíra Hradce

Podobné příspěvky

Napsat komentář