194

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 194 dnes zajišťuje dopravní obsluhu oblastí Starého Města a Petrské čtvrti, které jsou vzdálenější od tramvajových linek nebo stanic metra. Dopravcem je firma About Me a vypravuje sem výhradně nízkopodlažní midibusy.

 6. července 2016 – Iveco Daily Stratos na lince číslo 194 projíždí Staroměstským náměstím – Pavel Hypš

V minulosti bylo číslo 194 spjato s autobusovou linkou zcela jiného charakteru. Dne 7. ledna 1974 vyjela poprvé linka s tímto označením v trase: Černokostelecká – Šterboholská (dnes Ústřední) – Autorenova (dnes Továrny Hostivař). Jednalo se o přečíslování krátkých spojů stávající linky číslo 111, vedené v trase: Skalka, Hájecká – Černokostelecká – Štěrboholská – Autorenova – Dolní Měcholupy.

 12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 194 – archiv DP

Počínaje 20. prosince 1980 byly všechny spoje prodlouženy z Černokostelecké do obratiště Hájecká (dnes Královická), jelikož linka číslo 111 byla odkloněna ze zastávky Černokostelecká k novému terminálu u stanice metra Želivského. Linka číslo 194 byla nakonec odkloněna na Želivského také, ale až 13. ledna 1987. K 5. červenci 1990 došlo ke sloučení obou linek pod číslo 111 a linka číslo 194 byla zrušena.

 1982 – Znázornění trasy linky číslo 194 v mapě Prahy – sbírka Pavel Hypš

O čtyři dny později, 9. července 1990, však vyjela linka číslo 194 v nové trase: Léčiva – Mokřanská – Skalka – Selská – Na Košíku – Benkova – Chodov – Koleje Jižní Město. S platností od 23. listopadu 1990 byly vybrané spoje ukončeny od Kolejí Jižní Město v zastávce Selská.

Karosa C734 na lince číslo 194 přijíždí k zastávce Skalka – web citybus.cz

Do 14. února 1998 zajížděly vybrané spoje mezi zastávkami Kablo a Myšlínská k Barvám a lakům. K 18. listopadu 1995 došlo ke zkrácení pouze do trasy: Léčiva – Mokřanská – Skalka, ve zbytku trasy ji nahradily odkloněné linky číslo 177 a 204. Od 1. září 2009 byla linka číslo 194 zrušena a částečně nahrazena posílením linky číslo 122.

21. dubna 1995 – Karosa C734 na lince číslo 194 projíždí hostivařskou průmyslovou zónou – web citybus.cz

Dne 7. dubna 2015 vyjela linka číslo 194 v nové polookružní trase: Florenc – Petrské náměstí – Haštalské náměstí – Staroměstská – Mariánské náměstí – Staroměstské náměstí – Petrské náměstí – Florenc. Částečně nahradila původní linku číslo 294, která musela být z provozních důvodů rozdělena na dvě samostatné větve, přičemž druhý úsek je označen jako linka číslo 192.

24. června 2015 – Iveco Daily Stratos na lince číslo 194 v zastávce Mariánské náměstí – Pavel Hypš

Na základě požadavku městské části Praha 1 došlo od 16. července 2016 k prodloužení trasy ze zastávky Staroměstská přes Mánesův most na zastávku Malostranská. Charakter linky zůstal nadále polookružní, s jedinou konečnou zastávkou na Florenci. Nově se také zajíždí na Mariánské náměstí obousměrně, jako tomu bylo u linky číslo 294.

16. července 2016 – První den provozu linky číslo 194 v prodloužené trase na Malostranskou – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek), web ropid.cz, web citybus.cz, publikace Historie MHD v Praze (Pavel Fojtík), turistický průvodce Prahou 1982
Text zveřejněn: 18. července 2016

Napsat komentář