|

302

Tímto článkem si přiblížíme především vývoj dopravní obslužnosti obce Přezletice. Již od 50. let 20. století sem zajížděly vybrané spoje autobusových linek spojujících zejména Prahu s Brandýsem nad Labem – Starou Boleslaví. Provozovatelem byl státní dopravce ČSAD (Československá státní automobilová doprava) a od první poloviny 90. let soukromí dopravci. K začlenění Přezletic do systému Pražské Integrované Dopravy (PID) dochází v roce 1996, kdy je zavedena autobusová linka číslo 302, kterou později několik let také doplňovala i linka číslo 386.

 7. března 2012 – Autobus Iveco Crossway LE na dnes již bývalé konečné Přezletice – Pavel Hypš

Prokazatelně v roce 1956 zajíždělo do Přezletic několik spojů autobusové linky ČSAD označené číslem 01006 (Praha II., Na Florenci autob. nádr. – Kbely – Vinoř / Přezletice – Brandýs nad Labem / Záryby – Stará Boleslav – Mečeříž), kterou v období 1960 – 1962 doplnily vybrané spoje linky 01007 (Praha-Florenc – Kbely, PAL – Vinoř / Přezletice – Brandýs nad Labem, nám. – Stará Boleslav, aut. nádr.). Mezi léty 1962 – 1966 dochází ke změně trasy linky 01006, kdy přestává zajíždět do Přezletic, naopak ve stejné době je zavedena školní linka 01046e (Podolanka – Přezletice – Vinoř, stará škola) s jedním ranním spojem. Na přelomu 60. a 70. let jsou do Přezletic zavedeny vybrané spoje linky 01017 (Praha-Letňany, Avia – Praha-Kbely, PAL – Vinoř / Přezletice – Brandýs nad Labem, nám. – Stará Boleslav, aut. nádr.). V první polovině 70. let dochází k celorepublikovému přečíslování autobusových linek ČSAD a tak je linka 01007 nově označena 10070, 01017 se poté uvádí jako 10170 a školní linka 01046e obdržela číslo 10465. Zároveň je v období 1971 – 1974 zřízen druhý, trochu odlišný, spoj na školní lince.

Jízdní řád linky 01006 z roku 1959

V rozmezí let 1980 – 1982 dochází ke změně trasy linky 10170 a právě od roku 1982 prokazatelně nejezdí přes Přezletice. Na dalších deset let tak zajišťovaly dopravní obslužnost Přezletic pouze linky 10070 a školní 10465. V roce 1993 dochází ke zrušení školní linky 10465, přičemž její spoje jsou začleněny do linky 10070. Ještě v témže roce do Přezletic zajíždí většina spojů linky 10070 jedoucích z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi do Prahy, v opačném směru je počet spojů obsluhujících Přezletice nižší. Roku 1995 se v Přezleticích objevuje linka 281018 (Stará Boleslav – Brandýs nad Labem – Vinoř / Přezletice – Praha, Palmovka – Kostelec nad Labem), jejíž spoje často končí/začínají v Praze a jedou v různých variantách trasy. Provozovatelem popisovaných linek byl národní podnik ČSAD 101 Praha-Karlín a od roku 1970 ČSAD 101 Praha-Klíčov. Po transformaci závodů ČSAD na státní podniky, v roce 1988, zůstal název dopravce stejný, v roce 1991 se již v jízdních řádech vyskytuje pod označením ČSAD Praha 9 a od následujícícho roku (1992) do roku 1994 jako ČSAD Praha-Klíčov. Ke změně majitele podniku dochází zřejmě v roce 1994, kdy se v jízdních řádech vyskytuje dopravce pod názvem „JUDr. Jan Hofmann, Česká spedice – Autoopravny – Doprava“. Výše uvedené autobusové linky jsou také zmíněny v článcích o linkách 375, 366 a 399, neboť právě z nich postupně vzniklo více linek PID.

 16. května 2008 – Autobus dopravce Connex Praha na lince číslo 302 v terminálu Letňany – Pavel Hypš

K začlenění Přezletic do systému PID dochází 3. června 1996, kdy je v trase Českomoravská – Prosek – Kbely – Přezletice zavedena autobusová linka číslo 302. Rozsah provozu byl stanoven pouze na pracovní dny, což na „třistadvojce“ setrvalo až do roku 2008. Dopravcem se v letech 1996 – 2006 stala firma J. Horký – Hotliner (později Hotliner). Od 1. ledna 2007 linku provozuje Connex Praha s r. o. Významnou změnou bylo zprovoznění úseku metra IV. C II (Ládví – Letňany) a to k datu 9. května 2008, kdy dochází k úpravě (zkrácení) trasy do úseku Letňany – Kbely – Vinořský hřbitov – Přezletice. Zanedlouho, od 30. srpna 2008 je na „třistadvojce“ zaveden i víkendový provoz. Od téhož dne je trasa dále upravena do podoby Letňany – Kbely – Jilemnická (nyní Bakovská) – Ctěnice – Vinořský hřbitov – Přezletice. Díky zajíždění do Ctěnic došlo ke zrušení autobusové linky číslo 280 (Českomoravská – Prosek – Kbely – Ctěnice – Vinoř). Rovněž k 30. srpnu 2008 dochází ke změně dopravce, kdy linku 302 nově (a až do dnešních dnů) provozuje Jaroslav Štěpánek.

 Jíudní řád linky PID 302 z roku 1997

Další úprava trasy se uskutečnila k 9. prosinci 2012. Od tohoto data je původní konečná Přezletice zrušena, resp. zastávky jsou přemístěny do vedlejší souběžné ulice a „třistadvojka“ pokračuje dále do nově zřízeného autobusového obratiště Přezletice, Kocanda (tento název dostává až dodatečně od 3. března 2013). V době od 9. prosince 2012 do 3. března 2013 neslo nové obratiště název Přezletice. Původní zastávka Přezletice byla přejmenována na Přezletice, Horní náves. Od 3. března 2013 dochází k zatím poslední úpravě trasy, prodloužení (pouze v pracovních dnech) z Letňan na Palmovku.

 22. září 2008 – Autobus linky 302 v terminálu Letňany – Zdeněk Liška

Během roku 2013 proběhlo výběrové řízení na zajištění provozu linky číslo 302. Jeho vítězem se stal dopravce About Me, těsně následovaný konkurenční firmou Stenbus. Od 1. ledna 2014 sem vypravoval čtyři autobusy SOR NB12 ev. č. 1916 – 1919, další vůz stejného provedení ev. č. 1915 byl dlouhodobě zapůjčený od výrobce.

 15. ledna 2014 – SOR NB12 dopravce About Me přijíždí na lince číslo 302 do zastávky Prosek – Pavel Hypš

Ani dopravce About Me nebyl na lince číslo 302 definitivním. Z důvodu efektivnějšího zoběhování byla námi popisovaná linka převedena od 1. listopadu 2018 pod dopravce ČSAD Střední Čechy. Počínaje 1. prosincem 2019 byla linka číslo 302 prodloužena z Letňan na Českomoravskou a na opačné straně začaly vybrané spoje jezdit z Přezletic až do Veleně, odkud pokračují jako linka číslo 377 přes Miškovice zpět do Prahy.

25. března 2022 – Solaris Urbino 12 ev. č. 8151 na lince číslo 302 na Horní návsi v Přezleticích – foto Pavel Hypš

K 31. srpnu 2020 byla linka číslo 302 odkloněna ve Kbelích přes zastávky Valcha a Jilemnická. Tato změna byla anulována od 4. ledna 2021 a od stejného data došlo opět ke zkrácení pražského úseku pouze do terminálu Letňany.

6. dubna 2021 – Iveco Urbanway 12M ev. č. 8050 na lince číslo 302 v terminálu Letňany – sbírka Pavel Hypš

Vyjma kmenových dopravců se na lince číslo 302 objevují v posledních letech také ve značném počtu subdodávky. Nejrozšířenější v tomto směru jsou autobusy dopravce Libuše Mikší, potkat jsme zde mohli také vozy dopravců Retrobus nebo Jami Bus.

20. srpna 2023 – Iveco Urbanway ev. č. 1791 dopravce Jami Bus na lince číslo 302 v zastávce Vinořský hřbitov – foto Pavel Hypš

Zdroje: Knižní jízdní řády ČSAD pro Středočeský kraj z vybraných let, web Ropid.cz (historický vývoj), publikace Pražské autobusy 1925 – 2006 (P. Fojtík, F. Prošek)

Podobné příspěvky

Napsat komentář