|

259

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 259 od svého zavedení více než 30 let zajišťovala přepravní spojení ve směru Praha – Vinoř. Po posunu číselných řad v roce 2017 je pod tímto označením skryta školní linka z Hostavic do škol v Kyjích a Hloubětíně.

 21. června 2004 – Bývalá konečná linky číslo 259 Českomoravská – Zdeněk Liška

Zpočátku zajišťovaly spojení Vinoře s Prahou autobusové linky státního dopravce ČSAD (Československá automobilová doprava – název používán v letech 1949 – 1950 a Československá státní automobilová doprava – název používán v období 1950 – 1990), které jsou popsány v článku o lince PID číslo 375. Přesto, že se Vinoř stala součástí hlavního města už v roce 1974, došlo k zavedení linky číslo 259, vedené v trase Vysočany, OÚNZ – Prosek – Čakovická – Kbely – Vinoř, až 23. listopadu 1981. První změna trasy souvisela s prodloužením trasy metra B do stanice Českomoravská, kam byla také „dvěstěpadesátdevítka“ odkloněna. Od 23. listopadu 1990 měla její trasa podobu: Českomoravská – Vysočanská radnice – Prosek – Čakovická – Kbely – Vinoř.

 4. března 2008 – Autobus Karosa B951E na lince číslo 259 přijíždí do zastávky Vysočanská – Pavel Hypš

K další změně trasy „dvěstěpadesátdevítky“ došlo, v souvislosti s otevřením úseku metra IV. C II. (Ládví – Letňany), 8. května 2008, kdy je trasa zkrácena do současné podoby: Letňany – Kbely – Vinoř.

 23. října 2011 – Nízkopodlažní autobus Karosa Citybus vyjíždí ze zastávky Lohenická – Pavel Hypš

Novodobým trendem je posilování příměstských linek a rušení nebo omezování souběžných městských spojů. Ani linka číslo 259 nebyla výjimkou, jelikož od 29. listopadu 2009 vyjela v  obdobné trase linka PID číslo 378, která se liší pouze prodloužením z Vinoře do obce Jenštejn (a vybranými spoji jedoucími až do Radonic). Intervaly „dvěstěpadesátdevítky“ se díky tomu zdvojnásobily. K dalšímu posílení linky 378 došlo od 1. září 2012, přičemž linka číslo 259 disponovala několika spoji v pracovních dnech a 9 páry spojů o víkendech a státních svátcích.

 26. prosince 2011 – Minibus SOR BN8.5 na konečné linky číslo 259 Letňany – Pavel Hypš

Po celou dobu existence linky číslo 259 do Vinoře na ni byly vypravovány, pražským Dopravním podnikem, autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a od 11. prosince 2011 o víkendech a státních svátcích také midibusy zajištěné přejezdy z kmenové linky 378. V tomto stavu vydržela až do 7. dubna 2015, kdy byla zrušena a nahrazena posílením souběžné linky číslo 375.

10. března 2013 – Minibus Solaris Urbino 8,9 na konečné linky 259 Vinoř – Pavel Hypš

Školní linky číslo 259 vyjela do provozu 3. září 2017. Vznikla přečíslováním původní linky číslo 559, vedené v trase: HOSTAVICE – Jahodnice II – Sídliště Jahodnice – Pávovské náměstí – Kyje – Hejtmanská – Žárská – Hloubětín – HLOUBĚTÍNSKÁ (dnes Bazén Hloubětín).

8. března 2023 – SOR NB12 ev. č. 3586 na lince číslo 259 v zastávce Bazén Hloubětín – foto Pavel Hypš

Provoz školní linky číslo 259 zajišťuje Dopravní podnik hlavního města Prahy standardně dlouhými autobusy a v provozu jsou dva ranní spoje ve směru Hloubětínská (jeden z nich výchozí až ze zastávky Jahodnice II) a dva odpolední spoje z Hloubětína ve směru Hostavice. Z oběhových důvodů je od roku 2021 jeden z ranních spojů zajištěn midibusem.

18. února 2022 – Solaris Urbino 10,5 ev. č. 2329 na lince číslo 259 poblíž zastávky Kyje – foto Pavel Hypš

Od 31. března 2019 došlo ke zrušení obratiště Jahodnice II a všechny spoje jsou vedeny přes zastávku Jahodnice. Počínaje 4. září 2023 došlo změně průběhu trasy ranních spojů, kdy jsou výchozí ze zastávky Jahodnice ve směru Dolní Počernice, následně jedou do Hostavic a poté dále po původní trase směr Hloubětín. Důvodem je zajištění větší bezpečnosti dětí, aby nemusely přecházet rušnou ulici Českobrodská.

13. října 2017 – Renault Citybus 12M ev. č. 3274 na lince číslo 259 v obratišti Jahodnice II – foto Pavel Hypš

 Poznámka: 1) Původní linka číslo 354 byla vedena, v období 1993 – 2008, v trase Českomoravská – Prosek – Vinoř – Podolanka.

Zdroje: Pražský dopravní zeměpis, svazek 1 obce připojené ku Praze v roce 1974 (Prošek F., Fojtík P.), Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář