|

326

27. září 2012 – Karosa B932E ev. č. 1333 na lince číslo 326 v Jesenici – Pavel Hypš

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 326 vznikla v roce 1996, kdy nahradila původní linky podniku ČSAD (Československá státní automobilová doprava) spojující Prahu s obcemi Vestec a Jesenice. Dopravci se následně staly jednak pražský dopravní podnik, ale také společnost Veolia Transport Praha, s. r. o. (od roku 2013 ji vlastní nadnárodní skupina Arriva).

1. října 2012 – Mercedes-Benz Conecto ev. č. 1073 na lince číslo 326 v Jesenici – Pavel Hypš

Pro úplnost dodejme, že v systému pražské městské hromadné dopravy bylo číslo 326 poprvé použito již v období od 5. do 15. března 1959. Tehdy zvláštní autobusové linky čísel 321 až 333 zajišťovaly dopravu během Mistrovství světa v ledním hokeji, které se uskutečnilo na dnes již neexistujícím zimním stadionu Štvanice. Trasa linky číslo 326 vedla od zastávky Štvanice-sever (směrem k dnešní křižovatce u stanice metra Vltavská) ke Kavalírce v Košířích (tehdy pod názvem Zámečnice).

5. března 1959 – Text o provozu hokejových linek – Večerní Praha, sbírka Národní knihovny

Provoz na příměstské autobusové lince číslo 326 byl zahájen dne 22. ledna 1996, a to v trase: Praha, Opatov – Šeberov – Vestec, obecní úřad. Její trasa vznikla prodloužením vybraných spojů městské linky číslo 226 (Opatov – Hrnčíře). Rozsah provozu autobusové linky číslo 326 byl celotýdenní, přičemž nejdelší interval mezi spoji dosahoval v určitých obdobích až 120 minut. Tehdy byly obě linky provázané, neboť na „třistadvacetšestku“ přejížděly autobusy z kmenových pořadí linky číslo 226. Dopravcem a zároveň provozovatelem obou linek se tehdy stal pražský dopravní podnik, který na ně nasazoval standardně dlouhé autobusy.

Zmínka o autobusových linkách – Kronika obce Vestec

Po jednáních se středočeským krajem došlo od 1. dubna 1997 k prodloužení trasy linky číslo 326 do obce Jesenice. Následně, od 1. října 1997, nastalo další prodloužení, a to za Jesenici do obce Osnice (dnes Jesenice, Osnice), kde vznikla satelitní zástavba. Částečně tak, společně s linkami čísel 327 a 332, nahradily tehdy ještě existující autobusové linky ČSAD, na nichž platil odlišný tarif.

1999 – Karosa B731 ev. č. 7161 na konečné zastávce linky číslo 326 v Jesenici – Martin Jareš, repro z obálky jízdních řádů PID říjen 1999

V září 2001 (patrně k datu 1. září 2001) byla trasa autobusové linky číslo 326 upravena do podoby: Opatov – Šeberov – Hrnčíře – Vestec, Obecní úřad – Jesenice – Jesenice, Belnická – Jesenice, Osnice. Ke dni 14. prosince 2003 bylo zavedeno zajíždění vybraných spojů do konečné zastávky Jesenice-Mladíkov, kde se nachází další satelitní zástavba. K témuž datu začala námi popisovaná linka také obsluhovat zastávku Jesenice, Zdiměřice. V souvislosti s posilováním provozu souběžné autobusové linky PID číslo 327 byla, od 6. března 2005, trasa linky číslo 326, zkrácena do podoby: Praha, Opatov – Vestec, obecní úřad – Jesenice – Jesenice, Belnická.

2008 – Karosa B951E ev. č. 4068 projíždí jako linka číslo 326 Šeberovem – Jiří Vařečka

Důležitá provozní změna „třistadvacetšestky“ vstoupila v platnost od 14. června 2009, kdy se jejím provozovatelem stala společnost Veolia Transport Praha, s. r. o. (nyní Arriva). Zanedlouho, od prosince 2009, začal být na linku vypravován první kloubový autobus, druhý pak od 21. května 2010. Pro úplnost dodejme, že první garantované nízkopodlažní spoje jezdí na lince číslo 326 od 9. prosince 2012.

27. dubna 2011 – Karosa B941 ev. č. 1319 na lince číslo 326 v zastávce Pod Vsí – Pavel Hypš

Už k datu 7. března 2010 víkendový provoz „třistadvacetšestky“, mezi Prahou a Vestcem, byl výrazně posílen, kdy zde došlo ke zkrácení intervalu na polovinu, a to díky vloženým spojům. Tyto spoje však musí z provozních důvodů zajišťovat midibus. Nově se tak na lince vyskytují kloubové a standardně dlouhé autobusy (v pracovní dny) a midibusy (především o víkendech a svátcích). Ke dni 2. listopadu 2014 nastalo uzavření stávajícího obratiště Belnická, a proto autobusy všech zdejších autobusových linek (včetně linky číslo 326) odbavují cestující pouze na hlavní ulici v nácestné (stejnojmenné) zastávce.

16. dubna 2011 – Minibus SOR CN8.5 ev. č. 1244 přijíždí na lince číslo 326 do nástupní zastávky Opatov – Pavel Hypš

Od 1. srpna 2015 začala autobusová linka číslo 326 jezdit upravenou trasou: Koleje Jižní Město – Volha – Petýrkova – Opatov – Vestec, obecní úřad – Vestec, Biocev – Jesenice – Jesenice, Belnická. Důvodem zajíždění do obratiště Vestec, Biocev se stalo otevření vědecko-výzkumného centra Biocev právě k datu 1. srpna 2015. Na území Prahy jezdily vybrané spoje celotýdenně. Do Jesenice linka nově jezdila pouze v pracovní dny, o víkendech jsou všechny spoje ukončeny v zastávce Vestec, Biocev. Zhruba v tomto období se začal dopravce Arriva potýkat s nedostatkem řidičů, a dodnes je tak možné na „třistadvacetšestce“ spatřit autobusy jiných majitelů, a to v rámci subdodávek.

24. srpna 2018 – Karosa C934E ev. č. 1966 dopravce CDAP v obratišti linky číslo 326 Vestec, Biocev – Zdeněk Liška

Od 1. září 2016 došlo ke zrušení konečné zastávky Koleje Jižní Město a trasa tak byla upravena do podoby: Volha – Petýrkova – Opatov – Jesenice, Belnická s tím, že celotýdenně většina spojů zajíždí jen do konečné (terminálu stanice metra) Opatov. Počínaje dnem 29. dubna 2018 došlo k dalšímu posílení provozu linky číslo 326, a to tak, že v úseku: Jesenice – Jesenice, Belnická jsou do zastávky Jesence, Belnická v pracovní dny prodlouženy všechny spoje sem jedoucí.

19. června 2019 – SOR NB12 ev. č. 9120 přijíždí na lince číslo 326 do výstupní zastávky Volha – Pavel Hypš

Zdroje: web ropid.cz, web citybus.cz, publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek)

Podobné příspěvky

Napsat komentář