|

162

11. dubna 2014 – Karosa B 951.1713 ev. č. 4020 na lince číslo 162 ve výstupní zastávce Dolní Chabry – Zdeněk Liška

V červnu roku 2019 uplyne 50 let od zavedení autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) číslo 162. Po celou dobu své existence zajišťuje dopravní obslužnost pražské městské části Dolní Chabry s katastrálním územím Kobylis. Svým trasováním lze „stošedesátdvojku“ zařadit do skupiny napáječových linek. Od svého zavedení v roce 1969 prošla pouze čtyřmi změnami trasy. Provozovatelem autobusové linky č. 162 byl (a je) pražský dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních).

6. června 2009 – Karosa B732 ev. č. 5910 na lince číslo 162 v obratišti Dolní Chabry – Zdeněk Liška

Na území Chaber se autobusy objevily už v letech 1912 až 1914, a to na soukromé lince Praha – Mělník, jejímž provozovatelem byl František Černý. V důsledku vypuknutí I. světové války, v roce 1914, byla linka zrušena. V Chabrech se znovu objevily autobusy od 11. ledna 1922, kdy Československá pošta zavedla linku číslo 682 spojující Prahu s Vodolkou (nyní Odolena Voda). Postupem času přibyly další linky, které projížděly územím Chaber. V roce 1956 vznikla přímá předchůdkyně linky číslo 162, a to autobusová linka č. 01032 vedená v trase: Praha 3, Na Florenci, autobusové nádraží – Praha-Kobylisy – Horní Chabry – Horní Chabry, MNV – Čimice, obec. Rozsah provozu byl stanoven jen na všední dny. Provozovatelem této linky se stal podnik ČSAD (Československá státní automobilová doprava) s celorepublikovou působností. 

1959 – Jízdní řád autobusové linky ČSAD č. 01032 – sbírka Zdeněk Liška

Dne 2. června 1969 došlo k zahájení provozu na autobusové lince č. 162, jež vedla trasou: Kobylisy, vozovna (nyní Vozovna Kobylisy) – Dolní Chabry, MNV (nyní Osecká) – Budečská – Dolní Chabry, Mateřská škola. Rozsah provozu byl celotýdenní. Zavedení „stošedesátdvojky“ souviselo s připojením obce Dolní Chabry ku Praze v roce 1968. Jistě není bez zajímavosti, že jedna část území nesla název Horní Chabry a druhá Dolní Chabry. Obě části nakonec splynuly a nesou jednotný název Dolní Chabry. Ještě ke dni 2. června 1969 zanikla autobusová linka č. 01032. Pro úplnost dodejme, že konečná Dolní Chabry, Mateřská škola (později Dolní Chabry) se nacházela v prostoru Bíleneckého náměstí.

Listopad, prosinec 1980 – Ve výřezu z mapy je patrná trasa autobusové linky číslo 162 – sbírka Pavel Hypš

Počínaje dnem 20. prosince 1990 byla trasa „stošedesátdvojky“ prodloužena do podoby: Ke Stírce – Vozovna Kobylisy – Dolní Chabry (dříve Mateřská škola). Rozsah provozu zůstal i nadále celotýdenní. Až od 28. srpna 1993 byla trasa prodloužena do současné konečné Dolní Chabry a na Bíleneckém náměstí vznikla stejnojmenná zastávka. Dosud poslední změna trasy autobusové linky č. 162 vstoupila v platnost od 1. září 2005 a znamenala odklon ke stanici metra Kobylisy. Od uvedeného data má trasa podobu: Kobylisy – Sídliště Kobylisy – Vozovna Kobylisy – Osecká – Bílenecké náměstí – Dolní Chabry.

16. listopadu 2003 – Karosa B732 ev. č. 5703/II na lince číslo 162 v konečné Ke Stírce – Zdeněk Liška

V novodobé historii byla autobusová linka č. 162 také využita při výlukách tramvajových tratí. V termínu od 19. května do 1. července 2009 probíhala výluka tramvajové trati: Kobylisy – Sídliště Ďáblice a po tu dobu jezdila „stošedesátdvojka“ trasou: Dolní Chabry – Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice. I v této podobě zůstal zachován celotýdenní rozsah provozu. V období od 1. července do 1. září 2017 probíhala výluka tramvajové trati: Březiněveská – Vozovna Kobylisy. V nočním provozu byly na lince č. 162 zavedeny dva spoje jezdící trasou: Vozovna Kobylisy – Sídliště Kobylisy – Kobylisy – Sídliště Kobylisy – Vozovna Kobylisy. Oba spoje byly zajišťovány přejezdy kmenovou noční linkou číslo 914/51. Přejezdy probíhaly z Březiněvsi k Vozovně Kobylisy a zpět. Při tomto opatření se na „stošedesátdvojce“ vyskytly také midibusy.

7. června 2009 – Karosa B732 ev. č. 5827/II na lince číslo 162 v obratišti Sídliště Ďáblice – Zdeněk Liška

Podobné příspěvky

Napsat komentář