|

210

22. února 2008 – Karosa B732 ev. č. 5731 na lince číslo 210 v manipulační zastávce u Obchodního centra Čakovice – Zdeněk Liška

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 210 byla třikrát zavedena a třikrát zrušena. Vždy byl jejím dopravcem pražský dopravní podnik, který na „dvěstědesítku“ nasazoval výhradně standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních). Vliv na trasování a rušení linky měla výstavba sítě kolejové dopravy (metra a tramvají) v Praze. Od jara 2017 autobusovou linku č. 210 provozuje soukromý dopravce STENBUS, ovšem jde o přečíslovanou midibusovou linku č. 260.

25. března 2004 – CITY BUS ev. č. 3413 na lince č. 210 v zastávce Rokoska – Zdeněk Liška

K zavedení autobusové linky č. 210 došlo od 27. září 1975, kdy vedla trasou: Sokolovská (nyní Florenc) – Štvanice – Liberecká – Sídliště Prosek – Prosek. Rozsah provozu byl celotýdenní. Pro úplnost dodejme, že slavnostní zahájení provozu proběhlo už dne 26. září 1975, a to na Proseku v 16 h. Počínaje dnem 10. ledna 1977 byla trasa „dvěstědesítky“ prodloužena do podoby: Sokolovská – Štvanice – Liberecká – Prosek – Průjezdní (nyní Letňanská). V souvislosti s prodloužením trasy metra C do stanice Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice) byla, ke dni 4. listopadu 1984, autobusová linka č. 210 (Sokolovská – Průjezdní) zrušena.

Srpen 1978 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 210 – sbírka Zdeněk Liška

Ke znovuzavedení autobusové linky č. 210 došlo od 18. února 1986, a to v trase: Smíchovské nádraží – Nádraží Braník – Černý kůň – Obchodní náměstí – Sídliště Modřany – U otočky. Rozsah provozu byl stanoven jen na přepravní špičky pracovních dnů. Zanedlouho, od 3. června 1986, mezi zastávkami Obchodní náměstí až Sídliště Modřany vedla trasa Kolarovovou ulicí, ale pouze ve směru na konečnou zastávku U otočky. V trase: Smíchovské nádraží – U otočky byla, ke dni 27. května 1995, autobusová linka č. 210 zrušena. Důvodem se stalo otevření tramvajové trati: Nádraží Braník – Sídliště Modřany.

1986 – Autobusová linka č. 210 uvedená v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Znovu na scéně se autobusová linka č. 210 objevila od 2. září 1995, kdy byla zavedena v trase: Nádraží Holešovice – Kuchyňka – Rokoska – Bulovka – Madlina – Teplická – Českolipská – Průjezdní – Dobratická – Tupolevova – Červený mlýn (nyní Obchodní centrum Čakovice) – Nádraží Čakovice – Náměstí Jiřího Berana – ZPA Čakovice (nyní Čakovice). Rozsah provozu byl celotýdenní. Od 20. května 2003 na trase přibyla zastávka Výstaviště Letňany, situovaná mezi zastávkami Letňanská a Dobratická. V souvislosti s prodloužením trasy metra C do stanice Ládví byla, od 26. června 2004, trasa „dvěstědesítky“ upravena do podoby: Nádraží Holešovice – Kuchyňka – Rokoska – Bulovka – Madlina – Teplická – Liberecká – Sídliště Prosek – Prosek – Letňanská – Dobratická – Tupolevova – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Čakovice – Náměstí Jiřího Berana – Čakovice, ale úsekem: Obchodní centrum Čakovice – Čakovice jezdily jen vybrané spoje.

13. listopadu 2007 – Karosa B 732 R ev. č. 5915 na lince č. 210 v terminálu Nádraží Holešovice – Zdeněk Liška

Počínaje dnem 16. listopadu 2005 došlo k úpravě rozsahu provozu, která se týkala spojů jezdících úsekem: Obchodní centrum Čakovice – Čakovice. Od uvedeného data daným úsekem jezdily vybrané spoje v sedlech a o večerech pracovních dnů, o sobotách v dopoledních hodinách a o nedělích v odpoledních hodinách. Další změna trasy „dvěstědesítky“ vstoupila v platnost od 9. května 2008, kdy se dostala do podoby: Nádraží Holešovice – Kuchyňka – Bulovka – Madlina – Teplická – Střížkov – Českolipská – Letňanská – Letňany – Dobratická – Tupolevova – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Čakovice – Náměstí Jiřího Berana – Čakovice – Miškovice. Důvodem se stalo prodloužení trasy metra C do stanice Letňany. V trase: Nádraží Holešovice – Miškovice byla autobusová linka č. 210 zrušena ke dni 30. srpna 2008.

11. dubna 2008 – CITY BUS ev. č. 3408 na lince č. 210 v konečné Čakovice – Zdeněk Liška

Číslo 210 se v síti pražských autobusů opět objevuje od 29. dubna 2017, kdy jím byla označena původní linka č. 260, vedená v trase: Nádraží Klánovice – Újezd nad Lesy – Polešovická – Netušilská. Tehdy bylo č. 210 použito proto, aby pro školní linky byla uvolněna číselná řada 251 až 299. Nově provoz midibusové linky č. 210 zajišťuje firma STENBUS, přičemž rozsah provozu je stanoven pouze na pracovní dny v době od cca 6 h do cca 20 h. Jistě není bez zajímavosti, že z důvodů návaznosti přestupů musí autobusy „dvěstědesítky“ vyčkávat příjezdů vlaků v zastávce Nádraží Klánovice.

2. května 2017 – Renault Citybus 12M na lince číslo 210 v zastávce Polešovická – Pavel Hypš

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet: www. pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář