|

153

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy označená číslem 153 byla několikrát zrušena a několikrát zavedena. Dopravcem byl nejdříve Dopravní podnik, v následujícím období soukromá firma Veolia Transport Praha (nyní Arriva Praha), poté opět Dopravní podnik a dnes ji zajišťuje dopravce About Me. Linku obsluhovaly standardně dlouhé i kloubové autobusy, zatímco dnes ji zajišťují výhradně nízkopodlažní midibusy.

4. září 2009 – Karosa C 734 ev. č. 1319 na lince číslo 153 zajíždí do zastávky Sídliště Modřany – Jiří Vařečka

Od 21. února 1966 zavedl Dopravní podnik autobusovou linku číslo 153 v trase: Vysočany ÚNZ (Ústav Národního Zdraví) – Klíčovská – Nový Prosek – Čakovice. Jednalo se o další variantu linky číslo 152 s jediným rozdílem, že nezajížděla do oblasti Krocínky. Tehdy jezdila jen ve špičkách pracovních dnů. K 1. březnu 1967 nastalo prodloužení ze stávající konečné Čakovice do obratiště Čakovice, ZPA (Závody Průmyslové Automatizace). Již 17. dubna 1967 došlo k rozšíření provozu i na večery všedních dnů. Zanedlouho poté, 21. srpna 1967, došlo ke zrušení linky číslo 153 a nahrazení linkami číslo 141 a 151.

26. února 2010 – Karosa C 934E ev. č. 1336 na lince číslo 153 opouští zastávku U Libušského potoka – Jan Freitag

V souvislosti se zrušením trolejbusové trati do Jinonic proběhlo 31. března 1969 znovuzavedení „stopadesáttrojky“ v trase: Anděl – Motorlet, ale již 9. dubna 1969 přišel zvrat. S autobusy Škoda 706 RTO hojně nasazovanými na linku byly obtížné rozjezdy do prudkého kopce v zastávce Václavka, naproti tomu první série autobusů další generace – Karosa ŠM 11 – neměly dostatečně účinné brzdy, poněvadž nedisponovaly zpomalovací (motorovou) brzdou a bubnové se zahřívaly, čímž se výrazně snižoval brzdný účinek.  Z uvedených důvodů byl, v období 9. dubna – 31. května, provoz linky číslo 153 dočasnězajišťován trolejbusy. Tímto opatřením se stala v historii pražské městské dopravy jedinou autobusovou linkou, jíž přechodně  nahradily trolejbusy. Po dosazení motorových brzd a dalších úpravách dostatečného počtu vozů Karosa ŠM 11 uzpůsobených pro kopcovitý terén došlo od 2. června k opětovnému nasazení autobusů a také rozšiření provozu i na soboty – pokud byly pracovním dnem. K omezení rozsahu provozu pouze na špičky pracovních dnů (bez pracovních sobot) došlo již 4. srpna 1969.

 1986 – Takto byla „stopadesáttrojka“ uvedena v knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Teprve 16. října 1972 byla „stopadesáttrojka“ prodloužena z konečné Motorlet dál do Jinonic a zároveň začala jezdit celotýdenně. Už 26. března 1973 nastalo opětovné zkrácení trasy k Motorletu a současně omezení rozsahu provozu jen na špičky pracovních dnů. Od 5. dubna 1976 došlo k prodloužení z Anděla do zastávky S. M. Kirova1). Za dva roky, konkrétně 2. května 1978, přišlo prodloužení do Jinonic a současně začala linka jezdit i o sobotách, pokud byly pracovním dnem. Až 1. září 1980 byl omezen rozsah provozu pouze na špičky pracovních dnů a k 15. březnu 1983 proběhlo zkrácení trasy do úseku: Anděl – Jinonice. V souvislosti s otevřením trasy metra I. B (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc) nastalo od 3. listopadu 1985 zrušení námi popisované linky.

 1995 – Ikarus 280.08 ev. č. 4306 vypravený na linku číslo 153 v dnešní zastávce U Libušského potoka – Roman Vanka, web citybus.cz

Po 1. září 1986 jsme se se „stopadesáttrojkou“ mohli setkávat v trase: Smíchovské nádraží – Nádraží Braník – Družná – Modřany, U otočky, kde doplňovala stávající autobusovou linku číslo 210. Provozovaná byla celotýdenně. Po dobu jejího provozu došlo k jediné změně, a tou se stalo prodloužení trasy do nynější zastávky Levského. Tato změna vstoupila v platnost 24. dubna 1993. Původní zastávka U otočky (včetně obratiště) existovala v místech dnešní zastávky Modřanská rokle (od roku 1993 nesla název Nad roklí). Po prodloužení trasy dál do míst, kde se nyní nachází zastávka Levského byla zřízena konečná U otočky, která byla později přejmenovaná na Levského. Díky zprovoznění tramvajové trati do Modřan došlo 26. května 1995 ke zrušení autobusové linky číslo 153 a k dalším změnám názvů uvedených zastávek.

 18. května 1995 – Ikarus 280.08 vypravený na linku číslo 153 v zastávce Zátišská – Petr Bechyně, web citybus.cz

Znovu jsme se se „stopadesáttrojkou“ mohli setkávat od 1. září 2009 do 7. března 2010, kdy jezdila v trase: U Libušského potoka – Levského – Sídliště Libuš – U Libušské sokolovny – Sídliště Písnice. Tehdy její provoz, svými standardně dlouhými autobusy, zajišťoval dopravce Veolia Transport (nyní ARRIVA) Praha. Provozovaná byla pouze ve špičkách pracovních dnů coby napáječová linka k tramvaji. Během výluky tramvají do Modřan byla na podzim 2009 prodloužena ze zastávky U Libušského potoka až na Nádraží Braník bez zastavování v nácestných zastávkách.

18. září 2009 – Při výluce tramvajové trati do Modřan se „stopadesáttrojka“ podívala do obratiště Nádraží Braník – Jiří Vařečka

Od 7. ledna do 23. srpna 2017 v souvislosti s uzavřením stanice metra B Jinonice byla zavedena posilová linka k lince číslo 137, označená 153, vedená v trase: Na Knížecí – Malvazinky – U Waltrovky – Hutmanka – Jinonice – Vidoule.

15. května 2017 – Karosa B951E ev. č. 4089 na lince číslo 153 v zastávce Hutmanka – Pavel Hypš

Z důvodu zlepšení dopravní obsluhy oblastí Nikolajky, Malvazinek a Radlice je od 1. prosince 2019 zavedena nová midibusová linka číslo 153 v trase: U ZVONU – Černý vrch – Malvazinky – Smíchovský hřbitov – Laurová – Radlická – Dívčí Hrady – NA KONVÁŘKOU. V provozu je celotýdenně, dopravcem je firma About Me.

6. prosince 2019 – Iveco Daily ev. č. 1914 přijíždí na lince číslo 153 do zastávky U Zvonu – Pavel Hypš

Poznámky:

1) Zastávky S. M. Kirova se nacházely v dnešních ulicích Matoušova (nástupní) a V botanice (výstupní).

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz

Podobné příspěvky

4 Komentáře

Napsat komentář