|

790 (AE)

8. dubna 2014 – Irisbus Citybus ev. č. 3385 projíždí na lince AE ulicí Milady Horákové – Zdeněk Liška

Autobusová linka Airport Express (interně označená číslem 790) nyní spojuje ruzyňské letiště s železniční stanicí Praha – Hlavní nádraží. Její zavedení iniciovaly České dráhy, které v prosinci 2005 začaly pravidelně provozovat vlakové soupravy Pendolino, jež nejprve končily ve stanici Praha – Holešovice. V roce 2008 na území Prahy došlo k rozšíření sítě železničních tratí, a proto Pendolina nově končí ve stanici Praha – Hlavní nádraží, kam byla odkloněna také linka Airport Express. Autobusová linka Airport Express je součástí systému Pražské integrované dopravy (PID), ale platí na ní odlišný tarif. S několikaměsíční přestávkou v roce 2009 zajišťuje provoz pražský dopravní podnik, který na linku nasazuje standardně dlouhé nízkopodlažní autobusy City Bus a Iveco-Crossway.

24. září 2017 – Iveco Crossway LE ev. č. 4510 na lince AE vyjíždí od Terminálu 1 na Letišti Václava Havla – Pavel Hypš

K zavedení autobusové linky Airport Express došlo ke dni 11. prosince 2005, kdy měla trasu: Nádraží Holešovice (terminál u vlakového nádraží) – Letiště Ruzyně (konečná se nacházela u dnešní zastávky Terminál 1; od 5. října 2012 nese název Letiště). Na trase nebyly žádné další zastávky. Rozsah provozu byl (a i nyní je) celotýdenní, přičemž autobusy jezdí v době od cca 6 h do cca 22 h. Zpočátku činil interval 30 minut (po celý den), ovšem postupně byl upravován a zkracován na nynějších 10 minut (platný jen v určitém období). Základní jízdné vyšlo cestujícího na 45 Kč, zlevněné pak na 25 Kč. Postupně se začaly uznávat ještě jízdenky Českých drah, případně další jízdní doklady.

10. dubna 2008 – Renault Citybus ev. č. 3266 na lince AE v obratišti Nádraží Holešovice – Zdeněk Liška

Už od 17. ledna 2006 na autobusové lince Airport Express přibyly ještě zastávky Terminál Sever 2 (od 9. prosince 2007 nese název Terminál 2). Zanedlouho, od 28. května 2006 pak stanice Dejvická. Zastávka Dejvická (směrem na ruzyňské letiště) sloužila pouze k nástupu cestujících, v opačném směru byla určena pouze k výstupu cestujících. Zřejmě po otevření úseku metra IV. C 2 (Ládví – Letňany), ke dni 9. května 2008, u linky číslo 790 došlo k přemístění nástupní/konečné zastávky Nádraží Holešovice do terminálu městské dopravy (bližšímu stejnojmenné stanici metra).

13. března 2007 – Renault Citybus ev. č. 3270 na lince AE v zastávce Dejvická – Pavel Hypš

Zásadní změna trasy autobusové linky Airport Express vstoupila v platnost od 14. prosince 2008, kdy se dostala do podoby: Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží (jen ve směru zpět a určená pouze k výstupu) – Dejvická – Terminál 1 (jen ve směru tam) – Terminál 2 – Terminál 1 (jen ve směru zpět) – Letiště Ruzyně (jen ve směru tam). V souvislosti s uvedenou změnou došlo také ke zvýšení jízdného na 50 Kč (základní) a 25 Kč (zlevněné). Během roku 2009 několik měsíců provoz linky Airport Express zajišťovala firma Hotliner, která na ni nasazovala autobusy SOR BN 12. Tyto autobusy měl dopravce pronajaté od výrobce, přičemž se jednalo o několik původních vozů, které předtím měl v pronájmu pražský dopravní podnik (ze série ev. č. 3101 – 3110).

SOR NB12 ev. č. 9554 projíždí na lince AE přes Náměstí Republiky – Sirka

Od 11. prosince 2011 přibyla na trase zastávka Náměstí Republiky (jen ve směru na Hlavní nádraží), která je určena pouze pro výstup cestujících. Naopak zastávka Dejvická (obousměrně) byla zrušena ke dni 14. prosince 2014. V posledních letech na lince Airport Express dochází k úpravám (zkracování) intervalů mezi spoji, a to především v turistické sezoně. Mezi roky 2011 až 2013 došlo ke zvýšení jízdného na 60 Kč (základní) a 30 Kč (zlevněné).

11. září 2012 – Irisbus Citybus ev. č. 3430 projíždí na lince AE přes Náměstí Republiky – Pavel Hypš

Pražský dopravní podnik na linku Airport Express vypravoval (a vypravuje) především autobusy City Bus (ze sérií ev. č. 3385 – 3388, 3429 – 3431), které jsou vybaveny policemi pro zavazadla. Vzhledem k nehodě autobusu ev. č. 3430, která se stala v roce 2015, byl místo něj vybrán vůz ev. č. 3350, do něhož byly namontovány police pro zavazadla. Dále pražský dopravní podnik vypravuje na linku Airport Express autobusy Iveco-Crossway (ev. č. 4501, 4502), které původně sloužily pouze k přepravě invalidních cestujících na zvláštních linkách. Tyto vozy byly následně přizpůsobeny provozu linky č. 790. Kromě výše uvedených autobusů jsou na linku Airport Express nasazovány také autobusy Iveco-Crossway (ev. č. 4505, 4506, 4510) a vozy SOR NB 12, ovšem všechny tyto autobusy musí mít uzpůsbenou kasu a platební terminál.

8. února 2014 – Irisbus Citybus na lince AE v zastávce Hlavní nádraží – Zdeněk Liška

Zdroje: 25 let Ropid (1993 – 2018); internet: Wikipedia.cz, pid.cz (staryropid.cz)

Podobné příspěvky

Napsat komentář