Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

259

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 259 patří mezi nejstabilnější linky v systému pražské městské dopravy. Od svého zavedení totiž prodělala pouze dvě významné úpravy trasy, ovšem přepravní směr Praha – Vinoř si udržela (a drží) dodnes.

 21. června 2004 – Bývalá konečná linky číslo 259 Českomoravská – Zdeněk Liška

Zpočátku zajišťovaly spojení Vinoře s Prahou autobusové linky státního dopravce ČSAD (Československá automobilová doprava – název používán v letech 1949 – 1950 a Československá státní automobilová doprava – název používán v období 1950 – 1990), které jsou popsány v článku o lince PID číslo 375. Přesto, že se Vinoř stala součástí hlavního města už v roce 1974, došlo k zavedení linky číslo 259, vedené v trase Vysočany, OÚNZ – Prosek – Čakovická – Kbely – Vinoř, až 23. listopadu 1981. První změna trasy souvisela s prodloužením trasy metra B do stanice Českomoravská, kam byla také „dvěstěpadesátdevítka“ odkloněna. Od 23. listopadu 1990 měla její trasa podobu: Českomoravská – Vysočanská radnice – Prosek – Čakovická – Kbely – Vinoř. Pro lepší dopravní obsluhu Vinoře byly dále zavedeny autobusové linky číslo 278 (v roce 1992), 280 a 3541) (1993), 302 (1996), 386 (2000) a 378 (2009).

 4. března 2008 – Autobus Karosa B951E na lince číslo 259 přijíždí do zastávky Vysočanská – Pavel Hypš

K zatím poslední změně trasy „dvěstěpadesátdevítky“ došlo, v souvislosti s otevřením úseku metra IV. C II. (Ládví – Letňany), 8. května 2008, kdy je trasa zkrácena do současné podoby: Letňany – Kbely – Vinoř.

 23. října 2011 – Nízkopodlažní autobus Karosa Citybus vyjíždí ze zastávky Lohenická – Pavel Hypš

Novodobým trendem je posilování příměstských linek a rušení nebo omezování souběžných městských spojů. Ani linka číslo 259 nebyla výjimkou, jelikož od 29. listopadu 2009 vyjela v  obdobné trase linka PID číslo 378, která se liší pouze prodloužením z Vinoře do obce Jenštejn (a vybranými spoji jedoucími až do Radonic). Intervaly „dvěstěpadesátdevítky“ se díky tomu zdvojnásobily. K dalšímu posílení linky 378 došlo od 1. září 2012, přičemž linka číslo 259 disponuje několika spoji v pracovních dnech a 9 páry spojů o víkendech a státních svátcích.

 26. prosince 2011 – Minibus SOR BN8.5 na konečné linky číslo 259 Letňany – Pavel Hypš

Po celou dobu její existence na ni jsou vypravovány, pražským Dopravním podnikem, autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a od 11. prosince 2011 o víkendech a státních svátcích také midibusy zajištěné přejezdy z kmenové linky 378.

 10. března 2013 – Minibus Solaris Urbino 8,9 na konečné linky 259 Vinoř – Pavel Hypš

 Poznámka: 1) Původní linka číslo 354 byla vedena, v období 1993 – 2008, v trase Českomoravská – Prosek – Vinoř – Podolanka.

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis, svazek 1 obce připojené ku Praze v roce 1974 (Prošek F., Fojtík P.), Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web Ropid.cz
Poslední aktualizace: 4. listopadu 2013

Historik, fotograf a publicista

Zanechat Odpověď