|

112

Stěžejní linkou, zajišťující dopravní obslužnost městské části Praha-Troja, se stala velmi stabilní autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 112 (a její předchůdkyně). Potřebu a nenahraditelnost tohoto spojení umocnilo, už ve 30. letech, zavedení trasy k zoologické zahradě situované právě v Tróji. Po celou dobu existence linky jí provozuje Dopravní podnik (resp. jeho předchůdce Elektrické podniky) autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), doplněných v poslední době i vozy kloubovými.

16. ledna 2008 – City Bus ev. č. 3212 s celovozovou reklamou na lince číslo 112 v terminálu Nádraží Holešovice – Zdeněk Liška

Historie „stodvanáctky“ se začíná psát 11. března 1928, kdy došlo k zavedení linky J v trase: Malvazinka – Santoška – Národní divadlo – Staroměstské náměstí – Těšnov. Po 13. srpnu 1928 byla z Těšnova dále prodloužena přes Ústřední jatky na Pelc-Tyrolku.

30. léta – Autobus Walter PN ev. č. 42 s orientacemi linky J v garážích Rustonka – Archiv DP

Od 20. září 1931 přibyla samostatná provozní větev: Pelc-Tyrolka – Rokoska. Rozsah provozu byl stanoven na špičky všedních dnů a nedělní odpoledne. Velmi významnou úpravou trasy „jéčka“ se stalo její prodloužení k zoologické zahradě, a to od 9. října 1932, čímž se v zastávce Pelc-Tyrolka rozdělila na dvě větve.

1932 – Seznam zastávek a odjezdy linky J – sbírka Pavel Hypš

Po zprovoznění tramvajové tratě v ulici V Holešovičkách, k 17. lednu 1936, byla větev na Rokosku zrušena. Vlivem událostí konce 30. let došlo, od 1. října 1939, k celkovému zkrácení trasy linky J do podoby: Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO. Za zmínku stojí skutečnost, že k témuž datu nastalo z úsporných důvodů zrušení všech vnitroměstských úseků tehdejších městských autobusových linek.

40. léta – Autobus Tatra 24/58 ev. č. 146 v zastávce Pelc-Tyrolka – sbírka Stanislav Linert

Během druhé světové války nejezdilo „jéčko“, díky dočasnému přerušení provozu, v období od 6. září 1943 do 25. listopadu 1945. V souvislosti s reorganizací linkového vedení pražské městské dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, byla autobusová linka J nově označena číslem 112, přičemž její trasa zůstala stále stejná (Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO).

50. léta – Konečná tramvají a autobusů Pelc-Tyrolka – Archiv DP

K další úpravě došlo 3. ledna 1955, kdy byla trasa, v podobě školního spoje, prodloužena do Podhoří. Zavedení celodenního, pravidelného provozu do Podhoří přišlo až 2. února 1959 a to šesti páry spojů. V této konečné se autobusy obracely couváním, a proto na lince nejdéle fungoval dvouslužný provoz, tzn. s řidičem a průvodčím. Průvodčí měl, krom jiného, za povinnost dbát bezpečnosti při manipulaci autobusu. I proto se autobusová linka číslo 112 stala poslední v Praze s dvouslužným provozem. Odbavování cestujících bez průvodčích v síti autobusů trvá od 5. dubna 1971. Obratiště Podhoří začalo sloužit svému účelu až po 28. listopadu 1980.

31. prosince 1958 – Schéma trasy linky číslo 112 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

Významnou úpravou „stodvanáctky“ se stalo její prodloužení, od 1. července 1974, do podoby: Holešovice, Plynární – Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO – Podhoří. Za pět let (po 15. srpnu 1979) jsme se s ní mohli setkávat v odlišné trase: Mladé gardy (nyní Tusarova) – Osadní – Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO – Podhoří. Výše uvedené úpravy linky byly vyvolány stavebními pracemi mostu Barikádníků nebo výstavbou pražského metra.

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 112 – Archiv DP

Právě uvedení do provozu úseku metra III. C Sokolovská (nyní Florenc) – Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice), ke dni 3. listopadu 1984, znamenalo pro autobusovou linku číslo 112 další změnu. Od následujícího dne, tzn. od 4. listopadu 1984, se dostala do trasy: Fučíkova (Nádraží Holešovice) – Pelc-Tyrolka – Zoologická zahrada – Podhoří, přičemž v úseku: Zoologická zahrada – Podhoří jezdí dodnes jen vybrané spoje.

16. října 2010 – Karosa B931 ev. č. 7307 na lince číslo 112 v Podhoří – Zdeněk Liška

Jak již bylo uvedeno, provoz linky je spjat s autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), přičemž dvě pořadí zajišťují vybrané spoje do Podhoří. V souvislosti s otevřením nového Trojského mostu a se stavbou tunelového komplexu Blanka, došlo také k úpravám pozemních komunikací v Troji a v Holešovicích. Při stavebních úpravách autobusy „stodvanáctky“ jezdily také po provizorních komunikacích.

15. března 2011 – Kloubový autobus Karosa B741 na lince číslo 112 v terminálu Nádraží Holešovice – Pavel Hypš

Díky úpravám vozovek v Troji a v Holešovicích jsou od 5. července 2014 (od roku 2015 pak vždy od jara do podzimu, kdy je vysoká frekvence cestujících) na linku číslo 112 nasazovány nízkopodlažní kloubové autobusy SOR NB 18. Provoz kloubových autobusů je celotýdenní, ale jen v době od cca 7 h do cca 22 h. K významné změně trasy „stodvanáctky“ došlo po otevření nového Trojského mostu, a tak od 6. října 2014 má podobu: Nádraží Holešovice – Jankovcova – Pelc-Tyrolka – Trojská – Kovárna – Zoologická zahrada – (Podhoří) a v opačném směru: (Podhoří) – Zoologická zahrada – Kovárna – Trojská – Nádraží Holešovice.

12. března 2010 – Karosa-Renault City Bus ev. č. 3212 na lince číslo 112 v původní zastávce Trojská v Trojské ulici – Zdeněk Liška

Od uvedeného data, tedy od 6. října 2014, jsou ve směru na Nádraží Holešovice zrušeny zastávky Pelc-Tyrolka a Jankovcova a autobusy jezdí po novém Trojském mostě. Současně došlo k přemístění zastávky Trojská do stejnojmenné tramvajové zastávky. Další změna se uskutečnila ke dni 1. listopadu 2016 a znamenala zřízení zastávky Sklenářka, a to mezi zastávkami Botanická zahrada Troja a Podhoří.  

6. dubna 2019 – SOR NB 18 ev. č. 6736 na lince číslo 112 v nástupní zastávce Zoologická zahrada – Zdeněk Liška

Podstatná změna obsluhy areálu Zoologické zahrady nastala k 28. září 2022. K tomuto datu byl otevřen nový vstup do zahrada od zastávky Sklenářka (nově Zoo Praha-Sklenářka). Kvůli zpřehlednění provozu, navýšení počtu spojů do Podhoří a zavedení pravidelné obsluhy parkoviště u tunelu Blanka došlo k zavedení linky číslo 234 v trase: Nádraží Holešovice – Podhoří. Námi sledovaná linka číslo 112 je od tohoto data vedena všemi spoji pouze z Nádraží Holešovice k Zoologické zahradě (nově Zoo Praha-Troja).

23. července 2023 – SOR NB18 ev. č. 5096 na lince číslo 112 v obratišti Zoo Praha-Troja – Pavel Hypš

„Stodvanáctka“ patří, díky relativně malému počtu úprav trasy, do skupiny stabilních linek v síti pražské městské hromadné dopravy.

9. března 2008 – Karosa B732 na lince číslo 112 v obratišti Zoologická zahrada – Zdeněk Liška

Zdroje: Linky MHD v Praze (Fojtík P., Prošek F.), poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář