|

125

Autobusová linka pražské městské dopravy číslo 125 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena, ovšem po každé jezdila (a jezdí) v jiných částech Prahy. Po prvním zavedení nahradila původní trolejbusovou linku a při jejím prvním zrušení byla z části nahrazena jinou autobusovou linkou a část trasy zůstala bez náhrady. Znovu zavedena byla už do systému Pražské Integrované Dopravy (PID), ovšem v podobě expresní autobusové linky, kdy část trasy vede po městském okruhu – Jižní spojce. V poslední době prošla několika změnami týkajících se zejména úprav intervalů. Provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik, který na linku nasazoval standardně dlouhé autobusy a od nedávna ji obsluhují výhradně kloubové autobusy.

14. července 2014 – Karosa B 961.1970.00 ev. č. 6360 na lince číslo 125 v Nádražní ulici – Zdeněk Liška

1. září 1959 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 125 v trase: Revoluční – Pohraniční stráže – Ždanova – Zelená – U Matěje – Bořislavka. Rozsah provozu měla celotýdenní. Jistou zajímavostí se stalo, že v úseku: U Matěje – Bořislavka nahradila autobusovou linku číslo 51, která vznikla místo zrušené  trolejbusové linky stejného číselného označení. Autobusová „padesátjednička“ existovala pouze od 1. července 1959 do 31. srpna 1959. Už 15. prosince 1960 nastalo drobné prodloužení části trasy autobusové linky číslo 125: Revoluční – Wolkerova – Sibiřské nám. – Ždanova – Bořislavka. Od 20. listopadu 1967 vstoupilo v platnost zkrácení většiny spojů „stodvacetpětky“ do zastávky Na Santince, jelikož úsekem: Na Santince – Bořislavka jezdily již pouze vybrané spoje v ranní špičce pracovních dnů.

1959 – Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 139 na lince číslo 125 na Bořislavce – Archiv DP

Díky zavedení sítě tzv. překryvných autobusových linek, k 1. únoru 1971, získala námi popisovaná linka nové číselné označení 225. Číslo 2 na první pozici značilo vyšší jízdné, v tomto případě tehdejší 2 Kčs, namísto běžného jízdného v hodnotě 1 Kčs. V souvislosti s organizačními změnami pražské městské dopravy, uskutečněnými při zprovoznění prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc) dne9. května 1974, došlo ke zrušení tzv. překryvné sítě autobusových linek a tak „dvěstědvacetpětka“ obdržela své původní označení číslem 125. Už 26. srpna 1974 začaly opět všechny spoje projíždět celou trasou, tzn. Revoluční – Bořislavka.

 70. léta – Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 5538 na lince číslo 125 v nástupní zastávce Revoluční – Archiv DP

Od 16. února 1976 ke „stodvacetpětce“ přibyla autobusová linka X 125, provozovaná pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, jež vedla v trase: Revoluční – Na SantinceZrušení autobusové linky X 125 přišlo13. srpna 1978 a bylo vyvoláno otevřením (už 12. srpna 1978) úseku metra I. A (Náměstí Míru – Leninova, nyní Dejvická). Ještě k 13. srpnu 1978 začala autobusová linka číslo 125 obsluhovat zastávky Nádraží Bubeneč. Počínaje 15. únorem 1986 přišla další úprava trasy: Revoluční – Sibiřské nám. – J. M. Sverdlova – Zelená – Bořislavka. Přes zastávky Nádraží Bubeneč nově vedla stávající autobusová linka číslo 131. Vzhledem k neustále rostoucí individuální automobilové dopravě v oblasti Letné a Korunovační ulice došlo k26. únoru 1993 ke zrušení autobusové linky číslo 125. Na katastru Bubenče a Dejvic ji částečně nahradila již zmíněná „stotřicetjednička“ a zbývající úsek zůstal prakticky dodnes bez náhrady.

září 1985 – Zastávky „stodvacetpětky“ uvedené v „Seznamu stanic a zastávek linek metra elektrických drah autobusů a lanové dráhy“ – sbírka Pavel Hypš

Znovu se na scénu dostává autobusová linka číslo 125 dne 1. října 2010, ovšem v trase: Smíchovské nádraží – Lihovar – Chodovec – Litochlebské nám. – Mikulova – Háje – Jižní Město. Rozsah provozu má od téhož data stanoven celotýdenní. V době zavedení expresní linky činil interval v přepravních špičkách 8 – 10 min., v ostatních obdobích pak 15 min. nebo 20 min. Vzhledem k tomu, že část trasy vede po Jižní spojce, byly na „stodvacetpětku“ výhradně nasazovány standardně dlouhé nízkopodlažní autobusy SOR NB 12, umožňující využít vyšší povolenou rychlost na Jižní spojce. Zanedlouho, už 3. ledna 2011 byly upraveny intervaly v ranní přepravní špičce na 6 min. – 7,5 min., v odpolední přepravní špičce na 8 min. – 10 min. K 16. květnu 2011 nastalo zkrácení intervalů v pracovní dny ráno na pouhých 5 min. – 6 min.

SONY DSC

 2. července 2011 – SOR NB 12 ev. č. 3569 na lince číslo 125 v zastávce Chodovská tvrz – Pavel Hypš

Počínaje 19. říjnem 2011 začaly být na linku nasazovány v pracovní dny kloubové autobusy, o víkendech a státních svátcích přetrvával provoz standardně dlouhých vozů. V důsledku zavedení tzv. „sítě metrobusových linek“ od 1. září 2012, došlo k úpravě trasy „stodvacetpětky“ do současné podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Chodovec – Litochlebské nám. – Mikulova – Háje – Sídliště Petrovice – Nádraží Hostivař – Myšlínská – Skalka, přičemž v úseku: Háje – Skalka nahradila autobusovou linku číslo 271. K témuž dni jsou na námi popisovanou linku celotýdenně vypravovány kloubové autobusy. Zajímavostí jsou též celotýdenně existující spoje vyjíždějící z garáží na linku mezi 4 h ranní až 7 h ranní, které původně vedly úsekem: Háje – Skalka, ale po 18. únoru 2013 jsou prodlouženy do podoby: Bachova – Háje – Skalka. Úpravou těchto spojů došlo v pracovní dny, v daném úseku, k úpravám intervalů v uvedených ranních hodinách na 4 min. – 7 min.

 7. července 2013 – Karosa B 941 E ev. č. 6337 na lince číslo 125 v zastávce Horčičkova – Pavel Hypš

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz, web citybus.cz (článek o historii autobusové linky 125 v trase Revoluční – Bořislavka)
Poslední aktualizace: 28. října 2014

Podobné příspěvky

Napsat komentář