|

414

Autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 414 dnes zajišťuje spojení neustále se rozvíjející obce Vonoklasy s železniční stanicí Černošice na trati Praha – Beroun. Školní spoj navíc zajišťuje i místní přepravní vztahy ve městě Černošice.

 21. února 2014 – Karosa C934 na lince číslo 414 poblíž zastávky Vonoklasy, chaty – Pavel Hypš

Poprvé bylo číslo 414 obsazeno 1. září 1982 školní linkou vedenou v trase: Bílá Hora – Malý Břevnov – Petřiny. Ta byla, jako „školní spoj číslo 14“, v provozu od 16. listopadu 1978. Zpočátku v trase Malý Břevnov – Petřiny, nástupní zastávka Bílá Hora byla zřízena 11. prosince 1978. Od 5. května 1994 došlo k odklonu do konečné zastávky Na Okraji. Počínaje 4. zářím 2000 dochází k přečíslování na 560.

 Leden 2000 – Jízdní řád školní linky číslo 414 – sbírka Pavel Hypš

Znovu vyjíždí autobusová linka, označená číslem 414, dne 1. června 2002. Jedná se o původní linku číslo 314, přečíslovanou v rámci reorganizace systému linkového vedení, vedenou v trase: Černošice, železniční zastávka – Vonoklasy, samoobsluha. Jeden ranní spoj pokračuje z železniční zastávky k II. základní škole v Černošicích. Od 9. prosince 2012 je pro školní spoj zřízena zastávka Černošice, Kladenská.

 20. listopadu 2009 – Karosa C954 na lince číslo 414 v zastávce Černošice – Pavel Hypš

Z úsporných důvodů je od 12. prosince 2004 několik spojů linky číslo 414 prodlouženo z Vonoklas přes Třebotov-Kalu do obce Roblín, v časech kdy sem nezajíždí linka číslo 313. Od 12. prosince 2005 je v tomto úseku zřízena nová zastávka Roblín, hájovna. Spojů do Roblína při pozdějších změnách jízdních řádů ubývalo a ke zrušení posledního spoje došlo od 29. února 2016.

 23. února 2016 – V posledním období vedl do Roblína již pouze jediný spoj, v 6 hodin ráno – Pavel Hypš

Školní linku číslo 414 zajišťoval Dopravní podnik hlavního města Prahy, autobusy standardní délky. Příměstskou variantu do Vonoklas zpočátku vypravoval dopravce Jana Barnátová-Spojbus, později pouze Spojbus. Počínaje 1. červencem 2010 všechny linky tohoto dopravce převzala společnost Veolia Transport Praha, dnes Arriva Praha. Od 12. prosince 2010 jsou na vybrané spoje vypravovány nízkopodlažní midibusy.

 22. února 2016 – Minibus SOR CN8,5 na lince číslo 414 v obci Solopisky – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990, web mhdpraha.pes.cz, web ropid.cz
Text zveřejněn: 14. března 2016

Podobné příspěvky

Napsat komentář