|

250

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 250 zajišťuje spojení odlehlejší městské části Újezd nad Lesy s okrajovým územím Prahy, čímž se řadí do skupiny napáječových linek. Předchůdkyně námi popisované linky vznikla už ve druhé polovině 50. let. Od konce 70. let se dopravcem a provozovatelem stal pražský dopravní podnik, který na „dvěstěpadesátku“ nasazoval jednak standardně dlouhé, ale i kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních). Od roku 2010 je na lince kombinovaný provoz standardně dlouhých a kloubových autobusů. 

26. srpna 2019 – SOR NB18 ev. č. 6795 na lince číslo 250 v terminálu Černý Most – Marcela Brzicová

Za přímou předchůdkyni autobusové linky PID č. 250 lze považovat linku č. 01014A (nejpozději od roku 1974 nesla označení č. 10141), která byla zavedena v období let 1956 až 1959. Původně vedla v trase: Praha-Florenc, aut. nádr. – Praha-Hrdlořezy, kon. st. el. dráhy (nyní Spojovací) – Dolní Počernice – Běchovice, obec/Běchovice Výzkumné ústavy/Běchovice, obec – Újezd nad Lesy, MNV – Újezd nad Lesy, hostinec, přičemž k Výzkumným ústavům zajížděly jen vybrané spoje. Mezi léty 1976 až 1979 došlo ke zkrácení trasy k tramvajové smyčce Spojovací. Dopravcem a provozovatelem byl tehdejší podnik ČSAD (Československá státní automobilová doprava).

1962 – Jízdní řád autobusové linky ČSAD č. 01014A – sbírka Zdeněk Liška

Autobusovou linku č. 250 začal provozovat pražský dopravní podnik od 29. prosince 1979, kdy vedla v trase: Spojovací – Pod Táborem – U váhy (nyní Nádraží Dolní Počernice) – Nádraží Běchovice – Běchovice/Výzkumné ústavy Běchovice/ – Blatov – Újezd nad Lesy – Rohožnická. Rozsah provozu byl celotýdenní, vybrané spoje jezdící k Výzkumným ústavům Běchovice jezdily v přepravních špičkách pracovních dnů ráno (ve směru tam) a odpoledne (ve směru zpět).Už od 1. března 1980 došlo ke zřízení dalších zastávek, čímž se trasa dostala do podoby: Spojovací – Pod Táborem – Kolonie – Za horou – Spolná (nyní Spolská) – Laktos (nyní Sídliště Jahodnice) – Jahodnice – Lomnická – U váhy – Dolní Počernice (pouze ve směru zpět) – Nádraží Běchovice – Rohožnická.

září 1985 – Seznam zastávek autobusové linky č. 250 – sbírka Pavel Hypš

Počínaje dnem 2. prosince 1985 došlo k úpravě trasy, kdy ze zastávky Za horou vedla ulicemi Rožmberská a Broumarská do zastávky Laktos a dále pokračovala do konečné zastávky Rohožnická. Tato změna trvala do 18. prosince 1986, než byla trasa opět vedena ulicí Českobrodská přes zastávku Spolská.

Konec 80. let – Autobusy Karosa C734 na Karosa B732 v manipulačním prostoru linky číslo 250 na Spojovací – Roman Vanka, web citybus.cz

Po otevření nového autobusového obratiště Sídliště Rohožník, dne 11. června 1986, sem byla prodloužena a ukončena trasa „dvěstěpadesátky“. Od 6. února 1989 jezdily přes Výzkumné ústavy vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů ráno (pouze ve směru na Sídliště Rohožník) a odpoledne (pouze ve směru na Spojovací).

1986 až 1992 – Kloubový autobus Ikarus 280.08 ev. č. 4338 na lince č. 250 mezi zastávkami Zbyslavská a Rohožnická – repro z publikace Pražský dopravní zeměpis, svazek 1, obce připojené ku Praze v roce 1974

V souvislosti s otevřením úseku metra II. B (Florenc – Českomoravská; úsek otevřen dne 22. listopadu 1990) došlo u autobusové linky č. 250, od 23. listopadu 1990, k prodloužení trasy do terminálu k nově otevřené stanici Palmovka. Nově tak měla podobu: Palmovka – Novovysočanská – Spojovací – Kolonie – Jahodnice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Sídliště Rohožník. Zřejmě od téhož data byly zrušeny spoje jezdící k Výzkumným ústavům Běchovice. Po otevření úseku metra IV. B (Českomoravská – Černý Most; úsek otevřen dne 8. listopadu 1998), byla od 9. listopadu 1998 „dvěstěpadesátka“ odkloněna přes Východní spojku do terminálu stanice metra Černý Most.

24. října 2006 – Karosa-Renault City Bus ev. č. 3210 na lince č. 250 v terminálu Černý Most – Zdeněk Liška

V důsledku ničivých povodní v srpnu 2002, došlo u linky č. 250 k prodloužení trasy ze zastávky Černý Most k tramvajové smyčce Lehovec, kde cestující měli možnost přestupu na tramvajové linky. Tehdy totiž metro jezdilo jen v určitých úsecích a náhradní dopravu zajišťovaly především tramvaje a autobusy. Ke zkrácení do původní trasy (Černý Most – Sídliště Rohožník) došlo od 15. března 2003.

6. listopadu 2018 – Karosa B 961 ev. č. 6361 na lince č. 250 (kmenová linka č. 909) v obratišti Sídliště Rohožník – Zdeněk Liška

Další změna trasy „dvěstěpadesátky“ vstoupila v platnost od 30. srpna 2008, kdy se dostala do podoby: Černý Most – Obchodní centrum Černý Most – Nádraží Běchovice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Sídliště Rohožník. Od 13. prosince 2015 došlo v Újezdě nad Lesy ke zřízení zastávky Rápošovská.

19. února 2016 – SOR NB18 ev. č. 6750 na lince číslo 250 v zastávce Rápošovská – foto Pavel Hypš

Jak již bylo uvedeno, pražský dopravní podnik na „dvěstěpadesátku“ vypravoval (a vypravuje) jak standardně dlouhé, tak i kloubové autobusy. Kloubové autobusy sem byly nasazovány v letech 1981 až 1992 a 2004 až 2005. Od 30. dubna 2010 se na linku č. 250 vypravovaly kloubové autobusy pouze v pracovní dny, a to v době od cca 5 h do cca 22 h. Po reorganizaci nočních linek pražské městské hromadné dopravy, uskutečněné v říjnu 2017, jsou na „dvěstěpadesátku“ nasazovány kloubové autobusy v pracovní dny a o víkendech i po 22 h, ale jedná se o vozy kmenové noční linky č. 909. Kromě uvedeného nasazování kloubových autobusů je linka obsluhována také standardně dlouhými autobusy.

28. dubna 2010 – Karosa B 732 R ev. č. 5708 na lince č. 250 v terminálu Černý Most – Zdeněk Liška

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek); internet: www.pid.cz; poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář