|

188

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 188 brázdí ulice hlavního města od roku 1974. Díky minimálnímu počtu úprav trasy ji lze zařadit do skupiny stabilních linek. Po celou dobu své existence spojuje zejména Malešice, Strašnice, Michli a Pankrác. Provozovatelem a dopravcem „stoosmdesátosmičky“ je pražský Dopravní podnik, který na ni nasazoval do září 2012 autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a právě od 1. září 2012 také kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních).

22. dubna 2014 – Karosa B 941 ev. č. 6185 na lince číslo 188 stanicuje v zastávce Strašnická – Zdeněk Liška

Od 7. ledna 1974 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 188 v trase: Podolí, Pekařka – Kloboučnická – Sídliště Zahradní Město, západ – Nádraží Strašnice – Malešice, Plaňanská. Rozsah provozu byl stanoven celotýdenní.

1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme původní trasu autobusové linky číslo 188 – Archiv DP

Další významnější změna přišla až 12. července 1987 a znamenala prodloužení trasy do podoby: Československá televize (nyní Kavčí Hory) – Pankrác – Kloboučnická – Nádraží Strašnice – Strašnická – Dobročovická – Plaňanská – Pod Třebešínem (obsluhovaná pouze v opačném směru) – Želivského. Uvedená úprava vzešla díky prodloužení trasy metra A do stanice Strašnická (úsek III. A Želivského – Strašnická, uveden do provozu 11. července 1987).

 3. října 2006 – Karosa B 731 ev. č. 7157 na lince číslo 188 v konečné Kavčí Hory – Zdeněk Liška

Do dnešních dnů na trase „stoosmdesátosmičky“ nedošlo k jejím dalším výraznějším úpravám, ovšem je nutné podotknout, že existují i spoje v kratších variantách (např. Nádraží Strašnice – Kavčí Hory, Jesenická – Kavčí Hory). Tyto spoje jsou zavedeny zejména kvůli najíždění/zatahování autobusů. Významnou provozní změnou se stalo nasazení kloubových autobusů od 1. září 2012, díky čemuž se námi popisovaná autobusová linka zařadila mezi tzv. metrobusové linky. Rovněž je vhodné podotknout, že postupem času docházelo k četným úpravám intervalů.

17. dubna 2007 – Karosa B 731 ev. č. 7220 na lince číslo 188 v terminálu Želivského v Izraelské ulici – Zdeněk Liška

 Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 2. května 2014

Podobné příspěvky

Napsat komentář