|

240

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 240 byla pětkrát zavedena a čtyřikrát zrušena. V posledních letech zajišťuje spojení okrajových částí Prahy se stanicemi metra Černý Most a Háje. Mezi roky 1979 až 2002 čtyřikrát býval provozovatelem a dopravcem pražský dopravní podnik, po roce 2005 pak soukromé dopravní společnosti. Na linku číslo 240 vždy byly (a jsou) nasazovány autobusy standardní délky.

10. května 2014 – Karosa C934 na lince číslo 240 v nástupní zastávce Háje – foto Pavel Hypš

Dne 29. prosince 1979 autobusová linka číslo 240 poprvé vyjela v trase: Nádraží Braník – Modřany – Komořany – Zbraslavské náměstí – U Včely – Sídliště Zbraslav/Sídliště Zbraslav (Z) – Lipence. V provozu byla celodenně a celotýdenně, ale v úseku: Sídliště Zbraslav – Lipence jezdily pouze vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Omezení rozsahu provozu nastalo již k 10. březnu 1980, kdy nově vstoupilo v platnost omezení jen na přepravní a večerní špičky pracovních dnů. Ke dni 1. května 1986 byla linka číslo 240 v této podobě zrušena.

2. listopadu 1985 – Trasa linky číslo 240 – Večerní Praha, sbírka prazsketramvaje.cz

Ke znovuzavedení autobusové linky číslo 240 došlo od 1. dubna 1987, ale v trase: Nádraží Braník – Obchodní náměstí – Sídliště Modřany (dnes Písková) – Násirovo náměstí. Rozsah provozu byl stanoven jen na přepravní špičky pracovních dnů, ale už od 31. srpna 1987 byl zaveden provoz celodenní a celotýdenní. Ke zrušení autobusové linky číslo 240 došlo k datu 17. října 1989, kdy byla nahrazena posílenou autobusovou linkou číslo 150.

24. června 1987 – Trasa linky číslo 240 – Večerní Praha, sbírka prazsketramvaje.cz

Od 15. října 1991 byla znovu zavedena městská autobusová linka číslo 240, tentokrát v trase: Skalka – Myšlínská – Kablo (T) – Léčiva (T) – /Radiová/ – Kablo (Z) – Léčiva (Z) – Kablo (T) – V Chotejně – TOS Hostivař – Dolní Měcholupy. Rozsah provozu byl stanoven jen na sedla a večery pracovních dnů a na nepracovní dny. Přes zastávku Radiová jezdily spoje pouze v sedlech pracovních dnů.

Počínaje dnem 3. dubna 1995 byl zaveden celodenní a celotýdenní provoz. Zastávku Radiová přestala „dvěstěčtyřicítka“ obsluhovat k datu 6. října 1997, kdy zároveň byl omezen její provoz pouze na večery pracovních dnů a na nepracovní dny. Už ke dni 14. února 1998 došlo ke zrušení autobusové linky číslo 240 (Skalka – Dolní Měcholupy).

Necelý půlrok, od 3. září 2001 do 26. ledna 2002, opět jezdila autobusová linka číslo 240, ale v trase: Dubeč – K Dubečku – Sídliště Horní Měcholupy – Na Vartě – Nové Petrovice – Sídliště Petrovice. Tehdy v uvedené podobě byla provozována jen v sedlech a odpoledních přepravních špičkách pracovních dnů.

K pátému (a dosud poslednímu) zavedení městské autobusové linky číslo 240 došlo od 1. prosince 2005. Tehdy vyjela v trase: Černý Most – Nádraží Běchovice – Škola Dubeč – Dubeček – Sídliště Horní Měcholupy – Nové Petrovice – Sídliště Petrovice – Háje. Rozsah provozu měla stanoven jen na sedla a přepravní špičky pracovních dnů. Dopravcem se stala společnost Hotliner.

2. ledna 2007 – Karosa B732 ev. č. 1173na lince číslo 240 v obratišti Háje – foto Pavel Hypš

Už od 2. června 2006 byl zaveden večerní provoz v pracovní dny a také celodenní provoz v nepracovní dny. Počínaje dnem 1. ledna 2007 se novým dopravcem stala firma Connex Praha (po té Veolia a od 1. července 2013 pak Arriva Praha).

14. září 2007 – SOR C10.5 ev. č. 1275 na lince číslo 240 v terminálu Černý Most – Pavel Hypš

Ode dne 1. září 2007 byla trasa mírně upravena a ve směru na Háje přibyla zastávka Dolní Měcholupy. Fakticky se ale jednalo o zajíždění do autobusového obratiště, což skončilo patrně k datu 30. srpna 2008. Ještě k 30. srpnu 2008 došlo k převedení části trasy mimo Pražský okruh, do jižní části Chlumecké ulice, kde byla zřízena zastávka Obchodní centrum Černý Most.

17. října 2008 – Karosa C934 ev. č. 1280 na lince číslo 240 v zastávce Obchodní centrum Černý Most – foto Pavel Hypš

Od 1. září 2012 došlo ke změně trasy v Petrovicích, kdy byla linka číslo 240 nově vedena ulicemi Bellova, Edisonova a Euklidova, přes zastávky Morseova a Newtonova. Od 29. června 2013 došlo k zavedení posilových jednosměrných spojů vedených v trase: Morseova – Háje. Tyto spoje byly zrušeny k 15. říjnu 2016, a to díky znovuzavedení linky číslo 154.

7. října 2016 – Iveco Crossway LE 12M ev. č. 9341 na lince číslo 240 v zastávce Morseova – foto Pavel Hypš

V roce 2008 zajišťovala vybrané spoje, jako subdodávku pro kmenového dopravce, firma Stenbus. V roce 2016 se na „dvěstěčtyřicítce“ stejným způsobem objevoval dopravce Jaroslav Štěpánek. Od 1. prosince 2019 provoz linky číslo 240 nově zajišťuje firma Stenbus. Ke dni 2. března 2020 došlo k prodloužení intervalů z 10 na 12 minut v ranních přepravních špičkách pracovních dnů.

27. ledna 2023 – SOR NS12 ev. č. 1759 na lince číslo 240 v zastávce Černý Most – foto Pavel Hypš

Zdroje

  • publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (vydání 1991 a 2016)
  • web prahamhd.vhd.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář