|

316

23. listopadu 2003 – Karosa B952 ev. č. 1388 na lince číslo 316 v zastávce Horoměřice, V Lipkách – Zdeněk Liška

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 316 zajišťuje spojení pěti středočeských obcí s hlavním městem Prahou. Některé vybrané spoje dále pokračují do středočeského města Kralupy nad Vltavou. Dopravcem „třistašestnáctky“ je podnik ČSAD MHD Kladno (člen nadnárodní skupiny Arriva), který sem vypravuje standardně dlouhé autobusy, ale vybrané spoje jsou garantovaně nízkopodlažní.

17. dubna 2012 – Karosa C954 ev. č. 1377 na lince číslo 316 v Horoměřicích – Pavel Hypš

Autobusové spojení Prahy s Horoměřicemi a Holubicemi je doloženo již v roce 1929, kdy linku: Praha, Letná – Bruska – Tursko – Holubice provozoval soukromý dopravce Karel Koubek z obce Charvátce. Patrně po II. světové válce linka mohla existovat a v roce 1949, v důsledku znárodňování majetku ve prospěch státu, byla doprava znárodněna zákonem zpětně k 1. lednu 1949. Novým dopravcem se stal podnik Československá automobilová doprava (ČSAD; od roku 1950 pak Československá státní automobilová doprava), který linku nejprve označil číslem 01012. Ta tehdy vedla v trase: Praha – Horoměřice – (Únětice) – Černý Vůl – (Statenice) – Velké Přílepy – Tursko – Holubice. Časem bylo opakovaně měněno její číselné označení a také došlo ke zrušení vybraných spojů jezdících do Únětic a Statenic, kam začaly jezdit samostatné linky. V přepravním směru: Praha – Velké Přílepy – Holubice byla uvedená linka neustále posilována.

2. října 1949 – Jízdní řád linky 01012 v době po znárodnění dopravy – sbírka Národní knihovna Praha

Na území Prahy však došlo k několika změnám ukončení trasy. Zřejmě v roce 1948, po otevření Ústředního autobusového nádraží Praha-Florenc sem byla odkloněna linka číslo 01012. Jak již bylo uvedeno, došlo k jejímu přečíslování, a to na číslo 01020 (v 50. letech) a na číslo 10200 (nejpozději v roce 1974). V souvislosti s otevřením úseku metra I. A (Náměstí Míru – Leninova, od roku 1990 nese název Dejvická), dne 12. srpna 1978, byla trasa linky číslo 10200 zkrácena právě do zastávky Dejvická. Provozovatelem zmíněné linky byl podnik ČSAD, dopravní závod 101 Praha-Florenc (od roku 1970 Praha-Klíčov) a po zrušení podniků ČSAD na počátku 90. let pak zřejmě podnik ČSAD Kladno.

1987 – Jízdní řád autobusové linky 10200 – sbírka Zdeněk Liška

Bez dalších změn trasy byla námi popisovaná linka, ke dni 1. července 1996 zařazena do systému Pražské integrované dopravy (PID), a to pod číslem 316. Tehdy trasa vedla v podobě: Dejvická – Jenerálka – Horoměřice – Černý Vůl – Tursko – Holubice. Interval mezi spoji se pohyboval v rozpětí 30 minut až 120 minut. V této podobě setrvala „třistašestnáctka“ až do jara 2015.

26. ledna 2011 – Karosa B932E ev. č. 1390 na lince číslo 316 v terminálu Dejvická –  Pavel Hypš

Počínaje dnem 7. dubna 2015, při prodloužení trasy metra A do stanice Nemocnice Motol, došlo ke zkrácení trasy linky číslo 316 ke stanici metra A Bořislavka. Ke stejnému datu byla shodně zkrácena i trasa linky číslo 356, jezdící z Prahy přes Horoměřice do Statenic. Obě linky tak tvoří svazek vzájemně proložených linek.

4. února 2016 – Iveco-Urbanway ev. č. 1401 na lince číslo 316 přijíždí do výstupní zastávky Bořislavka – Pavel Hypš

Vzhledem k rostoucí bytové (či satelitní) výstavbě v okolí Prahy, a tím i ke vzrůstajícímu počtu dětí dojíždějících do školských zařízení, došlo od 1. září 2016 k prodloužení trasy linky číslo 316 z Holubic do města Kralupy nad Vltavou, kde mají školská zařízení dostatečné kapacity. Nově tak „třistašestnáctka“ vede přes Kralupy nad Vltavou-Minice, a v Kralupech nad Vltavou obsluhuje celkem 11 zastávek. Do Kralup nad Vltavou ale jezdí jen vybrané spoje a nyní nejkratší interval mezi spoji činí 15 minut.

20. listopadu 2017 – Karosa C954 ev. č. 8758 na lince číslo 316 u kralupského gymnasia – Pavel Hypš

Po integraci Kladenska do systému Pražské integrované dopravy (PID), v srpnu 2017, nastala u dopravce ČSAD MHD Kladno krize s řidiči. Na vybrané linky a pořadí PID si tak dopravce najal subdodávky soukromými firmami a linka číslo 316 nebyla výjimkou. Objevili se zde pražští dopravci Stenbus, Jan Kukla, středočeské Baronetto a také autobus soukromé osoby.

17. října 2017 – Karosa C954 ev. č. 1765 dopravce Stenbus na lince číslo 316 – Pavel Hypš

Zdroje: jízdní řád linek ČSAD z vybraných let (Národní knihovna Praha), web ropid.cz

Podobné příspěvky

21 Komentářů

 1. brillx скачать
  https://brillx-kazino.com
  Brillx Казино — это место, где сливаются воедино элегантность и бесконечные возможности. Необычная комбинация азартных игр и роскошной атмосферы позволит вам окунуться в мир бриллиантового веселья. Наше бриллиантовое казино уверенно входит в число лидеров азартной индустрии, и в этом году мы готовы порадовать вас еще большим разнообразием игр и выигрышей.Бриллкс Казино — это не просто игра, это стиль жизни. Мы стремимся сделать каждый момент, проведенный на нашем сайте, незабываемым. Откройте для себя новое понятие развлечения и выигрышей с нами. Brillx — это не просто казино, это опыт, который оставит след в вашем сердце и кошельке. Погрузитесь в атмосферу бриллиантового азарта с нами прямо сейчас!

 2. Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

  Отзывы о «Эсперио»
  Многие лохоброкеры легко меняют названия и доменные имена своих проектов. Однако этот за название цепляется вот уже скоро год, даже несколько зеркал последовательно запустил, после блокировок за мошенничество.

  Причина такой приверженности к названию становится понятна, если поискать отзывы о Esperio. Организаторы лохотрона потратились на изрядное количество платных комментариев, причём в две волны. Первую к запуску лжеброкера летом 2021 года, вторую — на рубеже 2021 и 2022 года. Не пропадать же добру из-за того, что по предписанию Центробанка сайт блокируют за попытку предлагать нелегальные финансовые услуги: всё-таки потратились на написание и размещение на множестве площадок. Эти площадки, правда, выбирали по принципу побольше и подешевле, лишь бы занять места в топе выдачи запросов. Особенно размещение на портале «Брянские новости» доставляет.

  Реальные отзывы о Esperio также встречаются: показываем образцы на скриншоте. Жертвы лжеброкеров дружно жалуются на невозможность вывести деньги.

  Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

  Схема развода «Эсперио»
  Здесь всё стандартно. Выводить сделки на межбанк анонимный лохотрон не может. Трейдинг здесь в лучшем случае имитируют с помощью поддельных терминалов, выдавая учебные симуляторы за реальную торговлю. Лжеброкер работает исключительно на приём средств, непрерывно уговаривая жертв нарастить депозиты под любыми предлогами. Вывод денег из Esperio выполнить не позволят. Разве что некоторым клиентам, которых мошенники признали особо перспективными, позволяли снять тестовую мелочь. Исключительно успокаивая бдительность и выманивая крупные суммы, с которыми аферисты уже не расстанутся.

  Заключение
  Лжеброкер Esperio потратился на приличный нешаблонный сайт и платные отзывы. Значит, пришёл разводить людей всерьёз и надолго. Такие мошенники опаснее топорно выполненных однодневок, однако изучение их базовой юридической информации позволяет своевременно опознать лохотрон.

 3. Hey everyone! I’ve just stumbled upon an amazing resource that’s all about cryptocurrency exchanges. If you’re looking to dive deeper into the world of crypto, this might be the perfect spot for you!

  The site (https://cryptoairdrops.ru/) offers comprehensive insights of a wide range of crypto exchanges, including the ins and outs of their trading platforms, security protocols, supported coins, and overall reliability. Whether you’re a novice just starting out or an advanced user, there’s something for everyone.

  What I found particularly useful was their comparison tool, which made it super easy to compare different exchanges and find the one that best fits my needs. They also cover the latest news in the crypto world, which keeps you informed on all the critical changes.

  If you’re curious about getting into crypto trading, I highly recommend checking this site out. It’s a goldmine of information that can help you make informed decisions in the volatile world of cryptocurrency.

  Let’s make the most of this resource and share our experiences! Would love to hear your thoughts and experiences with different exchanges as well.

 4. Неllо!
  Ρerhаps my mesѕаge іs too ѕpесifіc.
  But my older ѕіѕter found а wоnderful man hеre and thеy hаvе а greаt relаtіonshір, but whаt abоut mе?
  I аm 26 уеаrs old, Κarinа, frоm thе Czech Republiс, know Εngliѕh lаnguаgе аlsо
  And… bettеr tо sау іt immеdiately. I аm biѕeхuаl. Ι am not jеаlouѕ оf аnother woman… eѕpecіally іf we makе lovе tоgethеr.
  Ah yеѕ, Ι cооk very taѕtуǃ and Ι lovе nоt оnlу cоok ;))
  Im reаl girl and lоoking fоr serіous and hot rеlatіоnѕhір…
  Αnywaу, уou сan fіnd my prоfile here: https://1pt.co/ahaym

Napsat komentář