|

150

Autobusová linka číslo 150 slouží dnes předevšíím pro spojení modřanského sídliště Na Beránku se stanicemi dvou linek metra. Za svou cestu jihem města však plní i celou řadu místních přepravních vztahů. Zajištěna je kloubovými autobusy Dopravního podniku hlavního města Praha.

3. srpna 2014 – SOR NB18 na lince číslo 150 přijíždí k zastávce Bělocerkevská – Pavel Hypš

Původně jako posilová linka vyjíždí „stopadesátka“ poprvé 20. ledna 1969 v trase: Nádraží Braník – Jiráskovo náměstí (dnes neexistující náměstí poblíž Modřanské školy) – Modřany, Tyršova čtvrť. Provoz byl zajištěn celotýdenně a vypomáhala stávajícím modřanským linkám 106 a 117.

Léto 1979 – Trasa linky číslo 150 – sbírka web prazsketramvaje.cz

V průběhu 80. let docházelo ke změně ukončování v Modřanech, především kvůli neustálým stavebním úpravám. Nejprve 30. srpna 1982 vzniklo první, do zastávky Sídliště Modřany. Další následoválo 1. září 1983, do zastávky Modřany, U otočky (dnes Levského).

1985 – Trasa linky číslo 150 – sbírka web prazsketramvaje.cz

O tři roky později, 1. září 1986, se stalo konečnou zastávkou Labe. Od 14. ledna 1989 se opět vrátila do jižní části modřanského sídliště, tentokrát pokračovala až do točny Sídliště Libuš. Už 17. října 1989 je trasa opětovně zkrácena, ovšem už na Násirovo náměstí.

 1. září 1989 – Schéma trasy linky číslo 150 – sbírka Pavel Hypš

Další změna přišla s otevřením tramvajové tratě do Modřan 27. května 1995. Z linky číslo 150 se stává pouze doplňkový spoj ve špičkách pracovních dnů a je provozována v nové trase: Nádraží Braník – Labe – Sídliště Lhotka – Kačerov.

4. září 2000 – Jízdní řád linky číslo 150 – sbírka Pavel Hypš

Od 31. srpna 2002 se „stopadesátka“ dočkala další úpravy. Z Kačerova byla prodloužena do vršovického obratiště Kloboučnická, na opačné straně došlo k odklonu z Labe k modřanské poliklinice. Od 14. prosince 2003 byla v manipulačním prostoru zřízena nástupní zastávka Čechova čtvrť.

29. června 2007 – Karosa B731 ev. č. 7198 v terminálu Kačerov – Pavel Hypš

Počínaje 1. zářím 2009 je linka číslo 150 prodloužena do terminálu Želivského, oproti stávající lince číslo 139 však jede z Michle kolem plynárny a dále přes Bohdalec a Slavii. Tato změna se výrazně osvědčila, a zasadila také námi popisované lince výrazně vyšší význam. Při změnách od 1. září 2012 je tak rozsah provozu rozšířen na celodenní a celotýdenní, nasazeny kloubová vozidla a také prodloužena trasa od modřanské polikliniky na sídliště Na Beránku, kde nahradila linku číslo 139, odkloněnou do Komořan.

17. dubna 2014 – Karosa B741 ev. č. 6115 na lince číslo 150 v zastávce Pavelkova – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík), web ropid.cz
Poslední aktualizace: 23. září 2015

Podobné příspěvky