|

378

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 378 se v historii pražské městské dopravy setkáváme již po třetí. Po každé byla zavedena jako jiný druh linky. Poprvé, v první polovině 70. let jezdila v polonočním provozu, po druhé na prahu milénia jako linka PID neobsluhující Prahu a konečně po třetí od roku 2009 jezdí z Prahy do Jenštejna.

20. prosince 2011 – Autobus Karosa B951E na lince číslo 378 v terminálu Letňany – Pavel Hypš

Od 17. ledna 1972 byly na stávající autobusové lince číslo 121 zavedeny polonoční spoje vedené v trase: Krč, Budějovické náměstí – Na rolích – Spořilov – Chodovec – Chodov. Za necelý měsíc, 14. února 1972, dochází k převedení těchto spojů na nově vzniklou linku označenou číslem 378. „Třistasedmdesátosmička“ měla stanoven celotýdenní, polonoční (od 23h do 2 h následujícího dne) rozsah provozu. K jediné změně trasy došlo od 24. září 1973, kdy je zastávka Chodov přejmenovaná pravděpodobně na „Na Sádce“ a tím pádem je prodloužena dál do mezitím nově vzniklé zastávky Chodov. Na konečné Budějovické náměstí navazovala autobusová linka číslo 378 na tramvajové linky číslo 3, 13 a 18. V souvislosti s uvedením prvního úseku pražského metra, 9. května 1974, byl v pražské městské dopravě zrušen polonoční provoz, čímž také autobusová linka číslo 378 zanikla.

Trasa autobusové linky číslo 378 uvedená v materiálu „DOPRAVNÍ SITUACE PRAHA“ z roku 1972 – sbírka Pavel Hypš

Po druhé dochází k zavedení autobusové linky číslo 378 dne 24. září 2000. Tentokrát měla trasu: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nádraží – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, V olšinkách – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nemocnice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, náměstí – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nádraží. Některé prameny ale uvádí, že mezi 24. zářím 2000 a 28. březnem 2001 vedla trasa do nedalekých Popovic. Od 28. března 2001 navíc došlo k prodloužení do Staré Boleslavi, čímž nahradila původní městskou dopravu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, zřízenou podnikem ČSAD (Československá státní automobilová doprava – název používán v období 1950 – 1990) v 50. letech. Jako zajímavost lze uvést, že  v období 2000 – 2001, jezdila pouze po katastrálním území Brandýsa nad Labem. „Třistasedmdesátosmička“ byla označena licenčním číslem 288 378 do 14. prosince 2002 než byla od následujícího dne přečíslovaná na 478 (licenční číslo 288 478). Tímto počinem tak opět zůstalo neobsazeno číslo autobusové linky 378. 

2. srpna 2012 – Autobus Karosa Citybus na lince číslo 378 přijíždí k zastávce Jenštejn – Pavel Hypš

K dosud poslednímu zavedení „třistasedmdesátosmičky“ došlo od 29. listopadu 2009 v trase: Praha, Letňany (Metro C) – Důstojnické domy – Kbely – Vinořský hřbitov – Vinoř – Jenštejn – Jenštejn, Hradní. Zpočátku (cca v prvních třech měsících provozu) ještě nebylo fyzicky otevřeno autobusové obratiště Jenštejn, Hradní, a proto autobusy končily v zastávce Jenštejn. Od 1. července 2010 byla trasa prodloužena z konečné Jenštejn, Hradní do Radonic, kam celotýdenně zajíždí pouze vybrané spoje.

 17. března 2012 – Minibus SOR BN8.5 vyjíždí z Hradní ulice v Jenštejně na jednom z mála spojů pokračujících do Radonic – Pavel Hypš

Na autobusovou linku číslo 378 byly (a jsou) vypravovány autobusy standardní délky a od 11. prosince 2011 o víkendech a státních svátcích také midibusy. Dopravcem se dvakrát stal pražský Dopravní podnik (1972 – 1974 a 2009 – dosud) a jednou ČSAD Střední Čechy (2000 – 2002).

16. června 2011 – Během stávky odborů DPP se na jeden den vrátil do provozu linky 378 dopravce ČSAD Střední Čechy – Pavel Hypš

Poděkování patří Pavlu Hypšovi za poskytnutí dobových materiálů a fotografií.

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: archiv webu vetinari.wz.cz, web ropid.cz, publikace DOPRAVNÍ SITUACE PRAHA (1972) a Knižní jízdní řády PID
Poslední aktualizace: 16. listopadu 2013

Podobné příspěvky