|

307

Číslo 307 v síti pražské městské dopravy bylo poprvé použito pro noční autobusovou linku už v 70. letech. Od roku 1996 je využito pro příměstskou linku Pražské integrované dopravy (PID). Trasa linky č. 307 nyní spojuje Prahu, Rudnou, Úhonice a Unhošť s Kladnem. Prodlužování trasy bylo vyvoláno rozvojem systému PID. Od zavedení linky v roce 1996 je provozovaná celodenně a celotýdenně. Dopravcem a provozovatelem „třistasedmičky“ a její předchůdkyně vždy byl podnik ČSAD Kladno (nyní člen skupiny Arriva), který na ně nasazoval standardně dlouhé a v novodobé historii kloubové autobusy.

24. března 2021 – SOR NB18 ev. č. 8967 na lince číslo 307 v Unhošti – foto Pavel Hypš

V síti linek pražské městské hromadné dopravy se č. 307 poprvé objevilo od 15. května 1972, kdy byla zavedena noční autobusová linka vedená trasou: Hotel International (Podbaba) – Vysoká škola zemědělská (zastávka obsluhovaná pouze ve směru zpět) – Suchdol, Revoluční – Suchdol. Na lince platilo jízdné ve výši 3 Kčs. V souvislosti s uvedením do provozu prvního úseku metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc) ke dni 9.května 1974 došlo k přečíslování linky č. 307 na č. 502. Touto změnou zanikla noční autobusová linka č. 307. Současně došlo ke změně výše jízdného.

1972 – Trasa noční linky č. 307 uvedená v materiálu Dopravní situace Praha 1972 – sbírka Pavel Hypš

Za přímou předchůdkyni současné příměstské autobusové linky č. 307 lze považovat linku ČSAD (Československá automobilová doprava – název používán v letech 1949 a 1950; Československá státní automobilová doprava – název používán v letech 1950 až 1990, i když zkratku ČSAD používají dopravci i po roce 1990) č. 13600 Praha (Smíchov) – Chrášťany – Rudná – Drahelčice – Úhonice – Ptice – Červený Újezd – Unhošť, náměstí – Velké Přítočno – Kladno. Kmenová linka byla provozovaná celodenně a celotýdenně. Prokazatelně byla zavedena před rokem 1956, a to s označením č. 01211, mezi lety 1960 až 1962 přečíslovaná na č. 01360 a v roce 1972 pak na č. 13600. V této podobě existovala prokazatelně ještě v roce 1994. Po celou dobu uvedenou linku provozoval podnik ČSAD dopravní závod 106 (do roku 1963 měl č. 105) Kladno.

1987 – Autobusová linka ČSAD č. 13600 (směr z Kladna do Prahy) uvedená v dobovém knižním jízdním řádu platném pro roky 1987-1988 – sbírka Zdeněk Liška

V souvislosti s postupným rozvojem systému Pražské integrované dopravy došlo od 1. června 1996 k zavedení příměstské autobusové linky č. 307, která vedla trasou: (Praha) Zličín – Chrášťany – Rudná – Rudná, Hořelice – Drahelčice – Úhonice. Rozsah provozu byl (a dosud je) celodenní a celotýdenní. Při další vlně integrace byla, od 30. května 1999, trasa prodloužena o úsek: Úhonice – Ptice – Červený Újezd – Svárov – Unhošť, náměstí. Mezi Úhonicemi a Unhoští jezdily jen některé spoje, mezi Zličínem a Úhonicemi pak spoje v přepravních špičkách pracovních dnů a také existoval jeden spoj Zličín – Červený Újezd.

Leden 2000 – Jízdní řád autobusové linky č. 307, platný od 1. září 1999, uvedený v materiálu Informace o pražské integrované dopravě – sbírka Pavel Hypš

Zanedlouho, od 1. září 1999, jezdily všechny spoje v celé trase (Zličín – Unhošť, náměstí), a to celodenně a celotýdenně. Počínaje dnem 27. ledna 2002 byly zavedeny jednotlivé spoje, které zajížděly do komerční zóny Rudná (vedly přes tehdejší zastávku Rudná, Telecom) a současně v úseku: Červený Újezd – Unhošť, náměstí jezdily vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. V důsledku ničivých povodní v srpnu 2002 byla trasa linky č. 307 prodloužena (ke dni 15. srpna 2002) ze Zličína ke konečné tramvají Sídliště Řepy. Prodlouženým úsekem autobusy jezdily celodenně a celotýdenně. Od 25. října 2002 na Sídliště Řepy „třistasedmička“ jezdila jen v pracovní dny a od 22. března 2003 na území Prahy byla trasa zkrácena do původní konečné, tzn. na Zličín.

14. listopadu 2002 – Karosa C 734 ev. č. 1386 na lince č. 307 v konečné Sídliště Řepy – foto Zdeněk Liška

Patrně od 1. července 2006 bylo zrušeno zajíždění do komerční zóny v Rudné. K prodloužení trasy do současné podoby: Zličín – Chrášťany – Rudná, Hořelice – Úhonice – Unhošť, náměstí – Malé Přítočno – Kladno, U Hvězdy – Kladno, autobusové nádraží došlo od 15. prosince 2019, kdy současně na linku začaly být nasazovány kloubové autobusy. V současnosti „třistasedmička“ má několik variant spojů (Zličín – Červený Újezd; Zličín – Úhonice; Zličín – Unhošť, náměstí a Zličín – Kladno, U Hvězdy), přičemž celou trasu projede jen několik spojů v pracovní dny.

31. srpna 2022 – Třídvéřový kloubový autobus SOR NB 18 na lince č. 307 na autobusovém nádraží v Kladně – foto Zdeněk Liška

Díky uvedenému prodloužení trasy do Kladna byla zrušena linka Středočeské integrované dopravy (SID) označená A 27 Kladno – Unhošť – Rudná (licenčně 220027; její předchůdkyní byla linka ČSAD č. 13630). Ode dne 11. prosince 2022 v pracovní dny dopoledne byly vybrané spoje linky č. 307 prodlouženy o úsek: Unhošť – Kladno. Počínaje dnem 5. března 2023 v pracovní dny odpoledne byl zaveden spoj jedoucí z Unhoště do Kladna, který byl převeden ze stávající linky č. 630.

22. října 2022 – SOR NB18 ev. č. 8971 na lince číslo 307 v zastávce Kladno, U tržnice – foto Pavel Hypš

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875-2015 (Ing. F. Prošek, 2016)

Linky příměstské 1992-2005 (Ing. F. Prošek)

ČSAD autobusová doprava v Praze a středních Čechách (Z. Liška, Ing. T. Javořík, 2015)

Dobové knižní jízdní řády

www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář