|

501

S noční linkou 501 se poprvé v pražské městské dopravě setkáváme 9. května 1974, v den zahájení provozu prvního úseku pražského metra. Tehdy je vedena v trase Nusle, Náměstí Bratří Synků – Mládežnická (dnes Pankrác)– Budějovická – V podzámčí (dnes Michelský les) – Nemocnice Krč – Zálesí – Novodvorská – Výzkumný ústav A. S. Popova (dnes Jílovská) – Zatáčka – Vinutá (dnes Psohlavců) – Nádraží Braník. Spolu s linkami 502 (do Suchdola), 503 (do Dolních Počernic), 504 (na Tempo), 506 (do Ďáblic), 508 (do Jinonic), 509 (do Čakovic) a 512 (do Horních Měcholup) se stala součástí nové samostatné sítě nočních autobusových linek. S linkou 504 měla navíc z Nuslí až na Zálesí shodnou trasu a vzájemně byly proloženy.

2. června 2011 – Řepské pořadí linky 501 v zastávce Anděl – Pavel Hypš

Od 2. ledna 1978 začala mezi zastávkami Vinutá a Nádraží Braník obsluhovat navíc ještě úsek Na lysinách – Černý kůň a k branickému nádraží tedy přijížděla z druhé strany. Od roku 1982 se linka 501 kvůli přetrasování linky 504 do oblasti Novodvorské objevuje v mírně pozměněné trase Nusle, Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání – Mládežnická – Budějovická – Kačerov – Zálesí – Tempo – Nové dvory – Sídliště Libuš. V zastávce Pražského povstání mají vybrané spoje zajištěn přestup s linkou 504. Od 3. listopadu 1985 je linka již prokazatelně zrušena a nahrazena posílením téměř souběžné linky 504.

22. června 2008 – Autobus linky 501 na bývalé konečné Na Knížecí – Pavel Hypš

Od 1. září 1988 byla linka 501 zavedena v nové trase Smíchovské nádraží – Terasy – Geologická, od 4. září 1989 společně s denními linkami prodloužena do zastávky Chaplinovo náměstí. Od 2. září 2001 je ještě prodloužena na konečnou Pražská čtvrť. V souvislosti s otevřením tramvajové trati na Barrandov, 28. listopadu 2003, byla linka 501 zrušena. Důvodem bylo prodloužení tramvajové linky 54. V oblasti Barrandova je navíc zřízena také nová autobusová linka 514 do Lochkova a Radotína.

28. listopadu 2003 – Autobus linky 501 na bývalé konečné Pražská čtvrť – Tonda Ježek

Počínaje 6. březnem 2005 se setkáváme s linkou 501 již po třetí, tentokrát v trase Na Knížecí – Anděl – U Waltrovky – Jinonice, kde nahrazuje linku 508 odkloněnou přes Radlice. Interval je stanoven  na 60 minut a v zastávce Anděl navazuje na tramvajovou linku 58. Od 30. srpna 2008 jako součást reorganizace noční linek je „pětsetjednička“ prodloužena ze zastávky Na Knížecí přes Smíchovské nádražíLihovar Novodvorskou na konečnou Sídliště Lhotka, kde jsou zajištěny návaznosti s linkou 510. Po 26 letech se tím linka 501 vrací do oblasti Novodvorské, i když pouze ve velmi krátkém úseku (Jílovská – Novodvorská). Z drobných dílčích změn stojí za zmínku, že od 1. července 2011 je výstupní zastávka Jinonice na znamení (bez zmáčknutí tlačítka Vás tedy asi řidič má odvézt na manipulaci).

 24. prosince 2010 – Štědrovečerní provoz linky 501 s vršovickým vozem na konečné Sídliště Lhotka – Pavel Hypš

Dnes jsou na lince 501 vedena dvě pořadí, 51. z garáže Řepy (jako předskokan linka 137), 52. z garáže Kačerov (předskokan linka 106). Během posíleného Vánočního a Silvestrovského se na zajištění podílí navíc garáž Vršovice. S noční linkou 508 se „pětsetjednička“ potkává v zastávkách Jinonice a Anděl, na Andělu dále s tramvajovými linkami 54, 58 a 59, na Smíchovském nádraží s linkou 507 směřující na Zbraslav a na Lhotce s již zmíněnou 510. Jako jedna z mála delších nočních linek nikde přímo nezajíždí do centra města. Všechny spoje jsou vysokopodlažní, vypravení nízkopodlažního autobusu však není vyloučeno.

14. června 2011 – Nízkopodlažní autobus vypravený na linku 501 v zastávce Lhotka – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří také Vašku Procházkovi a Danu Rodinovi za spolupráci při focení, Antonínu Ježkovi za zapůjčení barrandovské fotky z webu mhdcr.biz a Zdeňku Liškovi za úpravu textu
Zdroje: zrušený web vetinari.wz.cz (Linkové vedení 1974, 1978), web citybus.cz (Dopravní obslužnost Barrandova), web bus-zastavka.net (Historie PID)
Poslední aktualizace: 14. března 2013

Podobné příspěvky

Napsat komentář