|

102

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 102 patří mezi nejstarší v Praze. Byla zavedena v roce 1926 – tehdy pod písmenným označením – a od té doby se s ní můžeme setkávat v severní části města. Provoz na ní zajišťoval (a zajišťuje) Dopravní podnik a jeho předchůdci svými autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních vozů).

5. srpna 2010 – Karosa City Bus ev. č. 3052 na lince číslo 102 ve Starých Bohnicích – Zdeněk Liška

Již 10. srpna 1926 zavedly pražské Elektrické podniky (EP – předchůdce Dopravního podniku) autobusovou linku, s celotýdenním provozem, označenou písmenem C v trase: Kobylisy (dnes Ke Stírce) – Čimický háj – Kolonie (zastávka v ulici Lodžská u křižovatky s Čimickou) – Bohnice (dnes Staré Bohnice). Za necelé dva roky, 29. dubna 1928 byla z Kobylis prodloužena do Ďáblic k Novému hřbitovu (nyní se poblíž nachází zastávka Ďáblický hřbitov).

Nehoda autobusu linky C. Snímek byl pořízen asi v Ďáblicích v období 1928 – 1931 – Archiv DP

Od 29. března 1931 došlo ke zkrácení trasy do původní podoby: Kobylisy – Bohnice. Až vlivem válečných událostí byl, po 29. listopadu 1942, omezen provoz pouze na všední dny a k 23. srpnu 1943 proběhlo zkrácení trasy do úseku: Čimická – Kolonie. Dlouhodobé přerušení provozu nastalo od 14. února 1944, aby bylo „céčko“ ke 14. květnu 1945 znovu zavedeno. Tehdy mělo stanoveno rozsah provozu pouze na všední dny a opětovně jezdilo v trase: Čimická – Kolonie.

1932 – Schéma provozu linky C – sbírka Pavel Hypš

Prodloužení do Bohnic se uskutečnilo od 18. března 1946 a k 22. září 1946 byl zaveden celotýdenní provoz. Další úprava trasy přišla od 9. ledna 1950 , kdy se dostala do podoby: Čimická – Ubikace – Bohnice/Čimice. V úseku: Ubikace – Čimice jezdily autobusy pouze ve špičkách všedních dnů. Navíc byla větev do Čimic zřejmě označena písmenem Č.

5. listopadu 2015 – Místo původní zastávky Kolonie, později Ubikace – Pavel Hypš

Až v souvislosti s reorganizací linkového vedení v pražské dopravě, uskutečněné k 31. prosinci 1951, došlo k rozdělení linky na dvě větve. První, označená číslem 102 (původní C), měla trasu: Čimická – Ubikace – Bohnice. Druhá, označená číslem 106 (původní Č), vedla v podobě: Čimická – Ubikace – Čimice. „Stošestka“ jezdila pouze ve špičkách všedních dnů.

5. listopadu 2015 – Zastávka Zemský ústav pro choromyslné stála před dnešním hlavním vchodem psychiatrické léčebny – Pavel Hypš

Od 1. ledna 1961 byly obě větve (linky) opět sloučeny do jedné, označené číslem 102, čímž znovu vznikla trasa: Čimická – Ubikace – Bohnice/Čimice. Tentokrát však šlo o linku s celotýdenním provozem. Dne 2. ledna 1973 byla zřízena z větve do Čimic nová autobusová linka číslo 152. Trasa „stodvojky“ (Čimická – Ubikace – Bohnice) zůstala zachována.

cca 1964 – Škoda 706 RTO ev. č. 4381 na lince číslo 102 – Archiv DP

Až po 30. srpnu 1982 došlo k dílčí úpravě, kdy linka obsluhuje úsek: Pískovna (nyní Čimický háj) – Mazurská – Zhořelecká – Bohnice. Po prodloužení trasy metra C do stanice Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice), byla od 4. listopadu 1984 trasa autobusové linky číslo 102 upravena do podoby: Fučíkova (Nádraží Holešovice) – Vychovatelna – Ke Stírce – Zhořelecká – Visla (nyní Sídliště Bohnice) – Bohnice (nyní Staré Bohnice).

3. listopadu 1985 – Trasa linky číslo 102 – Večerní Praha, sbírka prazsketramvaje.cz

K další změně trasy na „stodvojce“ došlo až 28. ledna 2001, kdy byla trasa ze Starých Bohnic prodloužena přes zastávku U Drahaně do konečné Zámky. Úsek Staré Bohnice – Zámky obsluhovaly celotýdenně pouze vybrané spoje. Proto mohla být zrušena (rovněž k 28. lednu 2001) autobusová linka číslo 236.

11. prosince 2007 – Karosa B732 ev. č. 5812 v obratišti linky číslo 102 Zámky – Pavel Hypš

V souvislosti s prodloužením trasy metra C do stanice Letňany a nadcházejícími změnami v městské dopravě byla, od 9. května 2008, autobusová linka číslo 102 nově vedena Davídkovou ulicí, čímž se její trasa dostala do podoby: Nádraží Holešovice – Vychovatelna – Bulovka – Na Slovance – Ládví – Kobylisy – Čimický háj – Zhořelecká – Sídliště Bohnice – Staré Bohnice – Zámky.

28. září 2008 – Karosa Citybus ev. č. 3251 vyjíždí na lince číslo 102 z terminálu Nádraží Holešovice – Pavel Hypš

Od 4. října 2008 byla trasa „stodvojky“ rozdělena na několik variant: (Nádraží Holešovice) – Kobylisy – Sídliště Bohnice – (Staré Bohnice – (Zámky)). Existovaly i další (zpravidla zatahující či najíždějící) spoje končící nebo začínající ve stanici Ládví.

15. února 2009 – Karosa Citybus ev. č. 3211 na lince číslo 102 v obratišti Sídliště Bohnice – Zdeněk Liška

Při zavedení midibusové linky, znovu označené číslem 236, (Zámky – Podhoří), 1. dubna 2009, došlo ke zkrácení trasy námi popisované autobusové linky o úsek Staré Bohnice – Zámky. K témuž datu byl upraven rozsah provozu na uvedených úsecích, přičemž na Nádraží Holešovice zajížděly spoje „stodvojky“ pouze v pracovní dny do cca 19.30 h. V úseku Nádraží Holešovice – Kobylisy opět začaly jezdit, od 1. září 2010, vybrané spoje celodenně a celotýdenně. Od 30. června 2012 došlo ke zkrácení všech spojů do zastávky Kobylisy.

5. září 2010 – Karosa City Bus ev. č. 3363 v autobusovém obratišti Kobylisy – Zdeněk Liška

Zatím poslední změna na lince číslo 102 nastala od 15. října 2016, kdy došlo k prodloužení přibližně každého druhého spoje z Kobylis přes zastávku Poliklinika Čumpelíkova do obratiště Šimůnkova. Doplnila zde relativně vytíženou midibusovou linku číslo 166.

5. února 2021 – Iveco Crossway LE 12M ev. č. 4505 v manipulačním prostoru obratiště Šimůnkova – Pavel Hypš

Závěrem lze říci, že autobusová linka číslo 102 měla relativně pestrou historii. S nadsázkou lze tvrdit, že tolik změn a úprav trasy jako za posledních několik let neprodělala téměř za třičtvrtě století… „Stodvojka“ si stále drží primát v dopravní obsluze Bohnic. Vždyť sem jezdí (i s přestávkami) skoro 90 (!) let.

30. října 2010 – Karosa B931 ev. č. 7307 na lince číslo 102 ve Starých Bohnicích – Zdeněk Liška

Zajímavostí provozu se stala rekonstrukce Čimické ulice v Bohnicích, která proběhla od 30. října do 13. listopadu 2023. V tomto období linka číslo 102 nahradila zrušenou linku číslo 144 a z tohoto důvodu byly zavedeny vložené posilové spoje v trase Kobylisy – Sídliště Bohnice (linka číslo 200 byla vedena v trase Kobylisy – Podhajská pole). Právě tyto spoje byly zajišťovány kloubovými autobusy, které v pravidelném provozu na lince číslo 102 nejezdí.

10. listopadu 2023 – SOR NB18 ev. č. 6968 na lince číslo 102 vyjíždí ze zastávky Čimický háj – Pavel Hypš

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář