|

194

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 194 dnes zajišťuje dopravní obsluhu oblastí Starého Města a Petrské čtvrti, které jsou vzdálenější od tramvajových linek nebo stanic metra. Dopravcem je firma About Me a vypravuje sem výhradně nízkopodlažní midibusy.

 6. července 2016 – Iveco Daily Stratos na lince číslo 194 projíždí Staroměstským náměstím – Pavel Hypš

V minulosti bylo číslo 194 spjato s autobusovou linkou zcela jiného charakteru. Dne 7. ledna 1974 vyjela poprvé linka s tímto označením v trase: Černokostelecká – Šterboholská (dnes Ústřední) – Autorenova (dnes Továrny Hostivař). Jednalo se o přečíslování krátkých spojů stávající linky číslo 111, vedené v trase: Skalka, Hájecká – Černokostelecká – Štěrboholská – Autorenova – Dolní Měcholupy.

 12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 194 – archiv DP

Počínaje 20. prosince 1980 byly všechny spoje prodlouženy z Černokostelecké do obratiště Hájecká (dnes Královická), jelikož linka číslo 111 byla odkloněna ze zastávky Černokostelecká k novému terminálu u stanice metra Želivského. Linka číslo 194 byla nakonec odkloněna na Želivského také, ale až 13. ledna 1987. K 5. červenci 1990 došlo ke sloučení obou linek pod číslo 111 a linka číslo 194 byla zrušena.

 1982 – Znázornění trasy linky číslo 194 v mapě Prahy – sbírka Pavel Hypš

O čtyři dny později, 9. července 1990, však vyjela linka číslo 194 v nové trase: Léčiva – Mokřanská – Skalka – Selská – Na Košíku – Benkova – Chodov – Koleje Jižní Město. S platností od 23. listopadu 1990 byly vybrané spoje ukončeny od Kolejí Jižní Město v zastávce Selská.

Karosa C734 na lince číslo 194 přijíždí k zastávce Skalka – web citybus.cz

Do 14. února 1998 zajížděly vybrané spoje mezi zastávkami Kablo a Myšlínská k Barvám a lakům. K 18. listopadu 1995 došlo ke zkrácení pouze do trasy: Léčiva – Mokřanská – Skalka, ve zbytku trasy ji nahradily odkloněné linky číslo 177 a 204. Od 1. září 2009 byla linka číslo 194 zrušena a částečně nahrazena posílením linky číslo 122.

21. dubna 1995 – Karosa C734 na lince číslo 194 projíždí hostivařskou průmyslovou zónou – web citybus.cz

Dne 7. dubna 2015 vyjela linka číslo 194 v nové polookružní trase: Florenc – Petrské náměstí – Haštalské náměstí – Staroměstská – Mariánské náměstí – Staroměstské náměstí – Petrské náměstí – Florenc. Částečně nahradila původní linku číslo 294, která musela být z provozních důvodů rozdělena na dvě samostatné větve, přičemž druhý úsek je označen jako linka číslo 192.

24. června 2015 – Iveco Daily Stratos na lince číslo 194 v zastávce Mariánské náměstí – Pavel Hypš

Na základě požadavku městské části Praha 1 došlo od 16. července 2016 k prodloužení trasy ze zastávky Staroměstská přes Mánesův most na zastávku Malostranská. Charakter linky zůstal nadále polookružní, s jedinou konečnou zastávkou na Florenci. Nově se také zajíždí na Mariánské náměstí obousměrně, jako tomu bylo u linky číslo 294.

16. července 2016 – První den provozu linky číslo 194 v prodloužené trase na Malostranskou – Pavel Hypš

K 1. prosinci 2019 došlo k prodloužení linky číslo 194 z Malostranské na Nemocnici pod Petřínem, jako náhrada za zrušenou linku číslo 192. Ve směru Nemocnice pod Petřínem byla vedena přes zastávku Nerudova, opačně přes Malostranské náměstí. To se změnilo od 15. ledna 2020, kdy byla zastávka Nerudova vyměněna za novou zastávku na Malostranském náměstí. Od tohoto data je tedy vedena v trase: FLORENC – Petrské náměstí – Haštalské náměstí (T) – Staroměstské náměstí (Z) – Mariánské náměstí – Staroměstská – Malostranská (T) – Malostranské náměstí – NEMOCNICE POD PETŘÍNEM.

2. ledna 2020 – Iveco Dekstra LE ev. č. 1906 na lince číslo 194 v zastávce Nerudova – Pavel Hypš

Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek), web ropid.cz, web citybus.cz, publikace Historie MHD v Praze (Pavel Fojtík), turistický průvodce Prahou 1982

Podobné příspěvky

Napsat komentář