|

156

1. září 2011 – SOR BN8.5 ev. č. 3139 na lince číslo 156 vyjíždí ze zastávky Přívozní – Pavel Hypš

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 156 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena, přičemž ji lze zařadit do skupiny tzv. „napaječových“ linek. Na trasování měla vliv výstavba pražské podzemní dráhy – metra. „Stopadesátšestku“ provozoval (a provozuje) pražský dopravní podnik, který na ni v letech 1970 až 2008 nasazoval jednak standardně dlouhé, ale i kloubové autobusy. Při jejím znovuzavedení, v roce 2011, se stala midibusovou linkou s polookružní trasou. 

3. června 2004 – Karosa B 732 ev. č. 5675 na lince č. 156 v zastávce Jankovcova – Zdeněk Liška

Autobusová linka č. 156 byla zavedena od 22. června 1970, kdy vedla trasou: Revoluční – Dopravní podnik – Vychovatelna – Liberecká – Prosek. Na lince platil nepřestupný tarif a rozsah provozu byl stanoven na pracovní dny a na soboty. Pro úplnost dodejme, že k slavnostnímu zahájení provozu došlo dne 20. června 1970. V souvislosti se začleněním „stopadesátšestky“ do sítě tzv. „překryvných“ autobusových linek, byla ode dne 1. února 1971 označena č. 256, přičemž číslice 2 vyjadřovala jízdné ve výši tehdejších 2 Kčs (místo obvyklé 1 Kčs). Zanedlouho, od 14. února 1971, byl provoz rozšířen také na další nepracovní dny (neděle a státní svátky).

1972 – Výpis zastávek autobusové linky č. 256 uvedený v materiálu Dopravní situace Praha 1972 – sbírka Pavel Hypš

Ode dne 5. března 1973, kdy zahájily provoz autobusové garáže Klíčov, byly zavedeny vybrané spoje linky č. 256 jezdící z Proseka do zastávky DP Klíčov. V souvislosti s otevřením úseku metra I. C (Sokolovská, nyní Florenc – Kačerov), k datu 9. května 1974, obdržela námi popisovaná linka původní označení č. 156. Dále byly zrušeny vybrané spoje jezdící ke klíčovským garážím a nově byl rozsah provozu stanoven na přepravní špičky pracovních dnů. Počínaje dnem 27. září 1974 byly opět zavedeny některé spoje jezdící do zastávky DP Klíčov, ale od 27. září 1975 ke klíčovským garážím už zajížděly všechny spoje.

Srpen 1978 – Na mapě je vidět trasa autobusové linky č. 156 – sbírka Zdeněk Liška

Další změny na lince č. 156 vstoupily v platnost od 30. srpna 1976, kdy se trasa dostala do podoby: Náměstí Krasnoarmějců (nyní Staroměstská) – Revoluční – Vychovatelna – Prosek – Nový Prosek – Průjezdní – DP Klíčov, přičemž úsekem: Průjezdní – DP Klíčov jezdily vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. K výše uvedenému datu byl zaveden celotýdenní rozsah provozu. Ode dne 6. dubna 1981 byla trasa dále upravena a odkloněna: Staroměstská – Průjezdní – Na hranici (nyní Letňanská) – Letňany (nyní Staré Letňany) – Závody J. Dimitrova (někdy též Čakovice, ZJD nebo jen ZJD), ale v ůseku: Průjezdní – Čakovice, ZJD jezdily vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů.

12. září 1986 – Ikarus 280.08 ev. č. 4008 na lince č. 156 opouští zastávku Letňany – Jan Arazim

Po prodloužení trasy metra C do stanice Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice) byla, od 4. listopadu 1984, trasa „stopadesátšestky“ upravena do podoby: Fučíkova – Jankovcova – Vychovatelna – Prosek – ZJD Čakovice (později Avia Čakovice). Počínaje dnem 1. února 1988 zahájilo provoz nové obratiště Avia Letňany, kde nově byla ukončena i linka č. 156. V souvislosti s uvedením do provozu úseku metra II. B (Florenc – Českomoravská; na trati byl zahájen provoz už ke dni 22. listopadu 1990), došlo od 23. listopadu 1990 u autobusové linky č. 156 k úpravě trasy: Nádraží Holešovice – Vychovatelna – Prosek – Průjezdní – Aero (nyní Boletická) – Letňany (nyní Staré Letňany) – Avia Letňany (projížděná konečná zastávka) – Krausova (nyní Sídliště Letňany) – Tupolevova – Průjezdní – Prosek – Vychovatelna – Nádraží Holešovice. V této podobě byla provozována pouze v ranních přepravních špičkách pracovních dnů.  

Leden 1994 – Výpis zastávek tras linky č. 156 v dobové brožurce – sbírka Pavel Hypš

Ještě k datu 23. listopadu 1990 byla trasa „stopadesátšestky“ upravena do podoby: Nádraží Holešovice – Vychovatelna – Prosek – Průjezdní – Tupolevova – Krausova – Avia Letňany (projížděná konečná zastávka) – Letňany – Aero – Průjezdní – Prosek – Vychovatelna – Nádraží Holešovice. V této podobě pak byla provozována v ostatním období dne. Další změny trasy vstoupily v platnost od 2. září 1995, kdy byl upraven rozsah provozu pouze na přepravní špičky pracovních dnů. Nově vedly trasy v podobách: Nádraží Holešovice – Vychovatelna – Prosek – Průjezdní – Aero – Letňany – Avia Letňany (projížděná konečná zastávka) – Krausova – Tupolevova – Průjezdní – Prosek – Vychovatelna – Nádraží Holešovice (v uvedené podobě existoval provoz v ranních přepravních špičkách pracovních dnů) a Nádraží Holešovice – Vychovatelna – Prosek – Průjezdní – Tupolevova – Krausova – Avia Letňany (projížděná konečná zastávka) – Letňany – Aero – Průjezdní – Prosek – Vychovatelna – Nádraží Holešovice (v uvedené podobě existoval provoz v odpoledních přepravních špičkách pracovních dnů). Od 20. května 2003 na trase linky č. 156 přibyla zastávka Výstaviště Letňany.

1. srpna 2003 – Karosa B 731 ev. č. 7215 na lince č. 156 v terminálu Nádraží Holešovice – Zdeněk Liška

 V souvislosti s prodloužením trasy metra C do stanice Ládví byla, od 26. června 2004, trasa „stopadesátšestky“ nově zkrácena do provizorní konečné Ládví. Ode dne 21. září 2004 byly trasy odkloněny ze zastávky Liberecká přes zastávky Poliklinika Prosek a Českolipská do zastávky Letňanská, odkud autobusy jezdily po svých stávajících trasách. Počínaje dnem 1. prosince 2005 byl zaveden provoz i v sedlech pracovních dnů. Nově tak trasy vedly v podobách: Ládví – Poliklinika Prosek – Výstaviště Letňany – Letov – Avia Letňany – Tupolevova – Výstaviště Letňany – Poliklinika Prosek – Ládví (provozovaná v ranních přepravních špičkách a v sedlech pracovních dnů) a Ládví – Poliklinika Prosek – Výstaviště Letňany – Tupolevova – Avia Letňany – Letov – Výstaviště Letňany – Poliklinika Prosek – Ládví (provozovaná v odpoledních přepravních špičkách pracovních dnů). V těchto podobách byla autobusová linka č. 156 zrušena ke dni 9. května 2008. Důvodem jejího zrušení se stalo otevření úseku metra IV. C II (Ládví – Letňany; úsek otevřen dne 8. května 2008).

2. dubna 2008 – Karosa B 931 ev. č. 7418 na lince č. 156 v provizorním obratišti Ládví – Zdeněk Liška

Znovu na scéně se autobusová linka č. 156 objevuje od 1. září 2011, kdy byla zavedena v podobě midibusové linky s polookružní trasou. Polookružní trasa měla podobu: Nádraží Holešovice – Přívozní – Přístav Holešovice – Maniny – Argentinská – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Maniny – Přístav Holešovice – Nádraží Holešovice. Rozsah provozu byl stanoven jen na pracovní dny, a to v době od cca 6 h do cca 20 h. Už od 10. června 2012 nastalo drobné prodloužení trasy: Nádraží Holešovice – Přívozní – U Vody -Přístav Holešovice – Maniny – Argentinská – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Maniny – Přístav Holešovice – U Vody – Nádraží Holešovice.

5. ledna 2012 – SOR BN8.5 ev. č. 3138 na lince číslo 156 vyjíždí ze zastávky Strossmayerovo náměstí – Pavel Hypš

Zanedlouho, od 10. prosince 2012, vstoupila v platnost dílčí úprava trasy, kdy vedla v podobě: Nádraží Holešovice – Jankovcova (zastávka obsluhovaná pouze ve směru tam) – U Vody – Přívozní – Přístav Holešovice – Maniny – Argentinská – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Maniny – Přístav Holešovice – U Vody – Nádraží Holešovice. V souvislosti s otevřením obchodního centra Stromovka k němu byla, od 21. listopadu 2019, odkloněna trasa „stopadesátšestky“. Nově tak na trase přibyla zastávka Obchodní centrum Stromovka.

17. prosince 2019 – Solaris Urbino 8,9 na lince číslo 156 v zastávce Obchodní centrum Stromovka – Pavel Hypš

Z důvodu havarijních oprav Libeňského mostu a přerušení tramvajového provozu v Holešovicích byl provoz linky číslo 156 v lednu 2017 a pak znovu ještě v lednu a v únoru 2018 posílen provoz linky číslo 156 zavedením linky X156, vedené v trase: Nádraží Holešovice – U Vody – Přístav Holešovice – Maniny – Dělnická – Maniny – Přístav Holešovice – U Vody – Nádraží Hoešovice.

20. ledna 2018 – Solaris Urbino 8,9 ev. č. 2046 na lince X156 u dočasné zastávky Tusarova – Pavel Hypš

Poděkování patří paní Martě Arazimové za souhlas s poskytnutím dobové fotografie.

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet: www. pid.cz; poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář